Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

‘Böyle Buyurdu Zerdüşt’

Hasan Celal GÜZEL

09 Kasım 2011 00:00

1 Yorum

Sevgili okuyucular, bendeniz meşhur ’68 Kuşağı’ndanım. O neslin tam merkezinde yer alan Siyasal Bilgiler Fakültesi, yani Mülkiye öğrencisi oldum. Sanıldığının aksine ’68 Kuşağı’, sadece Marksistlerden ibaret değildi. Şimdilerde ‘liberalleşip’ PKK destekçisi hâline gelen bazı isimler, o sırada işçiyi, köylüyü ve nihayet askeri kullanarak ‘devrim’ yapma peşindeydi.
Hiç unutmam, adını din ile ilgili olduğu için değiştirerek Alaaddin Şenel iken Adam Şenel yapan siyaset bilimi hocamız, ünlü Alman filozofu Friedrich Nietzsche hakkında benden bir çalışma yapmamı istemişti. Ben de özellikle Nietzcshe‘nin (Niçe okunur) ‘Böyle Buyurdu Zerdüşt’ kitabından faydalanarak Adam Hoca‘nın çok beğendiği bir çalışma yapmıştım.
Schopenhauer ile Nietzsche‘nin irade ve ‘üstüninsan’ felsefesi, Alman Nazizmi‘nin temel kaynakları arasında görülür. Ne ilgi çekicidir ki, bu görüşler şimdi bazı ‘önderlerin’ kendisini ‘tanrısal güç’ ya da ‘peygamber’ ilân etmesiyle bağdaştırılmaya çalışılıyor.

***
Komünizmin en ilkel şekli olan Stalinizm, bizde Apo‘nun ve PKK‘nın sözümona felsefesi olarak benimsenmiş görülüyor. Sosyalizmin temel özelliklerinden birisi de materyalizmdir. Gerçek bir komünist aynı zamanda ateisttir. Marks‘ın ‘Din halkın afyonudur’ görüşü, bütün Marksistler tarafından benimsenmiştir. Nietzsche‘nin, ‘Yalvarırım size kardeşlerim, yeryüzüne bağlı kalın, inanmayın size dünya ötesi umutlardan söz edenlere!’ sözü de hem Sosyalizmin hem de Nasyonal Sosyalizm‘in din düşmanlığını ne güzel ortaya koyuyor…
PKK‘nın, Zerdüştlüğü/ Mecusîliği ‘Kürtlerin dini’ olarak ilân etmesini, doğrusu önceleri fantezi olarak düşünüp ciddiye almamıştım. Lâkin Apo‘nun ve Karayılan‘ın Zerdüştlüğü öven ve İslâmiyete hakaret eden beyanlarını okuyunca, ne yazık ki ırkçı-bölücü milliyetçilik anlayışının, Müslüman Kürt kardeşlerimizin dinini değiştirmeye kadar vardığını esefle müşahede ettim.
 
PKK/ BDP‘nin, düzenlediği mitinglerde ‘Peygamber Apo’ pankartını taşımaları, meğerse sembolik bir yüceltme gayreti değilmiş; teröristbaşının gerçekten kendini ‘Zerdüşt’ olarak görmesinin neticesiymiş… Kendini peygamber ilân eden ‘Zerdüşt Apo’, artık peygamberliğe de razı değil; Mecusîlerin tanrı kabul ettiği ‘Ahuramazda’ rolüne de soyunmuş gözüküyor.
Geçtiğimiz gün ‘Millî Gazete’de yayınlanan ve internet sitelerinde de dolaşan fotoğraflarda PKK‘lıların yaptığı bir ‘Zerdüşt Ayini’ görülüyor. Ayin alanında Zerdüşt ya da Ahuramazda Apo‘nun resimleri asılmış. Terör örgütü militanları Apo fotoğrafına ve yakılan ateşe secde edip tapınıyorlar…
***
Terör örgütünün ve teröristbaşının artık maskesi düşmüştür. Apo, olsa olsa Mecusîlikteki kötülük tanrısı ‘ehriman’a benzetilebilir.
 
Benim Kürt kardeşlerim hâlis muhlis Müslüman‘dır. Tillo‘da, Norşin‘de, Menzil‘de yatan mübarek zevâtın ruhları incitilemeyecektir. Kürt kardeşlerimizin dini değiştirilemeyecektir.
Biliniz ki bu nokta, artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadır. İmam Şafî‘nin, Bediüzzaman‘ın talebeleri, Haçlı ordularını mücadelesi ve imanıyla durduran müşterek atamız Selahaddin Eyyûbi‘nin torunları, bu çirkin peygamber bozuntusunun ardından gitmeyecek ve Hakk yolundan ayrılmayacaktır.
Bu defa Apo ve eşkıya çetesi baltayı taşa vurmuş ve cami duvarına siymiştir. Irkçılığı ve totalitarizmi din hâline getiren PKK militanları Apo‘yu ‘üstün insan’ olarak yutturamayacaklardır.
Zerdüşt‘ün ‘buyrukları’ ise havada kalmaya mahkûmdur.
Okunma Sayısı: 110

Yazarın Diğer Yazıları

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (II)

Ben Müslümanım elhamdülillah… Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in Veda Hutbesi’ndeki düsturlarına kalbden inanırım. Aslâ...

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (I)

Efendim, bendeniz bir ‘fütürolog’, yani gelecek bilimcisiyim. 1968 yılının sonunda girdiğim Devlet Planlama Teşkilâtı’nda (DPT),...

Türkiye’nin Lideri: Recep Tayyip Erdoğan

Sevgili okuyucular, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünde bulunanların öncelikli hedefi niçin Sayın Cumhurbaşkanı’nı şehit etmekti biliyor...

Akit Gazetesi ve Demokrasi

Allah’ın (c.c.) selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sevgili okuyucularım… Sizleri çok özledim. Son iki...

Jakoben Hukukçular Kudurdu

Bendeniz hukukla meşgul olmaya Metin Feyzioğlu‘nun doğduğu yıl olan 1969’da başladım. Bu müddet zarfında özellikle...

Yazıya Yapılan Yorumlar

  1. Uğur ÖZALTIN dedi ki:

    Ahireti inkar edenin elinde zavallılıktan başka bir şey kalmayacaktır. Cehennem zebanileri büyük bir iştahla bu zavallı kafir zındıkları bekliyor. Anadolu da kominizm ve stalinizmin para etmeyişleri boşuna değil. Anadolu insanı İslam dinine gönül vermiştir. Arada böyle ahmaklar çıksa da biz dinimiz İslamdan vaz geçmeyiz. Kürtler de bu gerçeğin farkındador inş. Terör ile İslam asla bir iman kefesinde buluşamaz. Kafirlik allaıp pullanıp güzel gösterilemez.