Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Mustafa KÖSE Kategorisi

Bayrağına Sahip Çık!!


30 Ekim 2009 00:02

Yorum Yapılmamış

Her devletin bir bayrağı vardır. O bayrak, o devleti meydana getiren ulusunda manevi simgesidir. Her millet bayrağına önem verir, onu yükseklerde dalgalandırır. Savaşlarda bayrak gene en önlerde askerlere moral...

Bekirağa Bölüğünden Kemal Bey


08 Ocak 2009 01:02

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Sirkeci Gümrük Müdürlüğü’nden emekli Ârif Bey, Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu bulunan oğlu Kemâl Bey’e her günkü gibi yemek götürüyordu. Kadıköyü’ndeki evinden çıkmış, Bayazıt Meydanı’na varmıştı. Vakit akşam üzeriydi. Birden, meydana toplanmış büyük...

Bekirağa Bölüğünde’ki TEŞKİLAT


02 Ocak 2009 00:00

Yorum Yapılmamış

Mustfa KÖSE TARİH BİLİNCİ Aslında o günlerde hapsedilen İttihatçılar,  vatanın işgalden kurtulması için, kendi maceraperestliklerinin de rol oynadıgı felakete, çare aramaktan vazgeçmediler.  Mustafa Kemal Paşa, o günlerde İstanbul’da faaliyet içindedir.  Şişli’deki evde toplantılar yapılmaktadır.  Çıkış...

Neden Bekirağa Bölüğü?


29 Aralık 2008 01:01

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Benimde öğrenci olup, mezun olduğum İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler(ilk hali Bilimler) Fakültesi binası,ders gördüğümüz yerler, Osmanlının Tanzimat sonrası döneminde tarihi olayların yaşandığı, nezarethane ve cezaevi olarak kullanılan,siyasi mahkümların, aydınların, bürokratların,subayların hapis yattığı...

Aman El Ele Vermeyelim


28 Aralık 2008 01:05

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ 21. Y.Y’ın Dünyasına kuşbakışı bir baktığımızda, üzerinde yaşayan insan topluluklarının, yaşamı algılaması ve hedeflerinde hızlı bir değişimin olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bunun esas kaynağı Küreselleşmenin, büyük bir güç haline gelen...

İdeolojisizlik Sorunsalı


17 Aralık 2008 01:02

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ SORUN  İDEOLOJİSİZLİK.!.. Kimse kızmasın kelimeden dolayı…  Siyaset Bilimi açısından, Bir şeyler söylemek istiyorum… Demokratik toplum, Sivil toplum örgütleri, Baskı grupları, Siyasal partiler, seçim, Meclis. İktidar… Bence önemli, 1.si Siyasal partiler iktidar...

Türk Sorunu


16 Aralık 2008 01:01

1 Yorum

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ TÜRKÇE, TÜRKLÜK ve HÜSEYİN A. ALPARSLAN Sakarya Şehidi Tirebolulu Hüseyin Avni Bey, Osmanlı İmparatorluğunun en buhranlı döneminde yaşayan bir asker, bir aydın olarak dönemin düşünce akımlarından etkilenmiş,    çoğu aydın gibi Türkçü’lerin...

Uzaklarda Bir Sürgün Yeri: Fizan!


14 Aralık 2008 01:00

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Namık Kemal, 1873’te Hanya vapuruyla Kıbrıs’a (Magosa ) sürgüne giderken kendisi ile kader birliği eden Nuri Bey’e,  ” Benim için telaş etmeyin, ben Magosa’ya gidiyorum.. Siz de elbette Akka’da kalmazsınız; Fizan’ı filan...

Fizan Neresidir ki!!?


13 Aralık 2008 01:00

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ FİZAN’A GİDERMİSİN? Çok eski tarihlerden beri, bulunduğu Ülke’de iktidara sahip olan Kral, Sultan yada Hükümetler,  kendi uygulamalarıyla ters düşen, yapılan uygulamaların yanlışlarına karşı çıkan ya da siyaseten kendi görüşlerine karşı duran...

Topal Osman Alayı Sakarya’da – I


11 Aralık 2008 01:02

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Yunan Kralı Constantine, Eskişehir’de varlıklı bir Türk’ün evine yerleşmişti. Kral, Yunan Ordusu Başkomutanı olarak Anadolu’da bulunuyordu. Anadolu’daki Küçük Asya Ordusu’nun yönetimini Korgeneral Papoulas’a bırakmıştı. Sakarya boylarında ki kanlı çarpışmaları Eskişehir’den izliyordu....

Yeni Sakaryalar’da…


10 Aralık 2008 00:41

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ “42. Alay 1915’de Çanakkale Kerevizdere Muhaberelerinde, düşmanlarının bile büyük takdirlerine mahzar olacak ölçüde savaşarak, Çanakkale Savaşının birinci derece kahramanları sırasına geçmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda Giresun Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan...

Çoruh Müfrezesi ve Hüseyin Avni Alparslan


09 Aralık 2008 01:00

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ “BARIŞ’ın”, İnsanlığın doğal hakkı ve SAVAŞ’ın her türlü yıkım olduğu inancımızı söyleyerek;  Dünyamızda bugün bile, özellikle bu yıllarda ve bölgemizde, sürekli Barış, ancak insanlarca hayali güzel bir olgudur. Küresel Güçler, sömürgeci...

İpsiz Recep’ler Olmasaydı!…


07 Aralık 2008 02:01

Yorum Yapılmamış

  Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ “1. Dünya Savaşı sonunda Ordusunun büyük kısmını şehit vermiş, dağılmış, Mondros Mütarekesiyle de resmen dağıtılmakta olan Silahlı Kuvvetlerimiz, vatan savunması için yeniden oluşturulmak zorundaydı. Esasen Mütareke ve işgallerle birlikte İstanbul’dan...

Karadeniz’de Pontus Ayaklanması – III


06 Aralık 2008 01:01

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Giresun Rumları, diğer Karadeniz kıyılarındaki şehirlerde bulunan Rumlar gibi, İzmir’in işgali haberini büyük sevinçle karşılamışlar, meyhanelerde meydanlarda sabaha kadar eğlenip bol mermi yakmışlardı. Giresun Türkü sessiz bir ızdırap içinde kalmıştı. Silahsız...

Karadeniz’de Pontus Ayaklanması – II


05 Aralık 2008 01:02

Yorum Yapılmamış

  Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Mondros Mütarekesi Sonrası Pontus Rum Faaliyetleri: 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi, müttefiklere, çıkarları- nın tehlikede olduğu her yerde duruma müdahale etme hakkını veriyordu(7. madde) Bu hüküm, bir yandan müttefiklerin,...

Karadeniz’de Pontus Ayaklanması – I


04 Aralık 2008 01:01

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE   TARİH BİLİNCİ Pontusçu faaliyetlerin başlaması, Milli Mücadele döneminde Giresun ve yöresinde ki ayaklanmalara karşı harekete geçilmesi…Anadolu’nun fethiyle birlikte bölgeye yerleşen Türkler, 19. yüzyılın sonlarına   kadar, bütün Müslüman olmayan unsurlarla yakın ilişkiler kurmuşlardı. Kurulan Türk...

Türk Tarihinde Gönüllü Kuvvetler – II


03 Aralık 2008 01:02

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Gönüllü olarak askerlik yapmak isteyenler asker alma kanununda belirtilen şartları taşımak zorundaydı. Buna göre gönüllü kaydı yapılanlar seferberliğin devam ettiği sürece ayni kanunun askerlik hükümlerine uymak zorundaydı. Gönüllü başvuranların en az...

Türk Tarihinde Gönüllü Kuvvetler – I


02 Aralık 2008 01:02

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Bir toplumun  “devlet” haline gelebilmesi , onu meydana getiren halk ve aydınların  “bağımsız” yaşamanın önemini bilmeleri ve onun için her türlü özveriyi göze almış olmalarıyla mümkündür.  Bağımsız olarak yaşanan yer vatandır....

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı