Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Ah Bir de Kendimiz Düşünebilsek…


18 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Kapitalizmin egemen yönetim biçimi olarak bulunduğu tüm ülkelerde, insanlar, kapitalizmin kültürel, iktisadi ve hatta siyasal kodları ile kodlanmıştır. İnsan ilişkilerinin kurallarını servet sınıfı belirliyorsa, insan beyninin farklı düşünebilmek için özel gayret sarf etmesi gerekir. Servet...

Kibarlaştırılan İki Sözcük; Popülist Lider ve Elit


09 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Sözcükler de içinde yaşanılan kültürün, ideolojinin ve siyasetlerin etkisine girerler. Elbette, günlük pratik hayatın sözcüklerinden söz etmiyoruz. Kültürün ve ideolojinin hâkimi sınıflar, sınıf görünümlü sözcükleri, bir sınıfın elinden alıp, kendi anlayışlarına gere servis ederler. Sınıf karakterli sözcüklerin,...

Kitle İmha Silahına Dönüşmüş, Ben Hala Ekonomi Bilmem Diyor!


03 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Ekonomik işleyişi bilmek veya bilmemek neyi değiştirecek, dememeliyiz. İktisatçı olmasak da ekonomiyi derinlemesine bilmesek de hayatımızı, günlük yaşamımızı, derinden etkileyen ekonomi konusunu, aydın olarak bilmemiz gerekmez mi? Televizyonlarda siyaset konuşanların, önemli bir çoğunluğunun kendi söylemlerinden...

Teknolojik Olarak Üretilen Paralar Finans Kapitali Yıkabilecek mi?


30 Kasım 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Teknolojinin mülkiyetinin, servet sınıfının elinde olması sebebiyle, teknolojilerin nimetinden önce servet sınıfı nemalanıyor, belli bir süreden sonra da halklar. Yeni teknolojilerin yapısına göre bu belli bir süre ya çok seneler alıyor ya da bazen kısa...

Borç Veren Sınıf ve Borç Alan Sınıf


28 Kasım 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Her şeyin borç ile finanse edilmesi, endüstriyel kapitalizmden finans kapitale geçişle başladı. Endüstriyel kapitalizmde, malların serbest dolaşımı(ticaret) ve buna karşılık gelen servetin dolaşımı vardı. Finans kapitalde ise sadece borçların serbest dolaşımı vardır. Endüstriyel sermaye, bu...

Taze Gladio Devşirme Planı


26 Kasım 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Oldum olası çok garipsedim. Gladio’ya biz neden FETO dedik? Oysa FETO Amerika’nın Türkiye içindeki gladio örgütlenmesiydi. ABD emperyalizmi ile yapılacak mücadelede, yapılacak en köklü hata FETO örgütlenmesine gerçek adı olan, Gladio dememekle başlandı. İtalya da...

Borç Tsunamisi Siyaseti Alabora Eder mi?


25 Kasım 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Borçlu olmak insan dünyasını nasıl etkilerse, devlet ve millet hayatını da öyle etkiler. Borçlu olmayı iki sınıfa ayırarak düşünmeliyiz. Burada, sözünü etmeye çalışacağım borçluluk durumu, ödenemeyecek kadar borçlu olma, durumudur. Temerrütte düşme durumudur. Gerek bireysel...

Faiz Artınca Gırtlağa Gelmiş Borçlar Ödenir mi?


21 Kasım 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Finans kapitalin kâğıt al, kâğıt sat, üretmeden kar et sistemi, S.O.S veriyor. Borçlar orada yığılı bir şekilde duruyorken, faiz artır, faiz indir gibi oyunların, üretime bir yararı yoktur. Her dalgalanma, servet sınıfını ve finans elitini...

Gelecek Kendi Kendine Gelmeyecek!


17 Kasım 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Finans kapitali, bir batıl inanç olarak kabul edip, içinde debelenerek, krizlerden çıkılacağı ile ilgili inanç; servet sınıfının motorudur. Servet sınıfı bir “İnsan Doğası Tanımı” yapar ve insanlar da o tanıma tapmaya başladılar mı, servet sınıfının...

Lozan Antlaşmasında Olduğu Gibi, Türkiye Cumhuriyeti


16 Kasım 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Bu haftanın başlangıcında ortaya çıkan kriz tartışıldı, tartışılmaya da devam ediyor. Her krizde olduğu gibi, bu krizde de tarafların kim olduğu konusunda, büyük bir kargaşa var. Tarafları tanımlayalım. Bir tarafta, kâğıt alıp satan üretmeden kazanan...