Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Mehmet Salih ÖZALP Kategorisi

Kürt Yurtseverliği: Kurdanî (I)

SERAP
Ali ÖZALP

17 Nisan 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Sipariş üzerine Avrupa diyarlarında kaynatılan Jön-Türk(ler)çülük değildir, söz edilen. Söz ettiğimiz, Kurdanî, Welatparêzî, Kurtperverî û Jînperwerî olan Kürt Yurtseverliği’dir. Bu düşüncenin kurucu mimarı Türk asıllı olmayan Ata-Türk veya İdeologu Türk asıllı olmayan Ziya Gökalp değildir....

Kapitalist Modernite’nin Yansımaları

SERAP
Ali ÖZALP

12 Nisan 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Kapitalist Modernitenin Pozitivist ve Ulusalcı yapılanma üzerindeki akidesi; tüm halkları kafeslere kapatarak fiilen Ortaçağ düşüncesindeki tekçiliği yaşatmıştır....

Hz. Muhammed’in Aktif Felsefesi

SERAP
Ali ÖZALP

20 Aralık 2010 00:01

3 Yorum

Giriş Hayat insanlar arasında ki bir yarıştır. Yarışın temelinde ise var olma savaşımı yatar. Var olmak için yarışmak ve kapışmak gerekir. İlerlemek ve mükemmel olmak için egoların çarpışması ve...

Peygamberler ve Filozoflar

SERAP
Ali ÖZALP

15 Aralık 2010 00:01

1 Yorum

M.Ö. 2000’lerde tektanrıcı dinlerin sahneye çıkmasıyla beraber peygamberler çağı başladı. Paralel olarak felsefenin temeli de hikâye, şiir tarzında gelişiyordu....

Siyaset Felsefesi

SERAP
Ali ÖZALP

13 Aralık 2010 00:01

Yorum Yapılmamış

Arap dilinde “idare etmek” anlamına gelir. Politika da kısmen siyaset ile aynı anlamdadır, Yunanca da “Şehir ile ilgili işler, idare işleri” anlamında kullanılmasına rağmen, günümüzde aynı anlamı taşımıyor....

Arayanlara “Allah” Yeter! (II)

SERAP
Ali ÖZALP

08 Aralık 2010 00:01

3 Yorum

W. Hamilton (1988–1856) bilginin sınırlı olması hasebiyle ulûhiyeti anlayamayacağımızı söyler. C. Darwin (1809–1882) canlıların evrimle hiçbir ilahi müdahale olmadan var alabileceğini ciltler dolusu eserlerle meydana sermesine rağmen; ben hiçbir zaman Allah’ın varlığını inkâr etmedim demiştir....

İslam Düşüncesi Tarihi (II)

SERAP
Ali ÖZALP

07 Aralık 2010 00:02

Yorum Yapılmamış

Felsefe Kelam tartışmaları, iç ve dış sorunlar devam ederken; Müslüman kelamcılar/teologlar diğer dini gruplara kalem kavgası sürdürmek peşindeyken; İslam dünyasında Allah, sıfatlar, melekler, halku’l kur’an,...

İslam Düşüncesi Tarihi

SERAP
Ali ÖZALP

06 Aralık 2010 00:00

Yorum Yapılmamış

Hz. Muhammed: İbrahim’in kıssası uzundur ancak biz orta kısımlardan kısaca söz edelim. Mısır Firavunu Hz. İbrahim’e bir cariye hediye eder. Burada kimi araştırmacılar İbrahim’in eşi Sara’ya verdiğini söyler, kimleri ise (Örn, Mevdudi) Hz. İbrahim’e hediye...

Üç Tanrıyı Birleştirme Çabaları

SERAP
Ali ÖZALP

05 Aralık 2010 00:01

Yorum Yapılmamış

Dinlerin oluştuğu ortamları bilmeden, onların asıl kökenlerini de çözemeyiz. Söz konusu Hıristiyanlık da bu dinlerden biridir. Hıristiyan kavramı bizzat İsa’nın sözlerin de yoktur....

Kıyamet Üzerine Kıyamet: 2012

SERAP
Ali ÖZALP

04 Aralık 2010 00:01

Yorum Yapılmamış

Yüzlerce yıl önce Michael Stifel kendince bazı hesaplamalar yapıyor. Kutsal kitabı karıştırarak bir kıyamet tarihi çıkarıyor....

Recep Lafla Peynir Gemisini Yürütüyor İşte!

SERAP
Ali ÖZALP

03 Aralık 2010 00:01

1 Yorum

Elde para kalmayınca lafla bir şeyler yürütülür. Anadolu da meşhurdur biri atınca “Atma Recep” denilir. Geçmiş zamanlar da recep adında biri varmış. Karısı hep fırçalarmış....

(M). Fet(h)ullah Gülen Masalı

SERAP
Ali ÖZALP

01 Aralık 2010 00:01

Yorum Yapılmamış

Öncelikle neden parantez içine aldığım harfler vardır ondan başlayayım. (M) yani “Mehmet” Gülen’in orijinal isminde yoktur. “Mehmet” bir mehdilik için saklanıyor. Sakla “Mehmedi” gelir zamanı hesabı. Kendisi ben mehdiyim dememiş, zaten hiçbir üçkâğıtçı...

Arayanlara “Allah” Yeter!

SERAP
Ali ÖZALP

28 Kasım 2010 00:01

Yorum Yapılmamış

Goethe(1749–1732): Tek tanrıya inanmanın birlik fikri sağladığını ve İslam’ın fikir seviyesinin yüksek olduğunu söyler. Tarih boyunca Sufiyyunun tekrarladığı, Hz. Muhammed’in de dile getirdiği “Kendini tanıyan, rabbini tanır” sözüyle birçok şey anlatılabilir. İçerisinde yer kapladığımız mekânlar,...

Kürtlerin Dili Dewlemende

SERAP
Ali ÖZALP

24 Kasım 2010 00:01

Yorum Yapılmamış

Halklar arasında “Arap” dilinin çok derin ve geniş olduğu bilinir. Salt dini nedenlerden dolayı böyle olduğunu düşünenler de olabilir. Objektif bir araştırmacı Arapçayı araştırırsa onun geniş olduğunu anlayabilir. Öncelikle ben bu sözleri dil bilimciliği taslayarak...

Çağımızın Uzaylı Tanrıları ve Arabaları

SERAP
Ali ÖZALP

23 Kasım 2010 00:01

Yorum Yapılmamış

İnsanız… Gizemli, abartılı, inanılmaz ama gerçek şeyleri çok severiz. Esrarengiz, gizli kapaklı kalan şeyleri çok sevdiğimiz için açıklanmasını da istemeyiz. İsveç’te bir TV kanalında sihir gösterişleri yapılıyor. Herkes hayretler içerisinde sihirbazı alkışlıyor. Bu TV programı...

Devletin Resmi; Dini, Dili, Mezhebi, İdeolojisi ve Putları

SERAP
Ali ÖZALP

22 Kasım 2010 00:01

Yorum Yapılmamış

Eski çağlarda Tanrı panteonları vardı. Tanrı meclisleri vardı. Oralarda kararlar alınırdı, halk bunlara uymadı mı, tanrıların gazabı halkın üzerine gelirdi. Tapınaklar vardı, rahipler vardı, resmi kıyafetler vardı ve herkes öyle her yere giremezdi. Anlaşılan benim...

Otorite ve Anarşi: Özgürlük (V)

SERAP
Ali ÖZALP

20 Kasım 2010 00:01

Yorum Yapılmamış

Ahlak Felsefesin de kuramları sınıflandırırken önümüze iki çeşit ahlak sınıfı ortaya çıkar; 1: Öznel, kişiye göre değişen, her yerde uygulanamayan 2: Nesnel, her yerde geçerliliğini koruyan evrensel ahlak. Evrensel ahlakın savunucuları Sokrates, Eflatun, Kant ve...

Otorite ve Anarşi: Özgürlük (IV)

SERAP
Ali ÖZALP

14 Kasım 2010 00:00

Yorum Yapılmamış

Etiğin bir diğer yakın anlamı da ahlaktır. İnsanlar arasında kabul edilen geleneksel-dinsel eylemler ahlak olarak tanımlanır. Etik ile Ahlak iç içe olsa da farklı bir tanıma tabi tutulur. Düşünülerek ortaya konulmuş entelektüel çabanın bir sonucu...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı