Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Mehmet KALKAN Kategorisi

Hristiyanlıkta Ekümenlik Birlik Meselesi


01 Kasım 2009 00:03

Yorum Yapılmamış

Kelimenin ilk kullanımlarına baktığımızda sadece genel ve bölgesel konsilleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir terim olduğunu görürüz. Kilise babaları döneminde Hıristiyan ve Hıristiyan olmayan ayrımına vurgu yapılırken...

Moda ve İdol İnsan!


21 Ekim 2009 00:03

1 Yorum

Modern toplumun insanı veya diğer bir ifade ile çağımızın insanının aklın sınırlarını aşan bir gücü kabul etmeyen zihniyetinin temellerini kuran Batı’nın aydınlanmacı pozitivist zihniyeti, günümüzde dinden uzak bir hayat anlayışı...

Bio Etik Sorunlar


20 Ekim 2009 00:03

Yorum Yapılmamış

Bioetik meseleler aslında bir anlamda modern hayatın getirdiği problemler olarak dinin karşısında veya yanında yer almaktadır. Gelişen teknoloji insan hayatı ile ilgili çok faydalı...