Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

1 Mayıs Emek, Barış, Kardeşlık ve Demokrasi Mesajı

BİLİMSEL GERÇEK
Öğr.Gör. Nurullah AYDIN

02 Mayıs 2014 00:01

Yorum Yapılmamış

Gün; 1886 yılından bu yana kutlanan ve emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşma günüdür….
Bayram; alın terini kutsal gören, her şeyin üzerinde tutan bir dayanışma kültürü bayramıdır.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın adıdır. Üretim faktörleri içinde yeri doldurulamayan ve en değerlisi emektir.
Emek; insanFotoğraf: Nurullah AYDIN1 Mayıs 2014-ANKARA1 MAYIS EMEK, BARIŞ, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ MESAJI Gün; 1886 yılından bu yana kutlanan ve emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşma günüdür.Bayram; alın terini kutsal gören, her şeyin üzerinde tutan bir dayanışma kültürü bayramıdır.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın adıdır. Üretim faktörleri içinde yeri doldurulamayan ve en değerlisi emektir. Emek; insan yaşamında yer alan en yüce değerlerin başında gelir. Üretim faktörleri içinde yeri en geç doldurulan, en değerlisi emektir. Emeğin yegâne kaynağı olan insan da tüm evrendeki en değerli varlıktır. Emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyet inşasında herkes çaba içinde olmalıdır. - İnsan hak ve özgürlüklerini, hegemonyacı zihniyetle yok sayan,- insanları ben ve öteki diye ayrıştıran,- sömürge zihniyeti ile dünyayı yağmalayan,- vandalizmi kural tanımaksızın uygulayan projelere karşı anlamlı bir dik duruş sergilenmelidir.İlkel ortaçağ zihniyetli mandacı/işbirlikçi/çarpık zihniyet; din ve millet iradesi gibi iki ulvi değeri istismar ederek kitleleri uyuşturmaya devam etmektedir. Çarpık düşünceli, çıkar amaçlı, Tanrısı para/servet olan din istismarcısı, emek sömürücüsü, siyasetçi, iş adamı, akademisyen, gazeteci, sivil toplum mensupları iyi bilinmeli, tanıtılmalıdır.Emekçilerin cezalandırıldığı, çalan çırpan iş adamlarının siyasetçilerin dokunulmaz kılındığı bir düzeni; hukuka, uygun hale getirmek yine de emekçilerin görevidir.Bilinçli yurttaş, sorumlu insan, mücadele eden hak sahibi insan; halk kitlelerini aydınlatmaya devam etmelidir. Üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçi, memur tüm çalışanların; şiddetten uzak, dostluk, barış, kardeşlik ve dayanışma içinde olmalarını diler. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlarım. yaşamında yer alan en yüce değerlerin başında gelir. Üretim faktörleri içinde yeri en geç doldurulan, en değerlisi emektir. Emeğin yegâne kaynağı olan insan da tüm evrendeki en değerli varlıktır. Emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyet inşasında herkes çaba içinde olmalıdır.
– İnsan hak ve özgürlüklerini, hegemonyacı zihniyetle yok sayan, – insanları ben ve öteki diye ayrıştıran, – sömürge zihniyeti ile dünyayı yağmalayan, – vandalizmi kural tanımaksızın uygulayan projelere karşı anlamlı bir dik duruş sergilenmelidir.

İlkel ortaçağ zihniyetli mandacı/işbirlikçi/çarpık zihniyet; din ve millet iradesi gibi iki ulvi değeri istismar ederek kitleleri uyuşturmaya devam etmektedir.
Çarpık düşünceli, çıkar amaçlı, Tanrısı para/servet olan din istismarcısı, emek sömürücüsü, siyasetçi, iş adamı, akademisyen, gazeteci, sivil toplum mensupları iyi bilinmeli, tanıtılmalıdır.
Emekçilerin cezalandırıldığı, çalan çırpan iş adamlarının siyasetçilerin dokunulmaz kılındığı bir düzeni; hukuka, uygun hale getirmek yine de emekçilerin görevidir.
Bilinçli yurttaş, sorumlu insan, mücadele eden hak sahibi insan; halk kitlelerini aydınlatmaya devam etmelidir.
Üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçi, memur tüm çalışanların; şiddetten uzak, dostluk, barış, kardeşlik ve dayanışma içinde olmalarını diler. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlarım.

Okunma Sayısı: 79
Kategori: Nurullah AYDIN

Yazarın Diğer Yazıları

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

Siyasal/Ekonomik Şekillendirme

Belli odakların emireri olarak planlandığı gibi gücü/yetkiyi ele geçiren bir kesim diyor ki; artık kabul edin....

ABD-NATO ve Türkiye

Atatürk’ün bağımsızlık temeline dayalı stratejik dış politikasını tersyüz etmiş ve ABD ile askeri ve eğitim...

Sevgide Birleşmek

Tartışalım. Kırmadan, üzmeden, incitmeden, katletmeden, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden konuşalım tartışalım. Aklın mantığın, gönlün yolu birdir. Orta...