Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Mehmet Salih ÖZALP Kategorisi

Kısaca Kürt Milleti (Köken, Geçmiş ve Gelecek)

SERAP
Ali ÖZALP

28 Eylül 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Araştırmacıların ‘’Verimli Hilal’’ dedikleri Coğrafyanın sakinleri, bugünkü İran, Irak, Suriye ve Türkiye sınırlarına yayılmış ve Kadim Tarihte Yukarı Mezopotamya’da yaşayan kavim, Kürtler. Dilleri Kürtçe, bugün 30 ile 40 milyon arası bir nüfusa sahip oldukları tespit...

19 (Sayı mı, Mucize mi?)

SERAP
Ali ÖZALP

17 Eylül 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

1974’den bu yana Kur’an-ı Kerim’in 19 sayı sistemiyle kodlandığını iddia edenler oldu. İleri düzeyde, Hz. Muhammed’in son Peygamber olmadığı, ondan sonra Elçilerin gelebileceği (Halife Reşat, E.Yüksel vb) ve böylece Peygamberliğin algılandığı biçimiyle yüce bir makam...

Kürt Sorununun Çözümüne Doğru ‘Kürdistan Sorunu’

SERAP
Ali ÖZALP

06 Ağustos 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Kürt sorunu Türkiye sınırları içerisinde çözülmüştür, kastedilen Kürdün varlık sorunuydu; her Türk Türk doğar, her Arap Arap doğar ve artık her Kürt Türk veya Arap değil Kürt doğuyor. Bu şu demek, siyasetin (Cumhuriyetin kurucu iradesi...

Kadınlar Üzerine Temel Hurafeler

SERAP
Ali ÖZALP

05 Ağustos 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Bütün kirliliklerin, savaşların temel sebebinin ‘kadın’ olduğu söylenir. Bunu Platon, Sokrates ve Aristoteles, bu hurafeyi Batı Felsefecilerinin çoğunluğu nakarat gibi tekrar eder. Acaba birkaç tane uyanık kadın, gelecek kadınların ezilmesi için eşleri olan bu Filozofları...

İslam’ın İlk Basamağında Yakın Çevre

SERAP
Ali ÖZALP

17 Haziran 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Bilinmezlik çekicidir, bilinen sıradanlaşır; bilinmeyene tutunmak ise cehaletin göstergesidir, zan ve tahmine dayanan bilgiler avuntudur, ‘’(İnsanların) çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiçbir şeyi sağlayamaz.’’[1] Zan ve tahminle hareket eden insanların belirgin özellikleri,...

Evren Üzerine Yaratıcı Masallar

SERAP
Ali ÖZALP

04 Haziran 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Bir zamanlar zaman yoktu, yeryüzü boştu, gökyüzü bu derece görekemli değildi, gerçeği söylemek gerekirse şu masmavi gökyüzü yoktu; milyarlarca yıl önce bir karar alındı, bu kararı kim aldı, nasıl aldı, kimse bilmiyor ancak, birdiğimiz bir...

Yalnızlık Üzerine

SERAP
Ali ÖZALP

03 Haziran 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İnsan nereye giderse gitsin kendisidir ancak, en çok yalnız kaldığında kendisidir; öyle bir durum olur ki duygular, düşünceler, sosyal bağlarınız ve inançlarınız biter, geride sadece kendiniz kalırsınız. Geçmişte yaşadıklarınızın tümü bir hayalden ibaret olur, kimlikleriniz,...

Aliyyü’l Mürteza

SERAP
Ali ÖZALP

25 Mayıs 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Bir gün Hz. Peygamber üzerinde simsiyah bir cübbeyle dışarı çıktı, Ali’nin oğlu Hasan’ı, cübbesinin altına aldı, Sonra Hüseyin geldi, abisinin yanına girdi. Sonra Fatma geldi, onu da cübbesine aldı. Derken Ali geldi, onu da yanına...

Semavi Metinlerde >> Emek ve Mülkiyet

SERAP
Ali ÖZALP

01 Mayıs 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Semavi Kitaplar için insanlığın yeryüzünde bulunma sebebi, insanlığın atası kabuledilen Adem’in çiğnediği yasakla ilgilidir. Hz.Adem’in sembolik yada başka birçok yoruma neden ilk yasağı çiğneme cüreti, kısa vadede sürgünle cezalandırılır. Tanrı, bu kısa vadeli cezadan sonra,...

Varlık Şiiri

SERAP
Ali ÖZALP

20 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

‟O, görülemez, kavranamaz olandır.’’[1] Görülen ile bilinenler ortadadır, tümü de sınırlıdır, biri diğerine bitişiktir. O görülmezdir, zira görünmeyendir; gören gözlerin de bir sınırı vardır fizik âlemde.   Kavrayış beynin bir fonksiyonudur, onu da üreten beyindir;...

Peygamberin Özel Yaşamı

SERAP
Ali ÖZALP

16 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Bu makale, Hz. Muhammed’in özel yaşamında tuhaf karşılanan konular üzerine hazırlanmıştır....

III. Dünya Savaşının Mikro Sürümleri ile Kökleri

SERAP
Ali ÖZALP

15 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Kutsal Savaşlar, Kökler, Ortadoğu ve Yeni Dünya’da Tanrı Devleti, Tanrı Geri Mi Döndü?...

Tanrılaştırmanın Psikolojik Kökenleri

SERAP
Ali ÖZALP

30 Kasım 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

İnsanın bilinçaltı ‘Süpermenleri’ arzuluyor. Günümüzde buna ‘Model’, “Hayatımın Kahramanı” denir. Nedeni açıktır: olamadığım şeye taparım! İnsan güç itibarıyla sınırlı olduğu için ‘sınırsız’, ‘kusursuz’, ‘olağan üstü’ kişiliklere kasvetli bir ihtiyaç duyar. ...

Kripto-Hayalperest Cübbe Giymemiş Din Adamı Edip Yüksel

SERAP
Ali ÖZALP

14 Ekim 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Yüksel, hayalinde gördüğü her din adamına verip veriştiriyor, hakaretler savuruyor… Onları bağnazlıkla suçlayıp müşrik ilan ediyor. Tamam… Bu doğru! Peki ya sen? ...

Erdoğan’ın İç Dünyasına Yolculuk

SERAP
Ali ÖZALP

08 Eylül 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Erdoğan’ın kendi dünyasında ‘büyük bir dünyası’ vardır. Kriterleri, amacı veya emellerini burada tartışacak değiliz ama adamın kendince bir siyasi tarzı vardır....

Çözüm Süreci | Silahsızlanma Vaazı Üzerine

SERAP
Ali ÖZALP

07 Eylül 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Ortadoğu’da süregelen bir ‘sorun’ vardır. Aydınlar ve araştırmacılar bu soruna “Kürd Sorunu” demişler. Türkiye baştanberi Kürd kavramına soğuk baktığı için, buna...

Kuran’a Giriş

SERAP
Ali ÖZALP

04 Eylül 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Başlangıçtan günümüze sayısız kitap yazılmıştır. Yaklaşık 5.500 yıldır insanlar düşüncelerini yazı yoluyla aktarmaklar. Yazının -yazı öncesi- versiyonu resimdir....

Tanrı Horus’a Büründü Fir’awn Diye Göründü

SERAP
Ali ÖZALP

31 Ağustos 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Güneş Tanrısı RA’nın kutsal oğludur kendileri. Tanrı Horus’a büründü Fir’awn diye göründü. Tanrının oğlu da kendileri sayılır. Ne de olsa piyasada Harus ile Ra yoktur…...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı