Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Nazimi AÇIKGÖZ (Prof.Dr.) Kategorisi

Corona Virüsünün Tarımsal Ekonomilere Etkileri


23 Haziran 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Virüsün güncel izlenmeleri aşamasında insan onun tarımla ilişkisini hemen kavrayamıyabiliyor. Gerçi günlük yiyecek arayışında hemen “ya yarın ne yiyeceğiz” sorusu aklımıza geliveriyor. Çünkü biliyoruz ki gıda zincirindeki halkalar hep insan odaklı. Üretici, paketleyici, nakliyeci, ta...

Yeni Bir e-Dergicilik Sistemi


22 Haziran 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

İnsanın fikirlerini, bilgilerini, görüşlerini, tecrübelerini başkaları ile paylaşması gayet doğal bir olgudur. Bu paylaşım sözlü-yazılı, basılı-elektronik olabilir. Paylaşımda, partnere-okuyucuya yarar sağlanıyorsa, tabiiki okuyucu kitlesi oluşacaktır. Bu kitle sosyal, bilimsel, ticari olabilir. Paylaşımın belirli düzeyde olması...

Corona Virüsünün Tarımsal Ekonomilere Etkileri


21 Haziran 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Virüsün güncel izlenmeleri aşamasında insan onun tarımla ilişkisini hemen kavrayamayabiliyor. Gerçi günlük yiyecek arayışında hemen “ya yarın ne yiyeceğiz” sorusu aklımıza geliveriyor. Çünkü biliyoruz ki gıda zincirindeki halkalar hep insan odaklı. Üretici, paketleyici, nakliyeci, ta...

Ekonomik Gelişmemizde Tarım Neden Gerilerde Kalıyor


25 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

OECD Türkiye ile ilgili olarak 2016 yılında yayınladığı bir raporda[1] genel ve tarım ekonomimizle ilgili olarak çok önemli şu saptamada bulunmuştur: “Türk tarım sektöründeki verimlilik artışı, günümüzde daha iyi teknolojiler, bitki çeşit geliştirme ve...

2030’Larda Tarımda Neler Bekliyoruz?


16 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Uluslararası kuruluşlar, ellerindeki olanaklardan yararlanarak, dünyanın branşlarıyla ilgili potansiyel gelişmeleri ve olası senaryoları yıllık raporlarla kamuoyuna duyururlar. FAO da 2016 yılında, tarımla ilgili olarak bir rapor yayınladı:...

Teknolojik Yenilikler Tarımsal Nüfusu Daha Ne Kadar Azaltacak?


11 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Her ülkede tarımsal nüfusun toplam nüfustaki oranı farklıdır. Fakat teknolojiyi daha yoğun kullanan ülkelerde, çiftçi sayısı, diğer ülkelere göre daha azdır ve hatta bazı ülkelerde çiftçi sayısının toplam nüfusa oranı %  5’in altına inebilmektedir (ABD’d...

Ülkelerin Gıda Harcamalarının Sosyo-Ekonomiye Yansımaları


24 Ocak 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İnsanoğlunun harcamalarının başında gıda gelmektedir. Aç birey düşünemeyeceğimize göre, harcamalarımızda önceliği gıdaya vereceğimiz açıktır. Fakat geriye kalan paranın insanı özgür yaşama kavuşturma, kültürel gelişme ve yaşam standartlarını yükseltme açısından ne kadar etkili olabildiğini...

Tarımsal İşgücümüz Tehdit Altında


20 Kasım 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Tarımsal milli gelir bakımından Avrupa’nın ilk sırasında yer alan Türkiye, acaba üretim potansiyelinden yeteri kadar yararlanabiliyor mu? Son yıllardaki tarımsal ürün ihracat ve ithalatındaki artışlara baktığımızda (grafik!), gerek iç tüketim...

AB’de Bitki Islahının Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Katkıları


31 Ekim 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Avrupa Teknoloji Platformunca hazırlatılan bir rapora[1] göre AB bitki ıslah çalışmaları 2000 – 2015 yıllarıarasında tarımsal üretime büyük katkı sağlayarak, birliği tarım ürünleri ithalatçısı olmaktan kurtarmıştır. En son veri...

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Tarımda kullanımı


04 Eylül 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

MIT Technology Review’de yayınlanan bir raporda İHA’ların küresel pazarının 127 milyar US$’a ulaşacağı tahminlenmiştir. Bu meblağın 45 milyar US$’ının alt yapı, 32 milyar US$’ının tarım, 13 milyar US$’ının nakliye, 11 milyar...