Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

GACETA OFICIAL Venezuella Aldatan Put


01 Mart 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Mehmet Arif Demirer Bey tarafından periyodik olarak yayınlanan: Kemalist Demokrat TÜRKİYE Dergisi’nin “GACETA OFICIAL”anons manşetli ve 1915 sözde Ermeni Soykırımı iddia ve iftiraları ile Almanların yaptığı gerçek soykırımla ilgili “ÖZEL SAYISI” na yapılan yorum ve katkı metni

Sayın Mehmet Arif DEMİRER

Kemalist Demokrat TÜRKİYE Dergisi’nin “GACETA OFICIAL” anons manşeti ile 2019 yılı Şubat ayı içinde yayınlanan ve mevcut Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından “utanç verici bir talihsizlik sonucu” dost ve kardeş olarak nitelenen:, Ceberrut diktatör Maduro Venezuelasının sözde Parlâmentosu’nca; “1915 soykırım yalanı ve menfur iftirasını tanımaya ilişkin” kararını ve bu cahilce tasarrufa dair onay belgesi, iddia, isnat ve yayında yer alan karşı cevapları inceledim…
Öncelikle belirtmek isterim ki: 
1. 14 Temmuz 2005 tarihinde, bu günkü Başkan Nicolas Maduro Moros’un Başkanı olduğu Venezuela Cumhuriyeti Milli Meclisi tarafından alınan karar; “Üstelik aynı müfteri menfur devlet tarafından 1992 Hocalı/Karabağ soykırımları daha yenice işlenmiş iken” Tam bir gaflet, dalâlet ve cehalet sonucudur. Medeni bir hukuk devleti olmakla asla bağdaşmayacak biçimde utanç verici yalan, aleni sahtekârlık ve bariz bir iftiraya onay vermek; En az, fiilen soykırım yapmak kadar ağır, affedilmez bir suçtur. Kaldı ki, bu mesnetsiz iddia, iftira, kin-kir ve intikam amaçlı yalanlar, yıllar önce tarih bilginleri, akademisyen ve hukuk otoriteleri tarafından ispatlanmış ve Şerefli Türk Milletinin kesinlikle soykırım yapmadığı, ancak Taşnak ve Hınçak çetelerinin defalarca soykırımına maruz kaldığı kanıtlanmıştır. Mezkür kanıt, ispat ve görgü şahitleri ile “meşru ve yasal zorunlu göç” olayının taraf ve muhataplarına ait ifadelere ilişkin çok güçlü belgeler, bilgiler ve karineler Mehmet Arif Demirer’in iş bu dergisi dahil olmak üzere; Bütün dünyaya açık arşivlerde sarahaten yer almaktadır.
Hükmetler ve parlâmentoların “mazlum ve masum milletler aleyhine” karar verme hakları yoktur!.. 
2. Dahası: Adalet ahlâkı ve Hukukun üstünlüğüne iman etmiş, namuslu, medeni ve dürüst milletler ile onurlu halkların temsilcisi sıfatıyla hükümferma, meşru ve yasal hükümetlerin:, Haksızlık, adaletsizlik, yalan, iftira, menfaat ve ticaret üzerine siyaset inşa etmesi, ısmarlama hükümler kurarak, masum ve mazlum milletleri töhmet altına sokup, haksız yere ıstırap ve zulme sürüklemesi asla kabul edilemez.
Hocalı, Srebrenika, Myanmar ve Doğu Türkistan soykırımları TBMM tarafından mutlaka tanınmalıdır  
3. Bunun yanı sıra: 1915 Olaylarını Almanya ile Birlikte “Soykırım” olarak tanıyan 29 ülke’den bir kısmının faili olduğu “halis ve hakiki-ispatlı ve gerçek” soykırımlar ile en son 1992’de yaşanan Hocalı., Akabinde Srebrenika, Myanmar ve Doğu Türkistan soykırımlarının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri tarafından, henüz tanınmamış ve tescil edilmiş olmaması da müthiş bir ironidir. Türk Hükümetlerinin bu konularda gerekli hassasiyeti özenle ve önemle göstermek yerine “soykırım yalanı, iğrenç iftirası ve Ermeni diasporasının menfur oyunlarına alet olarak tuzağa düşen” gafil devletlerle siyasi, insani ve medeni mütekabiliyet ilkelerine aykırı olarak “tavize dayalı” iyi ilişkiler geliştirmeye çalışması yanlıştır.
İADE-İ İTİBAR TALEBİ ŞARTTIR.
4. Yukarda arz ve özneleri ile ifade etmeye çalıştığım nedenlerle:, Mezkür yayının, öncelikle ve başta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sorumlu kişi ve kurumları ile bilhassa Dışişleri Bakanlığı tarafından önemle ele alınması, konunun bütün teferruatı ile incelenerek değerlendirilmesi ve özünde 3T projesi olarak tanımlanan ve nihayetinde Türk Milletinden “Tanınma, Toprak ve Tazminat” gibi uluslar arası sahtekârlık, gasp, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık girişiminin önlenmesi konusunda gereğinin mutlaka ve behemahal icrası ile “tanıma gafletine düşenlerden İADE-İ İTİBAR talep edilmesi” gerekir. Bu önem ve önceliğe “çok uygun bir dönemde” vukufla dikkat çeken ve görevlerini sorumlulara hatırlatan Sayın Mehmet Arif Demirer’e de teşekkürü bir borç bilirim.
Saygı ve şükranlarımla.
Mustafa Nevruz SINACI
Gazeteci, Araştırmacı-Yazar
***
By, Mehmet Arif DEMİRER 
Kemalist Democratic TURKEY Magazine’s “gaceta OFICIAL” with the announcement published in February 2019 and by the present Republic of Turkey and the government “shameful unfortunate result” which is described as friendly and brotherly :, Ceberrut dictator Maduro Venezuela of the so-called Parliament states; I examined the decision of 1915 regarding the karşı denial of the genocide lie and the ında slander of misfortune aya and the approvals, claims, allegations and the responses in this publication.
First of all I want to indicate:
1. On 14 July 2005, the President of the Republic Nicolas Maduro Moros, President of the National Assembly of the Republic of Venezuela; Ur Moreover, the same forgery was overwhelmed by the abomination of the 1992 Khojaly / Karabakh genocides Karab It was a result of total misfortune, plunder and ignorance. Approving an embarrassing lie, public dishonesty and an obvious slander that never corresponds to being a civil state of law; At the very least, it is actually an unforgivable crime as much as genocide. Moreover, this unsubstantiated claim, defamation, hatred-and-revenge lies have been proven by historians, academics and legal authorities years ago, and it has been proved that the honorable Turkish Nation does not commit genocide, but the Tashnak and Hinchak gangs have been repeatedly subjected to genocide. Very strong documents, information and presumptions related to the statements of the parties and their interlocutors with the evidence, proof and eyewitnesses regarding the Mehmet legitimate and legal forced migration belgeler incident including Mehmet Arif Demirer’s work; Sarahaten is located in the archives open to the whole world.
2. Further: Justice, legitimate and legitimate governments that have faith in the superiority of justice and the rule of law, with honorable, civilized and honest nations as representatives of dignified peoples: law-building on unfairness, injustice, lies, slander, interest and trade, by making custom-made provisions to bring innocent and oppressed nations under false pressure and to drag them to misery and oppression is never acceptable.
3. In addition, Khojali, the last of 1992, with the hak state and genuine-proven and real den genocides, which were the perpetrators of some of the 29 countries that recognized the 1915 Events as. Genocide ab together with Hocalı. the Government of the Republic of Turkey Turkestan genocide and unknown UnUdUr a terrific irony should not have been registered. It is wrong for Turkish Governments to try to develop good relations based on yerine compromised olarak and ın trapped as a tool for the abominations of genocide eler and ”trespass as a tool of the Armenian diaspora.
4. Yukari supply and subjects with the aforementioned :, reasons I tried to express the publication, first and foremost the Government of Turkey is to be addressed strongly by the particular Ministry of Foreign Affairs with responsible individuals and institutions, evaluation examined with all details of the subject and its essence is defined as 3T project and finally The requirement of the Turkish nation to lar recognition, land and indemnity ADE to prevent international fraud, extortion, extortion and fraudulent attempt must be to lar REQUEST-REVERSE sah from those who are accused of ıcılık recognition. I would also like to thank Mr. Mehmet Arif Demirer for his attention to the importance and priority at a bil very convenient time ın and reminding the officers of their duties. With respect and gratitude.
Contact Mustafa Nevruz directly Journalist, Researcher-Writer
Okunma Sayısı: 271

Yazarın Diğer Yazıları

Demokratlar Kulübü Derneği

GERÇEK DEMOKRATLAR ve HAKİKİ CUMHURİYETÇİLERE ÇAĞRI, DUYURU VE BİLGİ: “amblemi/logosu AT ve adı DP olan...

Cumhuriyetçi Demokratlar Hareketi

Cumhuriyetçi Demokratlar Hareketi: Halkın mutluluk, zenginlik, güvenlik, hürriyet ve refahı için; Devlet idaresinde millet iradesini...

Milli Dava “Vatan Kıbrıs” (ve KKTC) Yaşayacak Ve Mutlaka Yaşatılacaktır

Kıbrıs’ta; 352 yıl Türkler, 37 yıl İngilizler ve 3 yıl 4 ay Türk – Rum...

Vatikan’ın Kürtleri!..

Ülkemizde Türk vatandaşı olarak yaşamını sürdüren ve fakat kendini “Kürt”, özellikle de “Alevi Kürt” olarak...

Srebrenitsa Soykırımı 21’inci Yılında

Milletle yüzleşmeye yüzü olmayan “korkaklar, fasıklar, münafıklar ve yalancılar” durumuna düşmek ne kötü!.. Srebrenitsa‘da Katliam...