Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

İrfandan Kopup, Kültür karanlığına Yuvarlandık.


18 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

300 yıllık arayışlar döneminde yaptığımız en büyük hatalardan birisi ve en önemlisi bizi biz yapan irfandan kopup, batıdan kopyaladığımız kültür bataklığına saplanmamız oldu. Oysa asırlardır irfanla gelişen bir millette kültür karşılığı olmayan bir kavramdı. Bu ontolojik...

Akdeniz Tarihimizin Değiştiği Yerdir.


11 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

1000 Yıllık Türk-İslam tarihinde ibret almak için üzerinde durulması gereken en önemli dönem 1538-1571 tarihleri arasındaki 33 yıllık dönemdir. 1538’de Preveze’de evire çevire Batı donanmasını yendik. 1571’de aynı Batı’nın donanması bizim donanmamızı İnebahtı’da tamamen yakarak...

Araba Sevdası mı, Toplu Ulaşım mı?


05 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Bir ömür boyu bir mekandan diğerine intikal etmek yaratılışımızın gereği, fıtrat yani. Peki bu seyahatlerimizde ideal intikal vasıta ve yöntemlerimiz ne olmalı? Birinci sırada gelen en ideal intikal metodumuz: YÜRÜMEK Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz; 4 farklı surede (En’am,...

Rahmet Ne Zaman İner?


28 Aralık 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Dünyaya imtihan için gönderdiği kulları için kuralları teferruatıyla açıklayarak ve değişmeyeceğini ifade ederek Yüce Allah engin rahmet ve merhametini göstermiştir. Hakim-i Rahim gerek Kur’an-ı Kerim (Hicr,15/9), gerekse Kitab-ı Kebir-i Kainat’ta/Fıtrat/Sünnetullah (Fetih,48/23; Fatır, 35/43) asla değişiklik...

Araba Sevdası mı, Toplu Ulaşım mı?


21 Aralık 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Bir ömür boyu bir mekandan diğerine intikal etmek yaratılışımızın gereği, fıtrat yani. Peki bu seyahatlerimizde ideal intikal vasıta ve yöntemlerimiz ne olmalı? Birinci sırada gelen en ideal intikal metodumuz: YÜRÜMEK Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz; 4 farklı surede (En’am,...

Hüdhüd Kuşu Bize Ne Öğretir?


14 Aralık 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Kur’an-ı Kerim kainat(afak) ve içimizden(enfüs) gelen ayetleri manaya döken modemimizdir. Kur’an-ı Kerim devrede olmadan bu iki alemden gelen şifreler tam anlamıyla asla çözülemez. Kur’an-ı Kerim okunurken asıl maksat Kur’an-ı Kerim’in kendisi değil, kainat ve içimizden doğup gelen...

Aile, Gençlik ve Sivil Toplum


07 Aralık 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Aile kurumu, İslam dininin sahih kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Sünnette ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Ve bu konuda en temel referans noktamız da Kur’an-ı Kerim’dir. Öyle ki Hz Aişe (r.anha) validemiz, Efendimizin (asm) ahlâkını soranlara; “Siz Kur’ân’ı okumuyor...

Hal Ehli mi, kal Ehli mi/Habil mi, Kabil miyiz?


30 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

İlk insan ve peygamber Hz. Adem’in iki oğluydu Habil ve Kabil. Yüce Allah onlardan kurban istedi. Habil hal ehliydi, içi dışı birdi, sakin, samimi idi. İçindeki güzelliği hareketleriyle dışına yansıttı ve sunabileceği en güzel kurbanı,...

Bağımlılık Konusundaki Koruyucu ve Önleyici Tedbir Önerilerimiz.


23 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Bağımlılıkla mücadelede 2020-2023 stratejik planı çalışmalarına Konya Platformu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Çevre Derneği adına katıldım. Bize “bağımlılıkla mücadelede koruyucu önleyici” faaliyetleri planlayan 2. Komisyonun  moderatörlüğü görevi verildi. Bizde her üyeye en çok önemsediği öneriyi bir cümle...

Sıffin/Demagoji/Cerbeze/Sıdk


16 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Sıffin olayı; Meşru, seçilmiş Halife Hz. Ali ile İslam Devleti’nin Suriye valisi Muaviye bin Ebu Süfyan arasında yapılan savaş. Sıffin olayı ve orada yaşananlar; İslam ümmetinin titizlikle üzerinde durup çözmesi gereken çok bilinmeyenli denklemlerinden en...

72 Saat Susmak İnsanı Tamamen Yeniler, Formatlar.


09 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Kur’an-ı Kerim insanı Rabbine ve Kainata bağlayan modemdir. Kur’an- Kerim aklımıza ve kalbimize Rabbimizden gelen ve sürekli yenilenen işaretleri(eserleri) nasıl bilgiye dönüştüreceğimizi öğretir. “(Ey insanoğlu!) Allah`ın rahmetinin işaretlerine bir bak. Nasıl yeri ölümden sonra diriltiyor?...

3 E: Eğitim(Hasenat)/Ekonomi(Salihat)/Ehlak


03 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Yüce Allah dünya imtihanımızın bir ticaret, ekonomik faaliyet olduğunu öğretir. Yaptıklarınızla ya cenneti satın alırsınız veya cehennemi. Bakın dünyadaki ticareti nasıl anlatır Allah Teala: “Allah, kendi yolunda savaşarak ölen ve öldüren mü’minlerin; canlarını ve mallarını Cennet karşılığında...

İstanbul’a Olan Platonik Aşkı Anadolu’yu Yoruyor.


26 Ekim 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Binlerce yıl sağılmışım, Korkunç atlılarıyla parçalamışlar Nazlı, seher-sabah uykularımı Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, Haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, Ne şah ne sultan Göçüp gitmişler, gölgesiz! Selam etmişim dostuma Ve dayatmışım… Görüyor musun ? Ahmet Arif’in...

Bağımlılıkla Mücadelede İşin Özü Nedir?


19 Ekim 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Anne karnındaki bebek, gebelik boyunca göbek kordonu vasıtasıyla plasentaya bağlı olarak yaşar. Doğumdan sonra göbek kordonunun kesilmesiyle bebeğin plasenta ile olan bağı sona erer. Bu eylem insanın ilk bağımlılığının sonlandırılması işlemidir. Bebeğin en az 24...

Nazar(akıl)+Müşahede(kalp)=Hikmet(hidayet)


06 Ekim 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

İnsanın dünya ve ahireti için en çok üzerinde titremesi gereken değer dünya ve ahiret saadetinin anahtarı olan hikmet ve hidayet olmalıdır. “O, tercihini doğru yapana hikmeti verir. Kime hikmet verilirse, ona çokça iyilik yapılmış olur....

Sultan Mehmet’i “Fatih” Yapan Cönkündeki Başucu Kitapları Neydi?


28 Eylül 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

1299 da Selçuklunun devamı olarak kurulan beyliklerden Osmanlı Beyliği 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile cihan devleti haline gelmiştir. Orta Asya’dan yürüyüp gelen bir millet Anadolu İrfanı ile tanışıp Selçukilerle gelişip, Fatih Sultan...

Mutluluk ve Başarı için 3+3 Formülü


22 Eylül 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

İmtihan için gönderildiğimiz şu kısa dünya hayatında temel amacımız dünya/ahiret mutluğudur. Bu mutluluğa ulaşmak için başarı bir araçtır. Bu sebeple amaç mutluluk, araç başarıdır. 3+3 şekliyle formülleştirdiğimiz 6 ilke ile hem başarı hem de mutluluğu elde...

İktisatta 7+7 kuralı


14 Eylül 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Aklını kullanan insan için kainatta aşikar bir mizan(ölçü) görünüyor. “Gökyüzünü O yükseltti ve (her şeyde) ölçü (ve denge)yi (O) koydu.” Rahman, 55/7. Akıl sahiplerine düşen; her şeyin bir ölçü ve mizan içerisinde yaratıldığı sünnetullah yasalarını önce...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı