Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Osman BINARÖNÜ Kategorisi

Bir Kavram; Bir Devrim. Bereket…!


11 Ağustos 2010 00:02

Yorum Yapılmamış

Başlıkta kullanılan deyim Yahudi sosyal hayatında içselleştirilen bir çıkarımdır. İçi boşaltılmayarak özüne sadık kalınan  kavramsal yapının ardılı amaca ulaşmaktır. Örneğin: Goim kavramının içinin boşaltılmaması ve kavrama itaat...

Atı Alan Çanakkale’yi Geçti


18 Mart 2009 01:03

Yorum Yapılmamış

(Çanakkale ruhsuzluğunun neresindeyiz) “bir asker için mutluluk veren bir şey varsa, Türklerle omuz omuza savaşmaktır diyebilirim. Fakir insanlardı; buğday kırığından yapılmış çorba en önemli yemekleri idi; sağlıksız  su içerlerdi; çamur barınaklarda yatarlardı; fakat en modern...

Bir (1) in İhtişamı


30 Temmuz 2008 01:36

Yorum Yapılmamış

Hayatım boyunca anlamadığım iki şey  olmuştur. Bunlardan  birisi ünlü Türk bilgini ve  alim Harezmi’nin icadı olan ve rakamların biri birini tamamladığı matematiksel sistem cebirdir. Cebirin yani matematiksel  üst sistemin  alt sistemi  olan cebirin temel  unsuru ...

Dipsizliğin Dibini Bulmak Mümkün mü?


20 Mart 2008 01:01

Yorum Yapılmamış

Zaman ve mekan kavramlarının orta yerinde eğreti duran insan denen varlık gün geçtikçe edepsizlik denilen dipsizliğin dibini bulmak  için elinden geleni ardına koymuyor  ne yazık ki. Aşağıların aşağısı (esfel-i safilin) ‘nin dibini  bulmaya çalışan insanoğlunun ...

Bir Ben Yok Oluyor Benin İçinde!


01 Mart 2008 01:00

Yorum Yapılmamış

Nerden başlasam diye düşündüm o kadar zaman İsrail hakkındaki bu yazım için. O kadar çok başlanacak yer var ki beynimin içinde işe yaramayan örümcek ağı gibi yer edinen. Nerden başlasam? Hazret-i Davud ve Hazret-i Süleyman...

İşaret Parmağındaki Metaryalist Öte


01 Mart 2008 00:09

3 Yorum

Varlığı ve varoluştaki özün salt maddeden ibaret olduğunu varsayan görüştür materyalizm. Bir başka deyişle yokluğun , yoksuzluğun , ve yoksunluğun orta yerinden ve  en derininden sıyrıştırılarak var edilen insanın özünün bir iki (bilemedin yüz bin...

Gözlerinizi On Dakika Kapatın!


01 Şubat 2008 01:05

Yorum Yapılmamış

Gözleri kapatıp Abdullah ibn’i Ummi Mektum’u anlayabilmek. Abdullah ibn’i Ummi Mektum. Peygamber efendimizin kendisine “gel ey ALLAH’ın zatında beni azarladığı adam” diye hitap ettiği ve İslam toplumları içinde özürlü tasavvurunda ellerimizden tutan bir şahsiyet. Fiziksel...