Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Ahlakın Zaviyesinden Tarihin İçine Etmek

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

14 Temmuz 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Ahlak kavramını hayatın içinden çıkarsayarak anlamak yerine, hayattan kopuk bir teorik ahlak kavramı üreterek bunu hayata uygulamaya çalışmak, bizzat ahlaksızlığın ta kendisidir. Çünkü ahlak teorisi toplumun ve bireyin hayatına ait olup maddi bir temele dayanır. Maddi temeli olan her şey, değişir. Değişen olgular için ise, değişmeyen kavramlar üretilemez. Demek ki, sabit bir ahlak kavramı tanımı yapılamaz. Ahlak değişkendir.
***
İkincisi, ahlak evrensel bir kavram değildir ve evrensel bir ahlak tanımı yapılamaz. Herkes için ‘iyi’ veya herkes için ‘kötü’ olan yoktur. Dünyanın bir yerinde veya bir döneminde kabul edilebilir olan davranış biçimleri, dünyanın bir başka yerinde ve aynı döneminde kabul edilmeyen davranış biçimleri olabilir.
***

Konuya doğrudan gireceğim.
Oğlancılık ahlaksızlık mıdır?
Osmanlı’da ve birçok toplumda yaygın olarak yaşanıyordu. Bugün de yaşanıyor! Osmanlı’nın hamamlarında vesikalı oğlanlar çalışıyordu ve bundan devlet vergi alıyordu. Haydi, kimi padişahları demeyeyim, kimi vezir ve komutanların oğlanları vardı.
Oğlancılık ahlaksızlıksa, o soylu ecdadın bu durumuna ne diyeceğiz?
***

Harem hikayeleri ilgi çekici olduğundan dolayı, hareme dair abartılı anlatımlar çoktur. Özellikle oryantalistler için harem, Doğu’yu anlatmada merkez bir olgudur. Ve Batılı toplumlar için harem gizemli, çekici veya itici bir konu olarak işlenir. Halbu ki harem, imparatorluklar çağının bir gerçeğidir.
***

Şu soruyu kendinize sorun ve onurunuz üzerine (cevabınız içinizde kalsın) açıkça cevap verin: Siz bir padişah, kral veya vezir olsaydınız harem kurar mıydınız, kurmaz mıydınız?
Bu soruyu içtenlikle cevaplayamayan birisinin, bu konudan hareketle ahlak vaaz etmesi, ahlaksızlığın ta kendisidir!
***

Yahu bugün bile birden çok kadınla evlilikler var, evlilik dışı ilişkiler var vs.
Kafaya böyle abuk sabuk bir ahlak anlayışını takarsan, tarihle, o çok övündüğün ecdadınla takışır durursun!

Hadim İbrahim Paşa Cami
Birilerinin hadım edilmesi ahlaki bir davranış mıdır?
Eğer bunu ahlaksız olarak görüyorsanız, Osmanlı’daki hadım konusunda ne diyeceksiniz? Kaldı ki hadımlık eski Mısır’da, Roma’da, Bizans’ta, Perslerde vs. var.
Daha çok Sudan taraflarında yakalanan çocuklar, aşağı Mısır’daki Kop manastırlarında hadım edilerek Osmanlı’ya satılıyordu. Çocukların çoğu bu hadımlık operasyonunda ölüyordu. Ayrıca Osmanlı’nın işgal ettiği yörelerden devşirilen beyaz çocuklardan da hadım edilenler oluyordu. Akağaların bir kısmı bunlardan oluşuyordu. Bunlardan bazıları da, vezirliğe kadar yükseliyorlardı.
***

Hani Osmanlı vezirlerinden Hadım Süleyman Paşa, Hadım İbrahim Paşa, Hadım Ali Paşa gibi hadım lakabıyla anılan vezirler, gerçekten hadımdırlar. Vezirlik makamda olanlar aynı zamanda ordu komutanı sıfatını da taşırlar. Demek ki, kılıcına yiğit Osmanlı’da taşşaksız yiğit komutanlar da varmış! Şimdi bu gerçeklik kimilerinin onuruna dokunabilir, onların ahlak anlayışın tarumar edebilir. Bu durum hadımların, Osmanlı’nın değil, ahlakla dünyayı açıklamaya çalışanların sorunu. Okullardaki ders kitapları ahlak, kahramanlık vs adına böylesi zırvalıklarla dolu!
***

Bu hadım paşalardan kimileri de camiler yaptırmışlar.
Bunlardan biri de Hadım İbrahim Paşa’dır.
Kanuni’nin veziri olan Paşa, Mimar Sinan’a Silivrikapı’da bulunan Hadım İbrahim Paşa Camisini yaptırmış.
Ancak gelin görün ki, bu caminin tanıtım tabelasında ve adını verdiği sokakta “Hadim İbrahim Paşa” yazmakta.
“Hadım” yerine “Hadim” yazılması bir nokta hatası değil.
Bilerek böyle yazılmış çünkü hadım gerçekliği, o garabet ahlak anlayışı gereği gizlenmek istenmiş.
Hadımlık ahlaksızlıktır. O halde Hadım adında cami olmaz! Mantık bu.
Yüzlerce yıl orası Hadım İbrahim Paşa camisidir, ne gam!
***

İşte ahlak zaviyesinden tarihin içine etmek diye buna derler!
Ecdat lafazanları, tarih ferasetiniz son derece sığ ve riyakarlıklarla dolu!

Okunma Sayısı: 98

Yazarın Diğer Yazıları

Yedi Düvel Teraneleri

Eskiden yedi düvel olarak İngiltere, Fransa, Avusturya-Macaristan, İtalya, Almanya, Rusya devletleri kastedilirken, sonraları bütün dünya...

Anlamak mı Kutsamak mı?

Siyasetin, kültürün ve hatta toplumsal yaşamın Kemalizm ve İslam referanslı siyasetin arasına sıkışmışlığının yarattığı paradoks...

Şanslı kuşağız!

Çok farklı toplumsal yaşam biçimlerini bir arada yaşayan 78 kuşağı, diğer kuşakların ‘tek tipliliğine’ karşın,...

Telafisi Mümkün Olmayan İşler

Bir toplum sisteminde (veya devlet idaresinde) telafisi mümkün olmayan işlerin başında hangi idari birim gelir?...

Ülkücüler Kendinize Hiç Sordunuz mu?

Sizlere ideolojiden, politikadan, ülkedeki sistemden söz etmeyeceğim. Sizlere tarihten, sloganlardan, siyasi kimliğinizin oluşması koşullarından da...