Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Artık Küçük Amerika Olmayacağız!


17 Mayıs 2017 00:04

Yorum Yapılmamış

Küçük Amerika Olacağız ifadesi ilk kez, 1949 CHP Kurultayında, gelmiş geçmiş en hızlı Amerikancı Nihat ERİM tarafından kullanılmıştır.

Celal Bayar bu ifadeyi çok kullandığı için herkes bu ifadenin Celal Bayar’a ait olduğunu sanır.

1950 ve 1960’ların şiarı Küçük Amerika olmuştur.

Şiar sözcüğünün ifade ettiğinden daha derin bir anlamı vardır. İdeolojik içeriklidir.

Küçük Amerika olacağız ideolojisi; iki Gürcü profesörün makaleleri ile başlamıştır. Soğuk Savaşı ilk başlatan bu makalelerde, Rusya, Kars, Ardahan ve Boğazları istiyordu.

Amerika’nın Orta Doğuya girişi için, Türkiye çok önemli bir basamaktı.

1945 yılında, zamanın Amerikan başkanı Truman yaptığı konuşmada; ABD’nin iktisadi hayatındaki dış siyaseti, kendi refahını ve aynı zamanda dünya pazarlarının yeniden kurulması ve genişletilmesi sağlamalıdır.” Diyordu.

Amerika’nın Türkiye’yi ele geçirişi iki temel unsura dayanıyordu. Birincisi; Mustafa Kemal’in tam bağımsız ekonomi-siyasetini terk etmesi, ikincisi de, komünizm tehlikesine karşı Amerikan şemsiyesi. Bir anlamda, eski ifadesiyle Manda.

ABD’nin Türkiye’yi ele geçirmek ve yönetmek için bu iki unsur yeter de artardı bile.

O tarihlerde “psikolojik harbin” ne demek olduğunu bilmeyen Türk halkı ve onun Amerikan eğilimli yöneticileri, Amerika’nın yürüttüğü Soğuk Savaş sürecinin içine kolaylıkla dahil olmuşlardı.
Artık komünizme karşı bizi Amerika koruyacaktı.

Darbeler yoluyla Türkiye’yi tam denetim altına alan ABD, ülkemiz içinde kendi kurumlarını kurmaya başladı.

NATO, AB Kriterleri, OECD, İMF, DB, GB, İkili İstihbarat Antlaşmaları, İncirlik, Diyarbakır, Kürecik anlaşmaları, çok uluslu şirketlerin kurduğu iktisadi ve siyasi ilişkilerle tam bir kuşatma sağlandı.

Küçük Amerika olmak, sadece iktisadi münasebetlerin esasını teşkil etmiyor, tüm siyasi ve kültürel hayatımızın esasını teşkil ediyordu.

Aşırı bireysel mülkiyet esasında, ABD’nin çıkarlarıyla uyumlu, ancak, halkları yoksullaştıran bu anlayışın, tıkandığı bir dünya oluşmaya başladı.

BOP Projesiyle iktidara gelen bir anlayış bile, ABD bağımlısı bir düzeni sürdüremez oldu.

Artık kimse, küçük Amerika olacağız demiyor. Amerika, özgürlüklerin ve demokrasinin beşiğidir demiyor.

Amerika artık “iyilikler ve güzellikler diyarı” imajını veremiyor. Kan, göz yaşı, yoksulluk, adaletsizlik gibi kötülüklerin simgesi oldu, Amerika.

Erdoğan Trump görüşmesi; Türkiye Amerika ilişkilerinde, “SONUN BAŞLANGICI” olacaktır.

Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com

Okunma Sayısı: 98

Yazarın Diğer Yazıları

Kitle İmha Silahına Dönüşmüş, Ben Hala Ekonomi Bilmem Diyor!

Ekonomik işleyişi bilmek veya bilmemek neyi değiştirecek, dememeliyiz. İktisatçı olmasak da ekonomiyi derinlemesine bilmesek de...

Teknolojik Olarak Üretilen Paralar Finans Kapitali Yıkabilecek mi?

Teknolojinin mülkiyetinin, servet sınıfının elinde olması sebebiyle, teknolojilerin nimetinden önce servet sınıfı nemalanıyor, belli bir...

Borç Veren Sınıf ve Borç Alan Sınıf

Her şeyin borç ile finanse edilmesi, endüstriyel kapitalizmden finans kapitale geçişle başladı. Endüstriyel kapitalizmde, malların...

Taze Gladio Devşirme Planı

Oldum olası çok garipsedim. Gladio’ya biz neden FETO dedik? Oysa FETO Amerika’nın Türkiye içindeki gladio...

Borç Tsunamisi Siyaseti Alabora Eder mi?

Borçlu olmak insan dünyasını nasıl etkilerse, devlet ve millet hayatını da öyle etkiler. Borçlu olmayı...