Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Dindar mı, Akılcı mı Nesil Yetiştirilmeli?

BİLİMSEL GERÇEK
Öğr.Gör. Nurullah AYDIN

03 Şubat 2012 00:03

Yorum Yapılmamış

Din'le şekil dışında özde alakaları kalmamış olanlar ne diyor?

Dindar nesil yetiştirilmeli. Peki ama hangi din? İlahi mesaja dayalı din'mi yoksa hurafelerle anlamsızlaştırılmış, insanları sömürme sindirme susturma aracı kılınan din'mi?

Temel soru açıktır. İnsan; yüzyıllar öncesinin yaşamı,düşüncesi ve kabullerine göre mi yoksa gelişim dinamiği akıl ve bilim algısına göre mi düşünecek, eğitilecek, yaşayacak?

İnsan Akılcılık, ya da dincilikten birini seçmek zorunda mı? İkisi bir arada olamaz mı?

Dünya nüfusunun belli başlı dinlere göre dağılımı:

Yüzde 33.5 Hıristiyan

Yüzde 20.7 Dinsizler

Yüzde 18.2 İslamiyet

Yüzde 13.5 Hinduizm

Yüzde 6 Budizm

Yüzde 0.3 Musevi

Yüzde 7.8 diğer

Dünya nüfusu 6 milyarın üstündedir.  1.2 milyarı Müslümandır. Geri kalanı yani 5 milyar insan başka din'lere inanmaktadır. Din; kişinin vicdani tercihidir.

Dünya'da ve Türkiye'de eğitim tartışması yapılıyor. Dindar mı, dinsiz nesil mi yetiştireceğiz sorusu sorulmaya devam ediyor.

Batı ve doğu ülkeleri; akıl ve bilim odaklı tercihi yaptı. Ya Ortadoğu halkları?

İslâm coğrafyası'nın fakir düşmesinde, esarete düşmesinde, Osmanlı Devletinin yıkılışı öncesinde ve bilhassa yıkılışı sonrasındaki arayışlar doğru analiz edilmelidir.

İslâm coğrafyasının geri kalmışlığının, kaos ortamının asıl sebebi unutturuluyor.

Osmanlı Devleti yıkılırken, o coğrafyada krallar, şeyhler, diktatörler mi vardı?

Nereden çıktı bu krallar, şeyhler, diktatörler? Kim getirdi, kim destekledi? Niçin?

Din diye; Arap hurafeleri, Arap tarihi, Arap kahramanları, Arap ahlaksızlığı, Arap çokeşliliği, Arap mitolojileri, Arap masalları din diye anlatılıyor da ne oluyor ki? Hangi Arap ülkesi hangi marka sahibi. Hangi Arap ülkesi sanayide, teknolojide, bilimde ve sanatta var?

Bahsedilen dindarlık; Ilımlı İslam projesinin, Dinlerarası Diyalog ile batı emperyalizmin uşağı nesiller yetiştirmek demektir.

Yeni dünya Düzeninin İslam ülkeleri için düşünülen proje; dindarlaşmış sürüleşmiş akıl bilim ve teknolojiden sanattan uzak, hurafelerle şekillendirilmiş robot insanlar sürüsüdür.

Dindarız diyenler ne mi yaptılar?

Önce; hak, adalet, mağduriyet, demokrasi, özgürlük dediler

Sonra; samimi inançlıların, haksızlığa uğrayanların desteğini alarak güç ve iktidar oldular.

Sonra; etnik ve mezhep damarını çatlattılar,

Sonra; ilahi mesajı tersyüz ettiler, dini ortak kavramları tersyüz ettiler,

Sonra; kılıf kıyafet ayrıştırmasına giriştiler

Sonra; servetlerine servet kattılar.

Sonra; yalan talanla dünyevileştiler.

İnsana; hangi eğitimi, hangi tür akılla vereceğimiz, birinci derecede önemlidir. Bir eğitim politikası bunu bilmektir ve bundan ibarettir.

Toplumu dinamizmi için birçok yol vardır. Bunun başında eğitim gelir.  Her zaman gündemde olan konu; eğitim, öğretim, öğretmen, kalkınma ve güçlü olma konusudur.

Eğitim ve öğretim; her canlı varlığın yeteneklerini geliştirmek amacıyla gerek kendini gerekse neslini devam ettirecek olan yavrusuna verdiği bilgi ve tecrübe aktarımıdır. Kuşkusuz, bunda akıl ve beş duyu odaklı verilen eğitim önemlidir ve gereklidir.

Bu nedenle; insanlık tarihi boyuna eğitim için okullar, öğretmenler ve araştırmalar için büyük yatırımlar yapılıyor. Bugün hemen her ülke yetişmiş insan gücü ile etkindir, refah içindedir. Eğitime yeteri önemi vermeyen ülkeler geri kalmış durumdadır. .

Bu aklın, ve eğitimin içinde; Evrensel Akıl, Evrensel Ahlâk, Evrensel Adalet, Evrensel İnsan Hakları, Evrensel Sevgi, Eşitlik, Kardeşlik, Paylaşma, Yardımlaşma olmalıdır.

Akıl'dan, bilim'den, sanat'tan yoksun, din, din değildir, hurafedir.

Akılcılık, Bilim, Sanat, Teknoloji, İnsan hakları ve Eğitim çağın gerçekleridir.

Unutulmamalıdır ki; özgürlüğün de, refahın da, mutluluğun da, gelişmişliğinde, de sebebi akılcı eğitimdir. Akıl ve bilime odaklanmış inançlı nesil yetiştirilmelidir.

Günün Sözü: Bilgiyle donanmış, yetenekleri geliştirilmiş bireyler, en büyük güçtür.

Okunma Sayısı: 104
Kategori: Nurullah AYDIN

Yazarın Diğer Yazıları

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

Siyasal/Ekonomik Şekillendirme

Belli odakların emireri olarak planlandığı gibi gücü/yetkiyi ele geçiren bir kesim diyor ki; artık kabul edin....

ABD-NATO ve Türkiye

Atatürk’ün bağımsızlık temeline dayalı stratejik dış politikasını tersyüz etmiş ve ABD ile askeri ve eğitim...

Sevgide Birleşmek

Tartışalım. Kırmadan, üzmeden, incitmeden, katletmeden, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden konuşalım tartışalım. Aklın mantığın, gönlün yolu birdir. Orta...