Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Nazimi AÇIKGÖZ (Prof.Dr.) Kategorisi

Ekonomik Gelişmemizde Tarım Neden Gerilerde Kalıyor


25 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

OECD Türkiye ile ilgili olarak 2016 yılında yayınladığı bir raporda[1] genel ve tarım ekonomimizle ilgili olarak çok önemli şu saptamada bulunmuştur: “Türk tarım sektöründeki verimlilik artışı, günümüzde daha iyi teknolojiler, bitki çeşit geliştirme ve...

2030’Larda Tarımda Neler Bekliyoruz?


16 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Uluslararası kuruluşlar, ellerindeki olanaklardan yararlanarak, dünyanın branşlarıyla ilgili potansiyel gelişmeleri ve olası senaryoları yıllık raporlarla kamuoyuna duyururlar. FAO da 2016 yılında, tarımla ilgili olarak bir rapor yayınladı:...

Teknolojik Yenilikler Tarımsal Nüfusu Daha Ne Kadar Azaltacak?


11 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Her ülkede tarımsal nüfusun toplam nüfustaki oranı farklıdır. Fakat teknolojiyi daha yoğun kullanan ülkelerde, çiftçi sayısı, diğer ülkelere göre daha azdır ve hatta bazı ülkelerde çiftçi sayısının toplam nüfusa oranı %  5’in altına inebilmektedir (ABD’d...

Ülkelerin Gıda Harcamalarının Sosyo-Ekonomiye Yansımaları


24 Ocak 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İnsanoğlunun harcamalarının başında gıda gelmektedir. Aç birey düşünemeyeceğimize göre, harcamalarımızda önceliği gıdaya vereceğimiz açıktır. Fakat geriye kalan paranın insanı özgür yaşama kavuşturma, kültürel gelişme ve yaşam standartlarını yükseltme açısından ne kadar etkili olabildiğini...

Tarımsal İşgücümüz Tehdit Altında


20 Kasım 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Tarımsal milli gelir bakımından Avrupa’nın ilk sırasında yer alan Türkiye, acaba üretim potansiyelinden yeteri kadar yararlanabiliyor mu? Son yıllardaki tarımsal ürün ihracat ve ithalatındaki artışlara baktığımızda (grafik!), gerek iç tüketim...

AB’de Bitki Islahının Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Katkıları


31 Ekim 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Avrupa Teknoloji Platformunca hazırlatılan bir rapora[1] göre AB bitki ıslah çalışmaları 2000 – 2015 yıllarıarasında tarımsal üretime büyük katkı sağlayarak, birliği tarım ürünleri ithalatçısı olmaktan kurtarmıştır. En son veri...

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Tarımda kullanımı


04 Eylül 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

MIT Technology Review’de yayınlanan bir raporda İHA’ların küresel pazarının 127 milyar US$’a ulaşacağı tahminlenmiştir. Bu meblağın 45 milyar US$’ının alt yapı, 32 milyar US$’ının tarım, 13 milyar US$’ının nakliye, 11 milyar...

Türkiye ve Dünya Pamuk Ekonomisindeki Gelişmeler


29 Nisan 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

 Pamuk, ülkemiz ekonomisi, tarımı ve özellikle sosyal çehresi ile sürekli gündemde kalmıştır. “Ürettiğimizden daha fazlasını ithal ediyoruz!” gibi hamasi yaklaşımların yanında, “bu sene pamuğu toplatacak işçi bulamadık” yakarımlarına da...

Gen Transfer Devri Kapanıyor Mu?


06 Nisan 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Biyoekonomi ile bitki – hayvan ve diğer canlıların araştırma, geliştirme, üretim ve kullanımı için artı değerler üretilerek ekonomik kazanç sağlanması hedeflenmektedir. Aynı yaklaşımla tarım da, artı değerlere ulaşmak için yoğun araştırma yatırımlarına gereksinim duyar. Günümüzde...

Baklagil Üretimimizde Yaşanan Sorunlar


07 Mart 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

yaşanan sorunlar Son yıllarda dünyada nohut, mercimek, fasulye ve benzeri bitkilerin oluşturduğu baklagil grubu çarpıcı bir biçimde öne çıkmış ve 2016 yılı Birleşmiş Milletler FAO tarafından “Uluslararası Bakliyat Yılı” olarak ilan edilmiştir. Özellikle küresel ısınmanın...

GDO’lu Ürünlere Neden Hala İzin Veriliyor?


17 Ocak 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

182 milyon hektar ekilişe sahip biyoteknolojik kültür bitkileri dünyada ekim yapılan alanların %12’sine ulaşmıştır. 28 ülkede ekilen 8 ürün 1996’dan 2013 yılına kadar her yıl 133 milyar US$’lık bir artı değer sağlamıştır. Bu, üretim masraflarını...

“Dikey Tarlalar“ İklim Değişiminde Bir Seçenek Olabilir mi?


20 Aralık 2015 00:02

Yorum Yapılmamış

2025’lere doğru tarımsal ürünlerin artan nufusu besleyemeyeceği tamin edilmekte, gıda fiyatlarında da büyük dalgalanmalar beklenmektedir. Kurak, düzensiz yağışlar gibi...

Transgenik Somona Ticari Onay


01 Aralık 2015 00:02

Yorum Yapılmamış

Önceki haber-analizlerimizden birinde “İlk ticari transgenik hayvana onay: transgenik somon 2014’de sofralarımızda”[1] konusu ele alınmış ve 2014’lerde ilk transgenik balığın pazarlanabileceğine değinilmişti. Bir ABD firması olan...

GDO Balıklar Artık Market Raflarda


22 Kasım 2015 00:01

Yorum Yapılmamış

2012 yılındaki bir analizde “Transgenik Hayvanların Ayak Sesleri 1: Balıklar” konusu ele alınmış ve 2014’lerde ilk transgenik balıkların sofralarda olacağına değinilmişti. FDA (ABD’nin Gıda ve İlaç Dairesi) 19.11.2015 tarihli...

Basın Bildirisi:Komşularımızın Sınırlı Araştırma Yatırımlarını


11 Temmuz 2015 00:02

Yorum Yapılmamış

Gıda ve tarımla ilgili bir uluslar arası araştırma kuruşunun (IFPRI ) son raporuna göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri vatandaşlarını doyurmak üzere, tarımsal araştırma yatırımlarını artırmak zorundadırlar. Bu bağlamda bazı ülkelerin...

İklim Değişikliğine Rağmen Yarınlarda Aç Kalmayız!


29 Mayıs 2015 00:02

Yorum Yapılmamış

Küresel ısınmanın temel nedeni, atmosferdeki azot ve oksijen dışındaki doğal gaz kombinasyonlarındaki oranların değişimidir. Su buharı, karbon dioksit (CO2), metan (CH4), azot oksidül (nitroz oksit) (N2O), ozon (O3) ve birçok florürlü bileşiğin...

Organik Tarımı Desteklemekle, Fakirden Kısıp Zengine mi Veriyoruz?


15 Nisan 2015 00:02

Yorum Yapılmamış

Organik ürünlerin tüketici ile buluşması 1980’lere, yani yeşil devrim sonucu gıda sıkıntılarının ortadan kalktığı dönemlere rastlar. Günümüzde hemen hemen...

Suriye Olaylarında Küresel Isınmanın Rolü


25 Mart 2015 00:03

Yorum Yapılmamış

Doğal afetler, hayati öneme sahip ekonomik kaynakları kısıtlayarak,toplumu ve dolayısıyla,  yerel yönetimleri sıkıntıya sürükleyebilir. Örneğin kuraklık, beraberinde gelen tarımsal ürün eksikliği nedeniyle,...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı