Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Necla DURSUN Kategorisi

Trileçe


21 Aralık 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Babası ölüm döşeğindeyken vardığından haberdar olduğu ve elindeki kısıtlı bilgiyle üvey kardeşini İstanbul’da bulup Manastır’a götürmeye çabalayan kardeş ‘’Limonata‘’ filminin, bir Balkan köyünde vaktiyle birbirlerini çokça sevmiş ancak şimdi ayrı yaşamakta olan iki huysuz ihtiyar...

Az Uman Çok Sevinir


12 Aralık 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

‘’Eyvah!” dedim kendi kendime, ‘’Ya benim yağmurlarım tutarsa, yanımda selpak da yok!’’ Çünkü biliyorum ki az sonra en duyarlı olduğum konulardan biri hakkında bir tiyatro oyunu izleyeceğim. Ve o aniden bastırmasından korktuğum yağmur başlarsa sağanak...

İki Şehrin Karşılaştırması


19 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

İklim değişikliği konulu yazı dizisinde/konu özelinde bilgilerini aktardığım Gaziantep ve Freiburg şehirleri ayrı ülkelerde, ayrı özelliklerde ve çok ayrı dinamikleri bünyesinde barındıran şehirlerdir. Charles Dickens’in “İki Şehrin Hikayesi” isimli ünlü kitabından esinlenerek oluşturduğum yazı dizisinin...

İklim Değişikliğinde Kent Profili: Freiburg-Almanya


16 Kasım 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

222.203 nüfusu, 153 km2’lik yüzölçümüyle Almanya’nın Freiburg şehri, kapsayıcı/sürdürülebilir kent gelişimi konusunda öncü olma özelliği taşımaktadır. Şehrin simgesi “kara orman pastası” na ilham veren Güneybatı Almanya’nın Kara Orman bölgesindeki üniversite kenti Freiburg’da sürdürülebilir kalkınmanın uzun...

İklim Değişikliğinde Kent Profili: Gaziantep


15 Kasım 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

1987 yılında büyükşehir unvanını alan Antep, tarihin en eski yerleşim birimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dülük Antik Kenti’nin bulunduğu şehrin nüfusu 1.974.244, yüzölçümü 6.887 km2’dir. 8 Şubat 1921 de TBMM, Kurtuluş Savaşı’ndaki üstün gayretiyle işgale...

İklim Değişikliği Konusunda Örnek Şehirler


14 Kasım 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

İklim felaketlerinin yerleşim birimleri üzerine olumsuz etkilerinin olması kentleri tedbirler almaya mecbur bırakmaktadır. “Türkiye’de iklim değişikliği politikası esasen merkezi idare tarafından belirlenmektedir. Ancak iklim değişikliği politikalarının uygulanmasında birçok aktöre (merkezi idareye, yerel yönetimlere, özel sektöre...

Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum


13 Kasım 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Her ülkenin iklim değişikliği etkileriyle mücadele edebilmesi için gerekli stratejileri oluşturması gerekmektedir. Bu gereklilikle Türkiye 2008 yılında Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi” isimli (bu...

İklim Değişikliği ve Türkiye


12 Kasım 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Ülke olarak son yıllarda maruz kaldığımız şiddetli yağış, fırtına, sıcak hava dalgası, orman yangınları, sel gibi afetlerin sayısındaki artışa dayanarak “Türkiye, iklim değişikliğinin etkileri açısından riskli ülkeler arasındadır.” denilirse yanlış bir yorum yapmış olunmaz. Bu...

İklim Değişikliği (IV)


10 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Yerel yönetimlerin iklim değişikliği konusunda benimseyebilecekleri hususlar nelerdir? Yerel yönetimlerin çeşitli düzenleme yetkileri vardır. Bu açıdan belediyeler, iklim değişikliği eylem planı, sürdürülebilir enerji eylem planı, kent planı, ulaşım planı, stratejik plan gibi düzenleyicilerle yerel azaltım...

İklim Değişikliği (III)


09 Kasım 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Şehirleşme çağımızın yaşam anlayışının doğal bir sonucudur ve iklim değişikliği ile mücadelede şehirlerin rolü büyüktür. Şehirlerde, sıcaklığın en fazla olduğu alan yapılaşmanın en fazla olduğu şehir merkezi iken en az olduğu alan ise tarım arazileri...

İklim Değişikliği (II)


08 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Dünyamızdaki iklim değişikliği ne yazık ki çabuk fark edilememiştir. Bununla birlikte özellikle son 50 yılda iklimin diğer yıllara göre anormal olarak değiştiğini gösteren pek çok gösterge tespit edilmiştir. İklim değişikliğine sebep olan göstergeler küresel boyutta...

İklim Değişikliği (I)


07 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Genel kabul görmüş tanıma göre; belirli bir yerde sıklıkla gözlenen hava şartlarının genellemesine “iklim” denir. Ancak kızımın 7 yaşındayken (çocuk gözü ve kelimeleriyle) yaptığı bir tanım var ki o da şöyle; muhtemelen aynı mağazadan alınmış...

Yeşilçam ve Göç – 3


13 Ekim 2019 00:06

Yorum Yapılmamış

Bitmeyen Hayallerin Şehri İstanbul! Sanayileşme hamlesi ve devlet politikalarıyla desteklenen göçler sebebiyle 1960’ta 1 buçuk milyon, 10 yıl sonrasında ise 2 buçuk milyon sınırına dayanmıştır. İstanbul böylesine hızlı bir değişimden geçerken Türk Sineması bu duruma...

Yeşilçam ve Göç – 2


12 Ekim 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Ekonomik yaşamın giderek liberalleşmesi, kitle kültürünün ve ürünlerinin doğuşu ile birlikte sinemada göç ve bağlantılı sorunlar 1960 larda Türk Sineması’nda da yer bulmuştur. Bu yıllar Türkiye’de her türlü sosyal, siyasal ve kültürel tartışmaların yaşandığı yıllardır....

Yeşilçam ve Göç – 1


11 Ekim 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Türkiye’nin sinema ile tanışması, “Yedinci Sanat”ın tarihi kadar eskidir. 1896 yılında Lumieres Kardeşler’in “sinematograf” adını verdikleri ilk sinema aygıtını keşfetmelerinden hemen ardından Lumieres Kardeşler’in dünyanın dört bir yanına belgesel çekimi için gönderdikleri ekiplerden birinin Türkiye’ye...

Ben Bir Göçmen Kızı Gördüm Tuna Boyunda


10 Ekim 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

“Vatan, üzerinde hür yaşadığımız, milletimiz ve ailemizle hatıralarımızı oluşturduğumuz, kültürümüzün, devletimizin ve tarihimizin ortak öğesi olan toprak bütününe verdiğimiz isimdir. Bizim kültürümüzde; namusumuzun da bir parçasıdır, mutluluğumuzun da. Çünkü dünyanın herhangi bir yerindeki toprak vatanımız...

İstanbul ve Göç


09 Ekim 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Kaybedilen topraklardan gelenler, savaşın yıkıcı etkisi ile yaşantısına İstanbul’da devam ettirmeyi tercih edenler, bekâr hanlarında yaşamayı göze alarak iş için memleketlerinden (ailesiz olarak) gelenler, şehrin girişimcilik merkezi ve bağlantı yolları üzerinde olmasından kaynaklı sermayenin akışı...

Stratejik Planlara Stratejik Bir Bakış – 2


05 Ekim 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Stratejik Planlar konusundaki ilk yazımda, yayınlanan planlara eleştirel bir gözle bakarak tespitlerimi kaleme almıştım. Bu yazımda ise: “Stratejik Plan hazırlanmasındaki aşamalar nelerdir?” sorusunu (bir varsayımdan yola çıkarak) cevaplamayı amaçladım. Strateji Geliştirme Müdürlüğü olan bir kuruluş...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı