Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Korku Matematiği ve Yeni Anayasa


07 Şubat 2021 00:01

Yorum Yapılmamış

İktidar neden yeni Anayasa önerisini ortaya attı, sorusu tartışılmaya başlandı bile… İktidarın yeni bir anayasa ihtiyacı, “halka daha iyi hizmet edeceğim ama bu anayasa benim önümü tıkıyor” isteğinden kaynaklanmıyor. Zaten iktidar, kendisini Anayasa’ya bağımlı hissetmiyor ki, yeni...

Turbo Finans Endüstriyel Kapitalizme Karşı


05 Şubat 2021 00:01

Yorum Yapılmamış

Finansın turbosu nasıl oluyor demeyin, finansal varlıkların, bir yerden bir başka yere hızla gitmesi, yani dünyanın yörüngesinde, hızla dolaşmasıdır. 800 trilyon dolar karşılığındaki varlık değerleri dünyada dolaşıyor. Endüstriyel kapitalizm ise; üretmek, üretim üzerinden kar etmektir....

Boğaziçi Üniversitesine 1968 Kuşağı Gözü ile Bakmak


04 Şubat 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

İlk üniversite olaylarının başladığı, 1968’lı yıllarda, İTÜ Makine Fakültesinde öğrenciydim.  68 olaylarının yoğun yaşandığı, Gümüşsuyu Öğrenci Yurdunda beş yıl kaldım. 68 olaylı yıllarının, başlangıç yeri, bizim yurdumuzdu. Yurdumuz çok sık bir biçimde, gerici öğrenciler tarafından baskınlara maruz...

Sınıf Atlama Öyküsünden Askıda Ekmeğe


02 Şubat 2021 00:01

Yorum Yapılmamış

Soğuk Savaş döneminin belli başlı sloganları vardı. Sınıf atlama ve zenginler kulübüne girme, bunların başında geliyordu. Sadece devletimiz değil, bireyler de sınıf atlayacaktı. O günlerde, Kapitalizm demeye çekindikleri için “özel girişim” “hür teşebbüs” gibi sermayenin,...

Borcun İntikamı!


29 Ocak 2021 00:01

Yorum Yapılmamış

Aşırı borçluluğun hayatı tıkayacağı ile ilgili epey yazı yazdım. Borç şişede durduğu gibi durmaz dedim. Borç bağımsızlığı götürür, bağımlık yapar dedim. Borç, insanların ve ülkelerin karakterlerini aşındırır dedim. Velhasıl dedim de dedim. Şimdi sıra borcun...

Ekmek Siyaset ve İktidar


28 Ocak 2021 00:01

Yorum Yapılmamış

İktidar konusu o kadar karmaşık ve geniş bir konudur ki, uğruna üniversiteler ve fakülteler açılmıştır. Siyaset ve siyaset bilimciler olmuş ve gene de içinden çıkılmaz bir mesele olarak, ortada durur. Aslında siyaset ve iktidar, birbirinin...

Savaş Makinası ABD’nin Elinde mi Kalacak


25 Ocak 2021 00:01

Yorum Yapılmamış

Amerika’nın geleceği ile ilgili hem Amerika’da hem de dünya genelinde tahminler yapılıyor. Bu tahminleri iki ana kategoriye ayırabiliriz. Birincisi ve en radikali; ABD, Çin ve Rusya karşısında kaybetti ve kendi içine dönecektir. İkinci ise, Çin çok abartıldı....

Politika Artık Politika Değil


23 Ocak 2021 00:01

Yorum Yapılmamış

Her şeyi istila eden medya politikayı da medyatikleştirince, politika artık politika olmaktan çıktı. Her şeyin sanallaştığı, fotokopileştiği bir yerde, politika olduğu yerde kalamazdı. Kültürün medyatikleştiği yerde, nasıl ki estetik kalmadıysa, her şeyin politik olduğu yerde de politika...

Tahakküm Olarak İktidar


21 Ocak 2021 00:01

Yorum Yapılmamış

Siyaset bilimciler, iktidar tanımı üzerinde hiçbir zaman anlaşamadılar. A’nın B’ye yapmak istemediğini yaptırması; bir kimsenin diğeri üzerindeki hakimiyeti olarak tanımlandı. Bu teorik yaklaşımdan giderek, iktidarlar tanımlanmaya çalışıldı. İktidarlara isimler konuldu. Sosyolog Max  Weber kapitalizm içinde bir...

Kin ve Nefretin İdealize Edilmesi ve Şiddet


20 Ocak 2021 00:01

Yorum Yapılmamış

Toplumsal eşitsizliğin ürettiği, bir bedelin olduğunu hepimiz biliriz, ama yok sayarak hayat yaşarız. Oysa eşitsizlik, yönetilmesi en zor işlerden birisidir. Hayatın zorlaşmasının da ekonominin gittikçe içinden çıkılmaz hale gelmesinin de tek sebebi vardır. Gelir dağılımı düzeyi...