Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Resul KURT (Dr.) Kategorisi

Part-Time Çalışmada Püf Noktaları


27 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Günümüzde başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere esnek çalışma yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle öğrenciler, küçük çocuğu olan anneler, emekliler gibi kesimlerin part-time çalışmaya daha sıcak baktığı görülmektedir. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam...

Haksız Çıkartılan İşçiler “İşe İade İsteyebilir!”


23 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli...

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları


20 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve sadakatinin bir karşılığı olup kanunda gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?


19 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi istisnası uygulanacağı düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303) ile yapılan düzenlemeye göre kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?


13 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına yapılan artışlar çerçevesinde yeniden belirlenmektedir. İş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı


09 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği, asgari ücretle birlikte arttı. Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli


06 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.3.2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu süreçte belli durumlar haricinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi kısıtlanmıştır. Normal şartlarda fesih yapılacak işçiye...

Asgari Ücret İşçinin Cebine Nasıl Yansıyacak


30 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesine göre iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Asgari Ücret...

Kısa Çalışmada Neler Değişti?


27 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Son aylarda neredeyse tüm çalışanların yakından bildiği bir kavram oldu “Kısa Çalışma”. Koronavirüsü (COVID-19) salgın hastalığının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulamasına geçilmişti. Burada amaç, işçinin işsiz kalmaması, işine devamının sağlanması, genel salgın...

Kira ve Gelir Desteğinden Kimler, Nasıl Yararlanacak?


26 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin tebliğ yayınlandı. Destek programı kapsamında hibe, “gelir kaybı desteği” ve “kira desteği” olmak üzere iki şekilde...