Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

BİLİMSEL GERÇEK
Öğr.Gör. Nurullah AYDIN

19 Mayıs 2014 00:04

Yorum Yapılmamış

Bugün; Türk Milleti’nin tarih sahnesinden silinmesine kasteden dış güçler ve iç ihanet şebekelerine karşı bir büyük mücadelenin başladığı gündür. Bugün; Türk Milleti’nin bağımsız ve hür yaşama iradesinden güç alan ve zaferle sonuçlanan bir milli mücadele kıvılcımının çaktığı gündür.

Aradan geçen 95 yıl sonra bugün Türk Milleti’nin birliği, Türk Devleti’nin varlığı, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü tehdit altındadır.

Türk Milleti’nin engin hoşgörüsü altında varlıklarını sürdüren ancak kin ve nefret duygularından sıyrılamayan azınlık kişi ve gruplar zehir kusmaya devam etmektedirler. Türk Milleti; kimliksizler, kişiliksizler, etnik azgın azınlıkçılar, vatansız dincilerce teslim alınmaya çalışılmaktadır.

Türk Devleti; Türk düşmanı azınlıkçı kişilerce ve gruplarca sarsılmaktadır. Türk vatanı; Türk düşmanı vatansızların etkili ve yetkili açık alanı haline getirilmiştir.

Gaflet dalalet ve hıyanet içinde olanlarca; Türkiye’nin Türk Milleti’nin vatanı, ülkesi olduğu gerçeği inkar edilmeye, Türk Milleti bölünmeye, Tarih bilinci köreltilmeye, Milli devlet tasfiye edilmeye, İslam’la alakası olmayan din anlayışını egemen kılınmaya, Çağdışı ortaçağ Arap hurafeleriyle beyinler yıkanmaya, Bilim ve teknoloji yerine Arap masalları ile gençlik uyuşturulmaya, Türk kahramanları yerine ortaçağ Arap önderleri kahraman gösterilmeye çalışılmaktadır.

Milli devlet, Milli kimlik, Üniter yapı, ortadan kaldırılmak istenmektedir. Yurtta sulh cihanFotoğraf: Nurullah AYDIN<br />
18 Mayıs 2014-ANKARA</p>
<p>19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI</p>
<p>Bugün; Türk Milleti’nin tarih sahnesinden silinmesine kasteden dış güçler ve iç ihanet şebekelerine karşı bir büyük mücadelenin başladığı gündür.</p>
<p>Bugün; Türk Milleti’nin bağımsız ve hür yaşama iradesinden güç alan ve zaferle sonuçlanan bir milli mücadele kıvılcımının çaktığı gündür.</p>
<p>Aradan geçen 95 yıl sonra bugün Türk Milleti’nin birliği, Türk Devleti’nin varlığı, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü tehdit altındadır.</p>
<p>Türk Milleti’nin engin hoşgörüsü altında varlıklarını sürdüren ancak kin ve nefret duygularından sıyrılamayan azınlık kişi ve gruplar zehir kusmaya devam etmektedirler.</p>
<p>Türk Milleti; kimliksizler, kişiliksizler, etnik azgın azınlıkçılar, vatansız dincilerce teslim alınmaya çalışılmaktadır.<br />
Türk Devleti; Türk düşmanı azınlıkçı kişilerce ve gruplarca sarsılmaktadır.<br />
Türk vatanı; Türk düşmanı vatansızların etkili ve yetkili açık alanı haline getirilmiştir.</p>
<p>Gaflet dalalet ve hıyanet içinde olanlarca;<br />
Türkiye’nin Türk Milleti’nin vatanı, ülkesi olduğu gerçeği inkar edilmeye,<br />
Türk Milleti bölünmeye,<br />
Tarih bilinci köreltilmeye,<br />
Milli devlet tasfiye edilmeye,<br />
İslam’la alakası olmayan din anlayışını egemen kılınmaya,<br />
Çağdışı ortaçağ Arap hurafeleriyle beyinler yıkanmaya,<br />
Bilim ve teknoloji yerine Arap masalları ile gençlik uyuşturulmaya,<br />
Türk kahramanları yerine ortaçağ Arap önderleri kahraman gösterilmeye çalışılmaktadır.<br />
Milli devlet, Milli kimlik, Üniter yapı, ortadan kaldırılmak istenmektedir.<br />
Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi bir tarafa bırakılarak komşularla düşman hale gelinmiştir.<br />
Etnik ve Mezhep ayrımcılığı, Türk Milleti’nin ortak dokusunu parçalamaya yönelmiştir.<br />
Din adına maskaralıklar sergilenmekte, çarpık siyasal İslamcılıkla, irtica etkinlik kazanmıştır.</p>
<p>Hırsızlığı, talanı, yalancılığı, sahtekarlığı yaşamlarının parçası haline getirenler, kutsal din duygularıyla oynamakta halk kitlelerini uyuşturmaktadırlar.</p>
<p>Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nden ve Cumhuriyetin temel ilkelerinden vazgeçirmeye, devletin kurum ve kuruluşlarından Türkiye Cumhuriyeti (T.C) ibaresini kaldırarak Türk Milleti’ni vatansızlaştırmaya çalışmaktadırlar.</p>
<p>Türklükle Türk milli bayramlarıyla sorunu olanlar çığırtkanlıkta yarışmaktadırlar.</p>
<p>Türk Milleti’nin tarihte olduğu gibi bugün de, yarın da;<br />
Yapılan saldırılara sessiz kalmadığı ve kalmayacağı, vatanın ve milletin parçalamasına müsaade etmeyeceği bilinmelidir.</p>
<p>Milli Görüş, Milli Duyuş, Milli Duruş için bir ve beraber olunmalıdır.</p>
<p>NE MUTLU TÜRKÜM DİYENEda sulh ilkesi bir tarafa bırakılarak komşularla düşman hale gelinmiştir.

Etnik ve Mezhep ayrımcılığı, Türk Milleti’nin ortak dokusunu parçalamaya yönelmiştir. Din adına maskaralıklar sergilenmekte, çarpık siyasal İslamcılıkla, irtica etkinlik kazanmıştır.

Hırsızlığı, talanı, yalancılığı, sahtekarlığı yaşamlarının parçası haline getirenler, kutsal din duygularıyla oynamakta halk kitlelerini uyuşturmaktadırlar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nden ve Cumhuriyetin temel ilkelerinden vazgeçirmeye, devletin kurum ve kuruluşlarından Türkiye Cumhuriyeti (T.C) ibaresini kaldırarak Türk Milleti’ni vatansızlaştırmaya çalışmaktadırlar.

Türklükle Türk milli bayramlarıyla sorunu olanlar çığırtkanlıkta yarışmaktadırlar. Türk Milleti’nin tarihte olduğu gibi bugün de, yarın da; Yapılan saldırılara sessiz kalmadığı ve kalmayacağı, vatanın ve milletin parçalamasına müsaade etmeyeceği bilinmelidir. Milli Görüş, Milli Duyuş, Milli Duruş için bir ve beraber olunmalıdır.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Okunma Sayısı: 96
Kategori: Nurullah AYDIN

Yazarın Diğer Yazıları

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

Siyasal/Ekonomik Şekillendirme

Belli odakların emireri olarak planlandığı gibi gücü/yetkiyi ele geçiren bir kesim diyor ki; artık kabul edin....

ABD-NATO ve Türkiye

Atatürk’ün bağımsızlık temeline dayalı stratejik dış politikasını tersyüz etmiş ve ABD ile askeri ve eğitim...

Sevgide Birleşmek

Tartışalım. Kırmadan, üzmeden, incitmeden, katletmeden, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden konuşalım tartışalım. Aklın mantığın, gönlün yolu birdir. Orta...