Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Makbule ALKAN Kategorisi

Endüstri  4.0


27 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

  Öncelikli olarak Endüstri  1.0,  2.0, 3.0 ‘ın kısa tarihsel geçmişine bir göz atmakta fayda var. Gelin hep beraber zihinlerimizi yoklayalım. Bu kavramın dünya endüstri tarihi açısından önemi nedir? Birinci sanayi devrimi 18. y.y sonunda...

TURQUALİTY


18 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Rekabet koşulları, tüketim kalıplarının, algıların değişmesi arz – talep dengesini kökünden değiştirmiştir. Arzın talebini kendi sınırlarını aşıp sınır ötesi arenalarda oluşturması gereği doğmuştur. Ve bu kaçınılamaz bir noktadadır. Bu da...

Girişimcilik Ve SWOT (GZFT) Analizi


07 Ocak 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

SWOT analizi ingilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinden oluşmaktadır. Ve sırası ile güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler anlamlarına gelmektedir. Swot analizi kaynakların daha etkin ve rasyonel kullanılmasına olanak sağlayan bir...

Girişimcinin Yol Haritası: İş Planı


15 Aralık 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

İş planı: Girişimcinin kurulu veya kurmayı düşündüğü iş veya işletmesi ile ilgili ulaşmayı istediği hedeflerinin kurgulanmış somut veriler ışığında oluşturduğu yol haritasıdır. Girişimcinin iş kurma ve işini geliştirme süreçlerinde rehber...

Girişimciliğin 5N – 1K ‘sı


11 Kasım 2016 00:02

1 Yorum

“Altı dürüst adam çalıştırıyorum; Bildiğim her şeyi bana onlar öğretti.  İsimleri: Ne, Neden, Ne Zaman, Nasıl, Nerede ve Kim”. Rudyard Kipling  Daha çok gazetecilik literatüründe kullanılan 5N 1K tanımı aynı zamanda haberin öğelerini oluşturmaktadır. Peki...

Herkes Girişimci Olabilir mi?


08 Kasım 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Teşbihte hata olmaz, girişimciliğin herkese uygun olup olmadığını örneğimiz üzerinden inceleyelim. Malumunuz ‘Survivor’ adında ülkemizde de yayınlanan ve dünyada elli’den fazla ülkede de yayınlanıyor olan bir yarışma programı var....

Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları


05 Kasım 2016 00:02

1 Yorum

Dünya artıları ve eksileri ile beraber çok güzel bir düzen üzere kurulmuştur. Her şeyin çok iyi görünen bir yüzü olduğu gibi pürüzlerle dolu bir de iç yüzü vardır. Yani çift kutuplu bir hayatın özneleriyiz diyebiliriz....

Destekler ( III )


03 Kasım 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Destekler ile ilgili konuyu ele alırken kadınlara sağlanan destekleri ele almadan geçmek tabi ki olmaz. O halde şimdi kadınlar için destekler nasıl ve hangi oranlarda sağlanıyor ona bakalım. Kadınların devlet ve özel sektör desteklerin de...

Destekler ( II )


02 Kasım 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Destekler konumuzun ikinci bölümündeyiz. TÜBİTAK girişimcilerimize destek sağlayan bir diğer destek kuruluşumuzdur. TÜBİTAK destek kalemleri çeşitli programlar ile sağlanmaktadır. ‘1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı’ bu...

Destekler (I)


11 Ekim 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

KOBİ dediğimiz küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için hibe, teşvik ve krediler hayati öneme sahip bir konudur. Bir işletmeyi ayakta tutan işletmenin finansal kaynağıdır. Finansal kaynak için verilebilecek en iyi örnek bir evin kolonlarıdır....

Biyolojik- Sosyal ve Kültürel Faktörler Girişimci Olmayı Nasıl Etkiler ?


09 Ekim 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Girişimcilik özellikleri ilk önce içinde yetiştiği kültürel iklimde şekillenir. Ya da girişimci kişilik özelliklerine sahip kişilerin de aile ve kültürel faktörler sebebiyle girişimcilik potansiyelleri köreltilmektedir. Bu durumu örneklendirecek olursak...

Girişimcilikte Kadınların Yeri:Kadın Girişimciliği


06 Ekim 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Kadın girişimciliği çalışmalarının bazıları, istihdam yetersizliğini de kapsayan dışsal motifler ile bağımsızlık isteğini ve iş ve aile sorumluluklarını dengeleme yeteneğini içeren içsel motifler olmak üzere iki tematik boyutta kadınları girişimciliğe yönlendiren nedenleri açıklamaktadır (Dzisi, 2008...

İç Girişimcilik


05 Ekim 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. Bu kişiler yenilik yaratmak için sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir. Peter...

İnovatif Girişimcilik


02 Ekim 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

“Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” Albert Einstein Dünya hızla değişmekte, dönüşmekte ve her alanda birçok yenilikler yapılmaktadır. Yaşadığımız çağ, hız çağıdır. Artık ürün, hizmet ve her şey bu hız çağının...

İnternet Girişimciliği & E – Ticaret


01 Ekim 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Gelişen teknoloji ile beraber, beklentiler, tüketim algıları ve yaşam şartlarının değişmesi alış-veriş yöntemlerini de değiştirmiştir. Alıcı açısından zaman tasarrufu, ödeme kolaylığı ve zaman kısıtlamasına maruz kalmaksızın...

Girişimciliğin Ekonomik Gelişme Ve İstihdam Açısından Önemi


29 Eylül 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

“Kendi küçük işine sahip olanların sayısı artıkça ülkemiz de daha güvenli bir yer olacaktır. En iyi vatandaşlar, ülkenin gelişmesinde en çok çıkarı olanlardır.” John Hancock Girişim kavramının kökenlerine inildiği zaman görülecektir ki tarihi ilk insanlara...

Potansiyel Kendine Güven Faktörünün Girişimciliğe Etkisi


28 Eylül 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Potansiyel yani insanın özünde cevher olarak bulunan güven faktörü bu kavramın özünü oluşturmaktadır. İnsanın ait olduğu toplum, aile ve arkadaş çevresi insanın içindeki potansiyeli için bir avantaj kaynağı olabildiği gibi, önüne set çeken bir...

Motivatör Olarak Girişimcilik Kendinizi Keşfedin


23 Eylül 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

Kendinizi tanımlamak için yapabileceğiniz en cesur davranış, kim olduğunuzu, neye inandığınızı ve nereye gitmek istediğinizi bilmektir. Sheila Murray Bethel İçinde yaşadığımız dünya; geçmiş zamanlarda yaşayan insanlar, şimdi yaşıyor olan insanlar...

12
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı