Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Ufuk ÖZDEMİR (Dr.) Kategorisi

Konkordato Süreci, ve Makul Güvence Veren Denetim Raporları


05 Aralık 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Konkordato Süreci, Ön Projenin Önemi ve Makul Güvence Veren Denetim Raporları 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun‘la, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunumuzun konkordatoya ilişkin 285 ve devamı maddelerinde değişiklik yapılarak, uygulamada tamamen terk edilmiş...

Sgk İndirimleri Gelire Yazılabilir mi? 2-


05 Nisan 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

SGK İNDİRİMLERİ TEŞVİKLERİNİN MUHASEBE KAYDINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; Aşağıda örneklendirdiğimiz, 5510’u ve 5746’yı ayrı bordrolarda çıkartılmasını önererek, akabinde yapılacak muhasebe kayıtlarında dikkat edilmesi gereken hususları yine beraber yorumlayalım; Önce örnek bir bordro yapalım bu...

Sgk İndirimleri Gelire Yazılabilir mi? 1-


04 Nisan 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Gelir İdaresi Başkanlığı Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü nün 22.11.2017  Tarih, 68554973-105[413-2016/8]-121157 sayılı, Sigortalılara, Hazinece Karşılanan Prim Desteği ve Muhasebe Kaydı konulu muktezasında; “…………..Öte yandan, Tekdüzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, 26/12/1992 tarih...

Finansçının İşlevi ve Muhasebeden Farklılıkları


22 Mart 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Finans yöneticisi işletmenin gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlamak ve sağlanılan bu kaynakları en karlı, en verimli yatırım alanlarında değerlendirme faaliyetlerini yürütür. Bu  faaliyetlerin temel amacı işletme değerinin, şirketin hisse senetlerinin piyasa değeri veya ortakların...

İhraç Kayıtlı Teslimde Oluşan Kur Farkları ve Muhasebe Kayıtlarında Son Durum!


15 Mart 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin 1-c alt bendinde ihracatçılar açısından bir ön istisna düzenlemesi yapılmış ve ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği belirtilmiştir. İhraç kaydıyla...

Ülkemin Tin Hali 


14 Mart 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

İnsan yaşama ortamında bölünemeyen, ayrılmayan bir “bütün” dür.  Kavram ne olursa olsun, var olan bir nesne kendi başına “olan” dır. Tinler gövdelerden ayrıldıktan sonra kendi uzay üstü ortamlarında yaşamlarını sürdürürler. Bu uzay üstü ortam dedikleri...

Sadistlik!


09 Mart 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Sadistliğin özü acı verme arzusudur, Freud üstada göre sadistlik kavramına girmek istemiyorum, bu kısımı kısaca tecavüz yetisi ile özetliyorum, sapkınlığa düşmüş insanların ifadelerinde sadistliğin bir insan özlemi olduğu ve insanların, eğer bu onlara haz veriyorsa,...

Muhasebe Bilirkişiliği, Defterlerin Ana Hesap Bazında Yazılması!-5


21 Şubat 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 5. Maddesine göre; “Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlüdür.” Aynı Tebliğin 6. Maddesine göre; (1) Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi...

Muhasebe Bilirkişiliği, Defterlerin Ana Hesap Bazında Yazılması!-4


17 Şubat 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

MUHASEBE NAKTİ VARLIK HİLELERİ VE NAKTİ OLMAYAN VARLIK HİLELERİ •Faturalarda tahrifat Maaş Hileleri Harcama Masrafını •Geri Ödeme Hileleri Çek Tahrifatı Kayıtlı Harcamalar •Hayali Şirket Faturaları Hayalet Çalışanlar Yanlış Nitelendirilen Harcamalar •Sahte Çek Düzenleyenler Yanlış Kayıt...

Muhasebe Bilirkişiliği, Defterlerin Ana Hesap Bazında Yazılması!-3


16 Şubat 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5 ÖZKAYNAKLAR 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 7 MALİYET HESAPLARI 8 SERBEST 9 NAZIM HESAPLAR...

Muhasebe Bilirkişiliği, Defterlerin Ana Hesap Bazında Yazılması!-2


15 Şubat 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Muhasebede Amaç işletme veya kuruluşun finansal (veya para ile ifade edilebilen) faaliyetlerine esas olan bilgi ve belgelerin girilmesi, düzenlenmesi, raporlanması ve kullanışlı şekilde bilgi kullanıcılarına aktarılmasıdır. Muhasebenin birçok yararı olmakla birlikte en önde gelenleri şunlardır:...

Muhasebe Bilirkişiliği, Defterlerin Ana Hesap Bazında Yazılması!-1


14 Şubat 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Yazımız, bilirkişilik yapan meslek mensuplarının; bilanço usulü defter tutan işletmelerin defter incelemelerinde, ticari defterlerin Ana hesap bazında yazılması durumunu, Tekdüzene aykırı diye tenkit ederek hak kayıplarına neden olmamaları için düzenlenmiştir. Defter tutma, işletmede meydana gelen...

Nefret, Sevgiden Daha Yaşlıdır !


12 Şubat 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Nefret, benliğin uyaranlarını dışarıya akıtarak, dış dünyayı ilksel olarak yadsımasından kaynaklanır. Nesnelerin uyandırdığı hoşnutsuzluğa gösterilen tepkinin bir anlatımı olarak, koruyucu içgüdülerle yakın ilişkisini her zaman sürdürür; bu nedenle, cinsel içgüdüler ve benlik içgüdüleri, sevgi ve...

Eleştiriye Açık Olmak!


10 Şubat 2019 00:01

Yorum Yapılmamış

Her yaşanılan aslında var olan tarihsel  kültürün bir  parçasıdır, ilkel avcı ve yiyecek toplayıcıların yaşantılarına ilişkin ayrıntılı tanımlamanın ortaya koyduğu üzere, insan en azından, elli bin yıl önce tam olarak ortaya çıkışından beri büyük olasılıkla...

Konkordato Yeni Müracaat Dosyasında Neler Var ve Makul Güvence Nedir?


07 Şubat 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

 Konkordato talebine eklenecek belgeler MADDE 5 —  Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler: –   Konkordato ön projesi, –   Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler, –   Alacaklı ve alacak listesi. –   Ön projede yer alan teklif ile...

Evet mi Hayır mı?


06 Şubat 2019 00:01

Yorum Yapılmamış

Umut ile ilgili söyleneceklerden önce, düşünmeyi ele almak istiyorum. İnsanın en önemli meziyetlerinden birisidir. Düşünmek, aklın göstergesidir, maalesef bilinçli, bilinçsiz paradokslar bilinçaltımızı zehirliyor, düşünme yetisi engelleniyor, düşünelim umut etmek ne demek? Çoğu kişinin sandığı gibi...

Konkordato Sürecinde Senelere Sari İnşaat İşleri ve Reel Hesap Değerlemeleri!


05 Şubat 2019 00:04

Yorum Yapılmamış

Konkordato, ”borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi Tacirin mali durumunu düzeltilerek iflastan kurtulmasını, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor....

Konkordato


04 Şubat 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Stagflasyon, resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir. 1970 yılında İngilizcede stagnant (durgun) ile inflation (enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışı) kelimelerinin birleşmesinden...

12
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı