Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Hüseyin ŞENGÜL Kategorisi

Yeni Yıla Girerken Biz ve Zaman

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

07 Ocak 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Aklın zamanı ölçülendirmesi, dünyada hala bir takım farklılıklar gösterse de son yüz yılda evrensel bir takvim kabulüne ulaştı. Zamanın ardışık veya akışkan bir çizelgesi diyebileceğimiz, kimisi yitmiş onlarca çeşit takvimden bugün geriye kalanlar içerisinde uluslararası...

Hüzünlü Gülümsemeler

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

20 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Sonu trajediyle biten kimi gülünesi olaylar vardır. Olayın tarafının (Veya taraflarının) mizaha varan tutumuna kahkahayla gülerken, eğer o olay veya tarafının sonu acıyla bitmişse, o kahkaha hüznün sarmalındaki gülümsemeye döner. Böylesi yaşanmışlıkları, yüz hatlarına ince...

Anketlerde Sorunlar Sıralaması

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

19 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Değişik tarihlerde birçok anket firması Türkiye’nin sorunları sıralaması üzerine anketler yapar. Anketteki soru sorma şekilleri, ankete katılanı maniple edici soru teknikleri, anketin yapılış şekilleri, anket sahası, katılımcı kesitleri ve sayıları gibi, işin teknik kısımlarını, siyasal...

Ekonomi, Demokrasiden Bağımsız mıdır?

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

18 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Ekonomik sorunlar ile demokrasi arasında her koşulda tam olarak işleyen, doğru ya da ters orantı kurulamaz. Ancak ekonomik sorunlarla demokrasi arasındaki bağı görmeden yapılan her analiz de eksik ve yanıltıcıdır. Değişik tarihlerde birçok anket firması,...

Bugün Dünde Yarın Bugündedir

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

06 Aralık 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Bu yazı başlığı, tarihi ardışık evrelere indirgeyen bir tarihçi tekerlemesi gibi görülebilir. Dün, bugün, yarın ilişkisini ardışık ilişkiye hapsetmek, tarihsel süreçteki değişimleri ve dinamikleri görmemizi engelleyebilir. Elbette dünden bu güne çok sayıda aktarım vardır, ama...

Yedi Düvel Teraneleri

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

23 Kasım 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Eskiden yedi düvel olarak İngiltere, Fransa, Avusturya-Macaristan, İtalya, Almanya, Rusya devletleri kastedilirken, sonraları bütün dünya devletleri anlamında kullanılmakta. Birinci Dünya Savaşı’nda yedi düvele karşı savaştık! Milli Mücadele döneminde yedi düvelle savaştık! Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana...

Anlamak mı Kutsamak mı?

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

14 Kasım 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Siyasetin, kültürün ve hatta toplumsal yaşamın Kemalizm ve İslam referanslı siyasetin arasına sıkışmışlığının yarattığı paradoks ancak demokrasi, adalet, özgürlük, insan hakları hukuku gibi değerlerle aşılması mümkündür. Genel olarak toplumumuzun siyasetle temel bir sorunu var: Siyaseti...

Şanslı kuşağız!

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

03 Kasım 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Çok farklı toplumsal yaşam biçimlerini bir arada yaşayan 78 kuşağı, diğer kuşakların ‘tek tipliliğine’ karşın, bir ömre tekabül eden müthiş bir çeşitlilik ve renkliliği yaşamakta. Ve diyorum ki üç toplum biçiminin yol çatında bulunan bu...

Telafisi Mümkün Olmayan İşler

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

31 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Bir toplum sisteminde (veya devlet idaresinde) telafisi mümkün olmayan işlerin başında hangi idari birim gelir? Soruyu daha bir anlaşılır kılmak için açalım. Devlet bürokrasisinin, yürütme organı olan hükümetin, yerel yönetimin hangisinin faaliyetlerinde telafisi mümkün olmayan...

Ülkücüler Kendinize Hiç Sordunuz mu?

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

08 Ekim 2020 00:00

1 Yorum

Sizlere ideolojiden, politikadan, ülkedeki sistemden söz etmeyeceğim. Sizlere tarihten, sloganlardan, siyasi kimliğinizin oluşması koşullarından da söz etmeyeceğim. Sizlere iktidarın güncel, basit, toplumsal/bireysel hayatımızı derinden etkileyen bazı uygulamalarından söz ederek bunlara dair bir sorunuz, bir itirazınız...