Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Efsanede, Tarihte ve Günümüzde Babil Kuleleri


20 Ocak 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

«Babil Kulesi, İncil'de adı geçen ve Nuh Tufanı'nı izleyen dönemde Babil ülkesinde inşa edilen bir yapıdır. Tevrat'ın Tekvin 11:1-9 bölümlerinde anlatılan efsaneye göre Babilliler güçlerini ve medeniyetlerini kanıtlamak amacıyla, göğe dek erişen bir kule yapmak istediler.
Ancak Tanrı, "tepesi cennete ulaşacak" bu yapıya izin vermedi ve işçilerin birbirleriyle anlaşamaması için farklı diller konuşmalarını sağladı.

Bu nedenle işçiler Babil Kulesi'ni yarım bırakarak dünyanın dört bir yanına dağıldılar.
Babil Kulesi başından beri Tanrı'ya duyulan şükran duygusunun aksine insanoğlunun zaferine adanmıştı. Buna karşılık yaratıcı böyle bir rekabet duygusunun insanları ele geçirmesini istemiyordu. Tevrat'ta yazılanlara göre ise* zaten Tanrı'nın amacı da insanlara farklı diller vermek ve farklı coğrafyalarda yayılmalarını sağlamaktı.
* Bundan dolayı onun adına Babil denildi; çünkü Rab bütün dünyanın dilini orada karıştırdı. (Tekvin 11-9)!”

Tarihe göre Babil Kulesi

“7 katlı, 90 metre yüksekliğindeki Babil Kulesi, dünyanın en büyük eserlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Aslında bir tapınak olan Babil Kulesi, Sümer dilinde "Yerin ve Göğün Temel Taşı" diye isimlendirildiğine göre Sümerliler tarafından yapıldığına inanılıyor. Ancak, bazı bilimsel çevrelere göre bunu bir tahminden öteye götürmemek daha ihtiyatlı bir davranış olacaktır.

Babil Kulesinde yedinci katta, Babil sitesinin baş tanrısı olan Marduk’un heykeli vardır. Dört gözlü, dört kulaklı, gök ve ışık tanrısı olduğuna inanılan Marduk’un dudakları oynadıkça ateş püskürdüğü, Babil sitesiyle ilgili mitolojik söylentilerin en renklilerinden biridir.
Kulenin yedinci katı çinilerle, daha doğrusu mavi çini tuğlalarla süslenmiştir. Tarih kaynakları, Babilliler’in bu kulenin aynı boyutlarda bir eşinin toprağın altında devam ettiğine inandıklarını belirtmektedir.
Birinci katının yüksekliği 33, ikinci katının 18, öteki katların sırasıyla 6, 6, 6, 6 ve 15 metre olan Babil Kulesi, MÖ 689 yılında Asur Kralı Sanherip tarafından Babil şehriyle birlikte yıktırılmıştır. Sonradan Sanherip’in yerine geçen Asarhaddon, 13 yılda kuleyi yeniden yaptırmıştır. Kule M. 0.478’de Pers Kralı Kserkses tarafından tekrar yıktırılmış ve Babil’i kendine başkent yapmak isteyen Büyük İskender’in Babil Kulesini de yeniden yaptırmak girişimi erken ölümü nedeniyle gerçekleşememiştir.
M. Ö. 478 yılında kuleyi bir kez daha yıktıran Pers Kralı Kserkses (Serhas diye de bilinir), kulenin 7. katındaki Marduk heykelini buradan almış ve İran’a götürmüştü. Babil Kulesi’nin asıl önemli tarafı bütün dillerin bir tek kaynaktan geldiğine ilişkin iddialar için temel olmasıdır.
 
 
Başka türlü söylemek gerekirse, bütün dillerin aynı kaynaktan geldiğine işaret sayılmıştır. Bu da, Nuh’un oğullarıyla ilgili bir efsane nedeniyledir. Aynı doğrultudaki iddia ve söylentilere göre, Nuh’un oğulları Büyük Tufan’dan sonra Sinar’da yerleşmiş, burada bir şehir ve göklere yükselen bir kule yapmak istemişlerdir. Böyle bir şehir kurmağa kalkışmalarının nedeni, topluca yaşamak, dünyanın çeşitli bölgelerine yayılıp, dağınık yaşamaları ihtimalini önceden önlemekti. Fakat inşaat esnasında Tanrı onların dillerini çeşitli kılmış ve buradakileri yeryüzüne dağıtmıştı.”

Zamane Babil Kuleleri,
yani çakması…

Esenyurt’ta Tevrat’ta ve İncil’de geçen, Sümerler tarafından inşa edilen Babil Ku-leleri, Esenyurt’ta yükseltilmeye çalışılıyor.
Uluhanlar Gurup tarafından Esenyurt 19 Mayıs Caddesi’nde yapılan  Babil Kuleleri başka bir ismiyle Babil Çarşı… Babil Projesi Esenyurt’un çehresini değiştiriyor muş! Ben söylemiyorum, sitelerinde öyle yazıyor. Ayrıca Babil Kuleleri Bahçeşehir’in gözdesi Esenyurt’ta iş sahibi olmak isteyenler için bulunmaz fırsatlar sunuyormuş… Yine ben demiyorum, tanıtım sitesinde öyle yazıyor.

Yani Esenyurt, Bahçeşehir’in gözdesi imiş… Komşusu değil, gözdesi… Aman dikkat… Yine dikkat Esenyurt’un çehresini değiştiren yalnız başına dev proje…
İçersinde 199 mağaza var… Ayrıca 151 dükkan, 1050 daire… Çarşının projesi var, ancak 6 bloklu bütün projenin içersinde çarşıyı göremiyorsunuz… Ve bu proje 2013 yılının Nisan ayında teslim edilmesi düşünülüyor. Anlayacağınız bir yıl üç ay sonra… Mümkün mü? Yanıtım hayır… Mutlaka yapılan satış sözleşmelerinde gecikmeyle ilgili bir madde vardır. Sözleşmede, projede yer alanların çokta dikkatini çekmeyecek şekilde duruyordur.

 

 

Esenyurt, Bahçeşehir’in
gözdesi mi?

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta bulunan 28 projenin sahiplerinin ruhsatları ile ilgili sorunlarını çözmek için AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu ile görüştüklerini yazmıştım.
Büyükşehir Belediyesi 5000’lik planları yapıyor. İlçe belediyeleri de bu planlara uygun1000’lik planları yapıyor. Sonra ne oluyor? Ada yada parsel bazında yapılan plan tadilatları ile 5000 ve 1000’lik planlar delik deşik ediliyor. Ancak yapılan plan tadilatlarının Büyükşehir Belediyesi’nden geçmesi gerekiyor. Geçmez ise ne oluyor? Ruhsat sorunu ortaya çıkıyor.
İşte bu sorunlarından birini “Bahçeşehir’in gözdesi Esenyurt’un” çehresini değiştirecek olan Babil Kuleleri’nin ruhsat sorununun çözülemediği iddia ediliyor. Projenin sahibi Uluhanlar Gurubun yetki-lileri plan tadilatı hazırlatıyorlarmış! Aynı zamanda plan tadilatı ile yapmayı düşündükleri konutların önemli bir bölümü uçmuş muş… Anlayacağınız dev kulelerin ya boyu kısa olacak yada incelecek…
28 projenin akibeti ne mi olmuş? Geçen hafta CHP Gurubu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir önerge verdi. Bu önerge ile ruhsatlarının olup olmadığını, ne zaman aldıklarını da öğreneceğiz. Akibetleri de ortaya çıkmış olacak, böylelikle…
Hadi hayırlısı…
Tarihte Babil Kuleleri 7 katlı 90 metre olarak yapılmış. En tepeye, 7. kata da Sümer Tanrısı  Marduk’un heykeli konulmuş. Sahi Babil Kuleleri kaç metre? Uluhanlar, en tepeye hangi tanrının heykelini koyacaklar?

Tarihte Babil Kuleleri 7 katlı 90 metre olarak yapılmış. En tepeye de, 7. kata da Sümer Tanrısı  Marduk’un heykeli konulmuş. Sahi Babil Kuleleri kaç metre? Uluhanlar, en tepeye hangi tanrının heykelini koyacaklar?

Okunma Sayısı: 85
Kategori: Ali TARAKÇI

Yazarın Diğer Yazıları

“Dünyanın en Devrimci ülkelerinden Birisi Olan Türkiye” En Devrimci Evladını mı Yedi?

Türkiye’de yapılanlara devrim ve bu devrimin liderinin de Erdoğan olduğunu söyleyen Berat Albayrak’ı bizzat devrimin...

Devletten Birazcık Akıl ve İzan Beklemek Nafile Bir Çaba mı?

Devletten birazcık akıl ve izan beklemek nafile bir çaba mı?’ Yüzsüz oyunu İtalya’yı anlatıyor, devletimiz...

Erdoğan Giderse Ne Olur?

Erdoğan giderse Türkiye Suriye’den çekilir. Erdoğan giderse FETÖ yeniden devlet olur. Erdoğan giderse APO affedilir,...

HDP’ye Kobani Operasyonları; Geçmişle ‘Hesaplaşma’ Vakti!

Neden böylesine bir dönemde HDP eski ve yeni yöneticilerine operasyon yapıldı? Kobani olayları nedeniyle yapılan...

CHP’Deki Bu Tartışma Kime Yarar? Vatandaş Kendi Derdine Yanar…

Vatandaşın tüketici kredisi ve kredi kartı borçları toplam 720 milyara yükselmiş. Açlık sınırı 2 bin...