Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

M.Ali AKKAYA (Dr.) Kategorisi

Kıyı Yönetimi Açısından Ar-Ge’nin Önemi (III)


16 Aralık 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

Türkiye`nin, toplam Ar-Ge harcamasının 2008 yılında cari fiyatlarla 6 milyar 400 milyon YTL ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde sadece binde 8.6 pay alabildiği bilinen bir gerçektir....

Kıyı Yönetimi Açısından Ar-Ge’nin Önemi (II)


15 Aralık 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

Sürdürülebilir Kıyı Yönetimi Açısından Ar-Ge’nin Önemi (II) Ar-ge ve deniz araştırmaları 1950 Öncesi Deniz Araştırmaları: 1933 yılında Üniversite Reformu sonrası Balta Limanı’ndaki Enstitü’nün genişletilmesi planlanmışsa da 1937’de kapatılmıştır....

Kıyı Yönetimi Açısından Ar-Ge’nin Önemi (I)


14 Aralık 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

Sürdürülebilir Kıyı Yönetimi Açısından Ar-Ge’nin Önemi (I) Ülkemizi üç taraftan çevreleyen denizlerimiz değerlerine paha biçilemeyecek varlıklarımızdandır. Deniz ve kıyı varlığı toplumun sosyo-ekonomik yaşam kalitesi açısından son derece önemlidir....

Kıyı Alanlarında Bedelsiz Kamulaştırmanın İptali (II)


13 Aralık 2010 00:02

Yorum Yapılmamış

Avrupa İnsan Hakları Sözeşmesi ve Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanmış ve 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile güvenceye alınan hakların uygulanmasını denetleyecek iki ayrı organ kurulmuştur....

Kıyı Alanlarında Bedelsiz Kamulaştırmanın İptali (I)


12 Aralık 2010 00:04

Yorum Yapılmamış

Kıyı alanlarının yönetimine ilişkin hukuk tüzesinin oluşumunda iç hukukta Anayasa Yargısı, İdari Yargı kararları kadar Adli Yargı sisteminin de önemli bir katkısı bulunmaktadır....

Kıyı Alanları Yönetiminde Yeni Yasal Düzenlemeler (II)


11 Aralık 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

Kıyı Alanları Yönetimi Açısından “Kentsel Dönüşüm Alanları”na İlişkin Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (II) Kentsel Dönüşüm Projeleri Ülkemizin en önemli peyzaj alanlarından bazıları şunlardır. İstanbul’da;...

Kıyı Alanları Yönetiminde Yeni Yasal Düzenlemeler


10 Aralık 2010 00:04

Yorum Yapılmamış

Kıyı Alanları Yönetimi Açısından “Kentsel Dönüşüm Alanları”na İlişkin Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi “Kentsel Dönüşüm” kavramı, günümüzde kent planlamasının en önemli konusu haline geldi. TOKİ ve büyükşehir...

Korunmasından Kullanımına; Kıyılarımız!


11 Kasım 2008 00:03

Yorum Yapılmamış

Kıyılar, tarihin her döneminde uygarlığın odak noktalarını oluşturmus, yerleşme ve kullanım amaçları açısından sosyal bir önem kazanmıştır....