Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Mahmut Celal ÖZMEN Kategorisi

Türbeler Size Muhtaç!


18 Mayıs 2010 00:02

9 Yorum

Yalnız Kendisine ibadet edilen ve yalnızca Kendisinden yardım istenilen Allah’a sonsuz hamd, kulu ve Rasûlü Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, âline, ashabına ve ölülere tapmayan bütün Müslümanlara,...

Küresel Krizin Yunanistan Ayağı ve Kapitalizm..


13 Mayıs 2010 00:03

1 Yorum

15 Eylül 2008’de ABD’nin en büyük dördüncü yatırım bankası Lehman Brothers’ın,  çöküşü ile önce Amerika’da sonra Avrupa ülkelerinde en nihayetinde de tüm dünyada hissedilen “Mali Kriz” bir ara...

Hangi Annenin Günü?


07 Mayıs 2010 00:04

6 Yorum

Geçmişimize bakarak fikren çöküşte olduğumuz defalarca dile getirilmiş olsa da hakikaten “fikir fakiri” haline geldiğimizi söylemek ayrı bir şeydir… Sözgelimi, bir günü adlandırarak yaşamak gibi bir şeydir bu; Anneler Günü...

LEHVE’L HADÎS/Boş Söz Dersi Veren Cemaatler..


28 Nisan 2010 00:02

3 Yorum

Rasulullah (sav)’ın zamanında onun tebliğinin önünü kesmek, insanların onu dinlemesini engellemek için müşrikler bir alternatif yol buldular. Kur’an’ın iman çağrısını ve insanların onu dinlemeye olan iştiyakını bu alternatif yolla kesmeye çalıştılar....

Varlıklar Âlemini Kapsayan Bir Gerçek: SEVGİ


25 Nisan 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

İnsan olarak kullandığımız soyut kavramlardan biri de sevgi kavramıdır. Yemek sevgisi, kadın sevgisi, mal sevgisi, makam sevgisi ve ilim sevgisi gibi çeşitli olgularla bağlantılı olarak kullanırız bu...

Kamuoyu Hakkında Derin İnceleme


17 Nisan 2010 00:02

Yorum Yapılmamış

Burada kamuoyu ile ilgili olarak bazı hususları, özellikle değiştirme konusunda onun etkisini ve değişmesini ele alacağız. Başta bunun tarifini ortaya koyarak kamuoyunun oluşturulmasının keyfiyetini,...

Sabır ve Şükür Üzerine…


10 Nisan 2010 00:02

1 Yorum

Sabır ve şükür kavramlarını çokça kullanıldığına şahit olmaktayız. Hatta o derece ki kimi zaman kişinin yapmış olduğu iş, İslam’la kesinkes hiçbir alakası olmadığı halde, çokça şükredip yapmış olduğu işi sanki tasdikler mahiyettedir. Örneğin...

Çocuk ve Muhabbet


05 Nisan 2010 00:02

Yorum Yapılmamış

İnsanların en önemli özelliği, manevi ve ruhi yapıya sahip olmalarıdır; bu manevi yapı eğitilerek güçlendirilmelidir. Elbette bu yapıya sahip insan, olgunluğun bir noktasına kadar yetiştiğinde kendisini bağımsız bir hale getirir, artık...

Evet, Her Şey Özgürlükler İçin!


03 Nisan 2010 00:02

Yorum Yapılmamış

Bilinen bir klişedir: Batı bütün tarihi boyunca özgürlükçü olmuş ve Doğu karşısında her daim özgürlükleri daha fazla savunan bir medeniyet olarak ele alınmıştır denilir. Peki, bu klişe doğrumudur, ne...

Milli ve Manevi Değerler!


30 Mart 2010 00:03

2 Yorum

Sık sık vaizlerin vaazlarında, hutbelerde, dualarda, konferanslarda konuşulan, kitapların sayfaları arasında yer alan ancak toplumumuz tarafından pek önemsenmemiş veya pek dikkate alınmamış, üzerinde düşünce yürütülmemiş...