Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Bugün Yargının Söz Sahibi Beyi HSYK dır.!


07 Nisan 2010 00:04

2 Yorum

Bugün Yargının Söz Sahibi, Beyi  HSYK ( Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu)  Dir!

Hâkim ve Savcılar kurulu kurulduğundan beri bu konumundan şikâyet edilmektedir. Her muhalefet partisi, her baro, her aydın, hemen hemen her yazar, her hukukçu yüksek hâkimler savcılar kurulunun bu oluşumundan şikâyetçidir. Bugün HSYK’ nun oluşmasında Cumhurbaşkanının görevlendirilmesi, içinde Adalet Bakanının ve müsteşarının bulunması, kararlarının kesin olması,  herhangi bir itirazın yapılamaması, disiplin tahkikatın kendi elinde ve kendi yetkisinde bulunmaması nedenleri ile ülkeye hâkim güvencesi getiremediği şikâyeti yapılmaktadır.

Şimdi yeni yapılan değişiklikle 7 kişilik üye sayısı arttırılacak.  Şimdilik 21’ e çıkması düşünülmektedir. Kurulun içerisinde Adalet Bakanı ve Müsteşarı yine bulunacak, seçilen üyeler içerisinde,  Cumhurbaşkanının,  avukatlar ve üst düzey yöneticiler arasından seçecekleri ile   ayrıca TBMM, Yargıtay ve  Danıştayın seçeceği üyeler ve   Adli Yargıdaki Hakimlerin  seçileceği ve keza idari mahkeme hakimlerinin,  kendi aralarında seçeceği hakim ve savcılarla seçeceği üyeler ile geniş tabanlı bir heyetin oluşacağı ön görülmüştür. Buradaki yenilik Cumhurbaşkanının avukatlar ve üst düzey yöneticileri arasından seçeceği ve keza idari yargıdan da, üyelerin seçilmesine de imkân tanınmış olmasıdır. Bu yenilikte seçimin geniş tabanlı olması, üye sayısının artması, yeni üyelerin gelmesi önem arz etmektedir. Hele hele yüksek hâkimler savcılar kurulunda adliyenin mütemmim cüzü kabul ettiğimiz avukatlardan seçilme olmasını büyük bir yenilik kabul ederiz. Avukatlar adliyenin bir parçası ise, yargı savunma gücüyle değer ifade ediyorsa o zaman avukatların yargı içerisinde,  böyle bir üst düzeyde görev alması çok normaldir. Bugün yargı içerisinde,  zaman zaman yargı kesiminden avukatların maruz kaldığı hallerle ve uğradığı hiç de hoş olmayan sitem  ve sözlerin var olmasının, avukatların hakimler savcılar kurulunda görev almasıyla  kesinlikle biteceğine ve en azından fren görevi yapacağına inanmaktayız ve buna da ihtiyaç vardır.

Burada onaylamadığımız olayları birkaç cümle ile açıklamak isteriz. Yargı Gücü içersinde yürütme gücünün bulunmasını bir zafiyet sayarız. Güçleri kesin kes ayırmak durumundayız. Birbirleri içine ve görevleri içine girmeye hakları yoktur. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulun üyeleri seçiminde TBMM’ nin görevlendirilmesini de onaylamayız. TBMM’ si  yasama görevini yapsın,  yargıya hiçbir suretle müdahale durumunda bulunmasın.

HSYK’ nun yargı kesiminin içerisinde disiplin cezalarını üstlenmesi ve bu disiplin cezalarının HSYK’ na tabii teftiş heyetince yapılması, Adalet Bakanlığının hiçbir dahli olmaması önemlidir. Bu kurula getirilen bir yenilik de  bir genel kurulu bulunacak ve 3 daireden oluşacak, her dairenin ayrı görevleri bulunacaktır. Kurulun bağımsız çalışması, bağımsız personelin bütçesinin olması, kararlarına karşı itiraz edilme olasılığının yaratılması önemli yeniliklerdendir.

HSYK’ lu dünyasında Fransa’ da 18, İspanya’ da 21,  Polonya’ da 25,  İtalya’ da 27 üyeden oluşmaktadır. Ama bütün bu ülkelerdeki kurulun,  üye sayısının yarısından fazlası yargı kesiminden seçilen üyelerden oluşmaktadır. Fransa’ da, İtalya’ da Cumhurbaşkanları Kurul Başkanı olurken, Polonya’ da Adalet Bakanı, İspanya’ da Yargıtay Başkanı bu Kurulun Başkanlığını yapmaktadır. Biz de ise Kurul Başkanlığını yargı içinden seçilen üyeler arasından Başkanın seçilmesini şaet ve elzem buluruz. Alışıla geldiğimiz üzere mutlaka Adalet Bakanının veya mutlaka Yargıtay ve Danıştay Başkanlarının Kurul Başkanı olarak seçilmesi şart değildir. Üniversitelerimizden seçilen çok değerli bilim adamları içinden ve yine hukukçuların seçilen,  sayıları seksen bini geçen ve sekseni aşan Baro Başkanı ve BB Başkan Yöneticilerinden seçilmiş birinin Başkanlığa getirilmesi çok daha mükemmel olacağı ve başarı ile yürüteceğinden hiç kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Burada önemli olan şartlı düşüncelerden, peşin düşüncelerden kurtulmuş olmamızdır.

Demokrasimiz Ve Adaletimiz Bir Sorunundan, Kamburundan Kurtarılıyor!.

Türk demokrasisinin sıkıntılar içinde bulunana HSYK.’  nun böyle çağdaş şekilde oluşması bu problemi kökünden çözecektir. Ayrıca Askeri İdare Mahkemesi,  hatta Askeri Yargıtay ve YÖK’ ün kaldırılması veya çağdaş kılınması bunun dışında Askeri Şura, Cumhurbaşkanlığı, HSYK’ nun kararlılığının kesinliği gibi sıkıntılı hukuk kuralları süratle kaldırılmalıdır.  Sıkıntılı hukuk kuralları süratle kaldırılmalıdır. Kesin kararlar hikâyesine son verilmelidir. Dokunulmazlığının geniş tutulması kaldırılmalıdır. Parlamenterlerin sadece parlamentonun içinde konuşmaları ve çalışmaları dokunulmazlığı içerisine girmelidir.  Askeri İdare ve Askeri Temyiz, genel yargı içersinde yer almalıdır. Yargının pahalılığı, yargının hantallığına son verilmeli derhal kaldırılmalıdır. Savunma hakkından bütün yurttaşların yararlanması mutlaka sağlanmalıdır. Seçimlerde barajın yüksek tutulması önlenmelidir. Genel Başkan cuntası kaldırılmalıdır. Partilerin kapatılması Türkiye’ de yüzlerce sebebe ve nedene bağlı olmasından çıkarılmalıdır. Ve bunların çözülmesi için atla deve gider istenmemektedir. Hükümet ve Meclis kafasına koyarsa, samimiyet ile anlaşırlarsa bütün bu eksiklikler veya fazlalıklar,  yaşanan sıkıntılar yeni yapılacak değişiklikler Anayasa tadilatlarıyla süratle çözülür. Bu ülkenin yurttaşı yukarıdaki demokrasi sıkıntılarından artık kurtulmuş olur.

Okunma Sayısı: 204

Yazarın Diğer Yazıları

MHP’ li Başkan İsmail OK Balıkesir’ in Siyasi Talihini Yenen

2009 Yerel seçimleri, Balıkesir’ in siyasi kaderin değişmesinde kilometre taşı olarak anılacak. Balıkesir İli 1946...

Balıkesir Lisesi Kesinlikle ve Süratle Anadolu Lisesi Olmalıdır.

BALIKESİR LİSESİ KESİNLİKLE VE SÜRATLE ANADOLU LİSESİ OLMALIDIR. YÜKSEK MAKAMLARIMIZA SUNARIZ. Balıkesir’de Anadolu Lisesi olması...

Balıkesirliler, Sizin Aşamayacağınız Dağlar ve Yarlar Yoktur!

Balıkesir Spor kurulduğundan bu yana yaşadığı önemli günlerinden, hatta tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Şampiyonlukta...

Sayın Başbakan ok; Bu Şehre Tiyatrolar Kuralım

Sayın Başbakan ok; Bu Şehre Yaz Kış Oyunlarını Sürdürecek Tiyatrolar Kuralım Bu şehre tiyatro lazım....

İzmir Çok Kısa Zamanda Üniversiteler Şehri Haline Gelmelidir

İzmir’e gâvur İzmir unvanının takılması onun çağdaş, gelişmiş, uygar bir kentolmasından, insanların batılı olmasından doğmuştur....

Yazıya Yapılan Yorumlar

 1. Ahmet Ay dedi ki:

  Sayın İNAL;
  Daha kapsamlı hatta yeni bir anayasa hazırlanmalıydı. Ama değişiklikler ve özellikle HSYK, AYM ve TSK ile ilgili değişiklikler demokratik kültürün yerleştiği bir ülkeye yaraşır düzenlemelerdir.
  Saygılar.

 2. ibrahim özmen dedi ki:

  Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu temelden kurgusu doğru değil.
  Haddizatından savcıların barolar birliğine kayıtlı olması daha isabetli olur.

  Duruşma salonlarının şeklindeki hata ve önyargı faktörü ise başka bir trajedi.