Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Makbule ALKAN Kategorisi

Endüstri  4.0


27 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

  Öncelikli olarak Endüstri  1.0,  2.0, 3.0 ‘ın kısa tarihsel geçmişine bir göz atmakta fayda var. Gelin hep beraber zihinlerimizi yoklayalım. Bu kavramın dünya endüstri tarihi açısından önemi nedir? Birinci sanayi devrimi 18. y.y sonunda...

TURQUALİTY


18 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Rekabet koşulları, tüketim kalıplarının, algıların değişmesi arz – talep dengesini kökünden değiştirmiştir. Arzın talebini kendi sınırlarını aşıp sınır ötesi arenalarda oluşturması gereği doğmuştur. Ve bu kaçınılamaz bir noktadadır. Bu da...

Girişimcilik Ve SWOT (GZFT) Analizi


07 Ocak 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

SWOT analizi ingilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinden oluşmaktadır. Ve sırası ile güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler anlamlarına gelmektedir. Swot analizi kaynakların daha etkin ve rasyonel kullanılmasına olanak sağlayan bir...

Girişimcinin Yol Haritası: İş Planı


15 Aralık 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

İş planı: Girişimcinin kurulu veya kurmayı düşündüğü iş veya işletmesi ile ilgili ulaşmayı istediği hedeflerinin kurgulanmış somut veriler ışığında oluşturduğu yol haritasıdır. Girişimcinin iş kurma ve işini geliştirme süreçlerinde rehber...

Girişimciliğin 5N – 1K ‘sı


11 Kasım 2016 00:02

1 Yorum

“Altı dürüst adam çalıştırıyorum; Bildiğim her şeyi bana onlar öğretti.  İsimleri: Ne, Neden, Ne Zaman, Nasıl, Nerede ve Kim”. Rudyard Kipling  Daha çok gazetecilik literatüründe kullanılan 5N 1K tanımı aynı zamanda haberin öğelerini oluşturmaktadır. Peki...

Herkes Girişimci Olabilir mi?


08 Kasım 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Teşbihte hata olmaz, girişimciliğin herkese uygun olup olmadığını örneğimiz üzerinden inceleyelim. Malumunuz ‘Survivor’ adında ülkemizde de yayınlanan ve dünyada elli’den fazla ülkede de yayınlanıyor olan bir yarışma programı var....

Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları


05 Kasım 2016 00:02

1 Yorum

Dünya artıları ve eksileri ile beraber çok güzel bir düzen üzere kurulmuştur. Her şeyin çok iyi görünen bir yüzü olduğu gibi pürüzlerle dolu bir de iç yüzü vardır. Yani çift kutuplu bir hayatın özneleriyiz diyebiliriz....

Destekler ( III )


03 Kasım 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Destekler ile ilgili konuyu ele alırken kadınlara sağlanan destekleri ele almadan geçmek tabi ki olmaz. O halde şimdi kadınlar için destekler nasıl ve hangi oranlarda sağlanıyor ona bakalım. Kadınların devlet ve özel sektör desteklerin de...

Destekler ( II )


02 Kasım 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Destekler konumuzun ikinci bölümündeyiz. TÜBİTAK girişimcilerimize destek sağlayan bir diğer destek kuruluşumuzdur. TÜBİTAK destek kalemleri çeşitli programlar ile sağlanmaktadır. ‘1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı’ bu...

Destekler (I)


11 Ekim 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

KOBİ dediğimiz küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için hibe, teşvik ve krediler hayati öneme sahip bir konudur. Bir işletmeyi ayakta tutan işletmenin finansal kaynağıdır. Finansal kaynak için verilebilecek en iyi örnek bir evin kolonlarıdır....

12
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı