Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Anadolu’da (Antakya’da) 2. Vatikan’ı Kurma “Megali İdea”sı

DİBÂCE
İlhan YARDIMCI

23 Mart 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Çeşitli bilgi ve kaynaklarda,Yasin Suresi ve Tefsirinde anlatıldığına göre isa (A.S) Allah’ın emri ile havarilerden Yuhanna ve Pavlôs’u Antakya’ya gönderir. Fakat halk onları reddeder.Şemûn adındaki Allah dostu,onlara yardım eder.3 Allah dostu Hatay halkını imana davet etse de bu halka’ tesir etmez.Yasin Suresi 13-14-26-27. Âyetlerde bahsettiği gibi hastaları iyi ederler,ölüleri diriltirler.Fakat halk,”Siz de bizim gibi insansınız” diyerek gösterdikleri mûcizelere inanmazlar.
Onlara inanıp gönül açan diğer zat da Kur’an-ı Kerim’de de bahsedilen Habib Neccar’dır.Fakat o da inanmayanlar tarafından şehit edilir. Denir ki;”Bana hadi Cennet’e gir dediklerinde ah çekerek keşke kavmim bana yapılan ikramı bilselerdi”.
Bir başka imanlı ve Hz.İsa’nın dinini yaymak için görevli isim olan Hz.Circir de,putperest Musul Kralına tutsak düşer.El ve ayaklarından bağlanarak, vücudu keskin
tarakla doğranır ve tuzla ovulur.Fakat Hz.Circir ölmez. Bu defa el ve ayaklarından ağaca çivilenir,yine ölmez.Kızgın yağ kazanına atılır ama yine ölmez.Sonunda da parça parça kesilerek şehit edilir.
Bir diğer Allah dostu da Aziz Hakiki’dir.İncil yazarı Barnabas’ın yazısında,Hz.isa’nın kavmine;”Ben sizin beklediğiniz kurtarıcı değilim.Benden sonra bir kurtarıcı gelecek,o Gökte Ahmet yerde Muhammed diye anılacak. Musa gibi kılıç kuşanacak” sözlerinden bahsettiği için tepki aldığı ve Hatay’dan Kıbrıs’a kaçtığı anlatılır.Fakat Kıbrıs’ta oda şehit edilir.
Daha sonraki bir zamanda,yine başka bir Allah âşığı olan Peygamber Halit Bin Sinan, hem Hz.İsa’nın Dinini tebliğ hem de HZ.Muhammed (A.S) Efendimizin gelme zamanının yaklaştığını müjdelemek için görevlendirilmişti.Bölgede bulunan mağaradan şiddetli ateşler çıkmakta,hububat ve hayvanları yakıp yok etmektedir.Halk,Sinan Peygambere müracaat eder.Sinan Peygamber mağaraya girer ve 3 gün sonra beni çağırın der. Fakat halk hemen çağırır ve çıkınca der ki “Vasiyetimi zâyi ettiniz yakında öleceğim.Mezarımı 40 gün gözetim altında alın.40 gün sonra kuyruğu kesikler içinde olan bir merkep,bir sürü kabrin yanında yalnız kabir hayatı size anlatılacak. Daha önce ölen çocukların mezarı da…” Onlar bizim ölen çocuklar mezarlarını açalım dediler ve böylelikle peygamberin vasiyetinin kaybettiler.
Hz. Muhammed (SAV) zamanında o zatın kızı “Ne mutlu bana,size kavuştum” demesi üzerine HZ.Muhammed (SAV) de kıza “Ey vasiyeti zâyi olan peygamberin kızı” dedi.Ve görüldüğü gibi İsa’dan hemen sonra Hristiyanlık burada başladı.İncil burada kitap haline getirildi. İlk kilise olan Saint Pierre Kilisesi dağdaki kayaların oyulmasıyla yapılmıştır. İçinde gizli tüneller,mağaralar ve mezarlar bulunmaktadır.Antakya Kilisesinin kurucusu ve ilk Başpapazı Aziz Petrus burada öldüğü için 29 Haziran günü Vatikan Papa yapılan ayine katılır.İnanışa göre içinde Cehennem Kayaları ve Mukaddes Vaftiz Suyu bulunmaktadır. Dünyanın en renkli mozaik çeşitleri buradadır.Ayrıca şehir merkezinde Habibi Neccar mezarı, camisi vardır.Asi nehri şehri ikiye ayırır.Kral Titus tarafından yaptırılan 6 metre genişliğinde, 7 metre yüksekliğindeki su sütunları, meşhur Beşikli Mağarası,Roma mezarlar,Büyük İskender’in karargâh kurduğu yerler,sulak arazisi,meşhur narenciye ürünleri,demir-çelik-bakır-kurşun madenleri,Reyhanlı’da Beyazıd-ı Bestami hz. Kabri ve Suriye sınır kapısı şehrin farklı zenginlikleridir.Halen hristiyan ve Araplar çokça bulunmaktadır.Antakya bir turizm kentidir.
Havariler,Hz. İsa’dan sonra Antakya’ya (Hatay) yerleştiler.İlk kilise burada inşa edildi, ilk İncil burada kitap haline getirildi, Anadolu’ya yayıldı. Bu eserler Kayseri’de de var. Kayseri Kays Krallığı olarak tarihte yer alır. Ankara ismi, Angola olarak geçer.
Hristiyan Dünyanın gözü Anadoludadır.Amaç bu topraklarda İkinci Vatikan’ın kurulması ideal ve ijdeolojisi vardır. 15 Temmuz darbe girişiminin altında, Anadolu topraklarının işgali yatar. FETÖ ÖRGÜTÜ’nün Amerika tarafından kullanılması, oyun ve tuzakların hazırlanması boşuna değildir.
Bugünkü kiliselerde bulunan İsa ölümünü simgeleyen heykel ve ikonlar İsa değil, ispiyoncu yahudi Yahuda İskaryadır. Hristiyan inancından ilk yanlış, burada başlar.
Roma Kralı Hirodes, binlerce yahudi öldürmüş, kalan çocuk ve kadınlar İspanya’ya sürgün edilmişlerdir. Beni İsrail’in sonu olmuş, asırlar sonra Osmanlının kabülü ve hoşgörüsü sayesinde, Selanik’e göç eden, burada yerleşip çoğalan Beni İsrail torunları, yaklaşık ikibin sene sonra tekrar devlet kurdular.
Havariler Hz. İsa’nın öğretilerini yazıya döktüler. Çeşitli kişilerce, çeşitli mekan ve zamanlarda yazılmış birbirinden farklı 104 İncil meydana geldi.
İncillerin çokluğu Din işlerini çıkmaza soktuğundan, M.s. 325 yılında İznik’te toplanan Yüce Konsül; 104 İncili dörde indirdi. Bunlar:Luka, Marko, Matta, Yuhanna isimli incillerdir.
Tevhit inancına daha yakın olan Barnabas İncili de Şayan-ı Kabul görmedi. Barnabas , seçilen dört incile karşı çıktığından tard edildi, takibe uğradı ve Kıbrıs’ta yakalanarak orada öldürüldü. Mezarı Kıbrıstadır.
Hak kitap Kur’an nazil olduktan sonra, diğer bütün kitaplar hükümsüz kılınmış, yok sayılmışlardır. Şahısların yaptığı İncilleri diriltmek için gayret (!) gösterenler samimi değildir, ihanet içindedirler. Buna bazı Kur’an tefsiri yazarlarının da âlet olmaları gerçeğinde, Kur’an meallerine kırmızı renkte İncil’den pasajlar koymaları kaosunda, kapalı kapılar ardındaki FETÖ ÖRGÜTÜ çıkmaktadır.
Şunu unutmamak gerekir..Tevhit ve vahdet düşmanları Ezelde başlamış, Kıyamet’e kadar da devam edecektir. Her türlü teknrolojik ve maddi imkânları destek alan şer güçleri; İslam’ın düşmanı olarak “Haçlı Seferleri” ni devam ettirecek, gelecek inkılâbatı içinde en gün seda İslam’ın olacaktır.
Din’in ve Kur’an’ın sahibi vardır, hak gelince bâtıl zâil olacaktır.
Yazımı yine bir şiirimle noktalayayım:
TEZAT DOLU MEMLEKET
Tezat dolu memleket,
Sapla/Saman karıştı.
Başı sardı felâket,
İtle/Köpek yarıştı.
ANLATIRSAN DERDİNİ,
HELÂK ETME KENDİNİ.

Vekil seçtik gönderdik,
Hakkı savunur dedik,
Vekâletimiz verdik,
Ayvayı hepten yedik.
MİLYARLAR İNSİN CEBE,
HAZİNE İNDİ DİBE.

Başkan /Müdür koltukta,
Cahil şimdi bollukta,
Borç zirvede, batakta,
Şehvet/Şöhret yatakta.
KOLTUKLAR DAHA SICAK,
ACI NASIL ÇIKACAK?

Yazar/Şair ne yazar?
Yer/İçer, daha azar,
Doğruya kuyu kazar,
Zalimler şimdi Sezar.
İPİN UCU PUŞT ELDE,
KARABORSA BİN DİLDE.

Ölü rahat mezarda,
İbret var mı nazarda?
İffet/Namus pazarda,
Adalet yok hızarda.
TAHAMMÜL VARSA YAŞA,
VASİYETİN YAZ TAŞA.

KEMÂLİ’nin derdi çok,
İki deynek ucu bok,
Sȋnene saklansa ok,
Olma sakın sende şok.
ÂHİR ZAMAN DİYORLAR,
HELAL/HARAM YİYORLAR.

Okunma Sayısı: 70
Kategori: İlhan YARDIMCI

Yazarın Diğer Yazıları

Ermeni Cemaati ve Kürt Bilinen Ermeniler

Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere ve Oxford Üniversitesi, Antropoloji Doktora Öğrencisi Hrag Papazian’a göre;bugün Türkiye’deki Hıristiyan...

İbretlik Bir Hikâye

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde Koordinatör olarak görev yapan Yüksel Sezgin’in anlattığı ibretlik bir...

Ermeni Cemaati ve Kürt Bilinen Ermeniler

Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere ve Oxford Üniversitesi, Antropoloji Doktora Öğrencisi Hrag Papazian’a göre;bugün Türkiye’deki Hristiyan...

Erdoğan ve Ak Parti Giderse Neler Olur?

Biz özellikle Ben ve kalemim Tevhit/Vahdet ideolojisine bağlı, inandığı değerlerden tâviz vermeyen, İmanı ve âmeli...

Bursa Büyükşehir İnegöl Baskını Altında….

İlk önce “Adam” olan, Mayası ve kökü bozuk olmayan, İdeal ve ideolojisinde düşman emeller bulunmayan,...