Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Hasan TÜLÜCEOĞLU Kategorisi

Garplılaşma ve Dindarlar

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

21 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Batı’nın bugünkü güçlü konuma gelmesinin temelinde, topluma her açıdan hakim kiliseye, onun şahsında vazettiği hırıstiyanlığa karşı mücadelesi ve faal çalışan giyotinlere rağmen bu savaşın kazanılması mevcuttur. Osmanlı devlet erki, ilk başta kısa bir bocalamadan sonra...

Yedinci Koğuştaki İyi Adamlar

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

30 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

“Yedinci Koğuştaki Mucize” Türk sinemasının yeni yapıtlarından biri olarak vizyonda. Dizi oyuncularının tanınırlığı ve bunun getirdiği merak olarak film ayrı bir ilgi görüyor; dolayısıyla seyirciyi sinemaya çekiyor. Bu sebepten çocukların çekim atmosferinde kendimi sinema salonunda...

Garp Yolu

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

17 Eylül 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Batının, uzun zorlu bir süreçte kotardığı sanayi ve teknoloji hamlesi sonrası tüm dünyaya hükmetmeye başlaması İslam dünyasında onu temsilende Osmanlıda dehşetli bir hercümerçlik yaşanmaya başlamıştı. Asırlardır kendimizi üstün ve kudretli görüp reelde de bu böyle...

Bir Römork Buğday Bir Vida Ederken

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

10 Haziran 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

12 Eylül’ün sıcak ortamında başladığım lise eğitimimde ülkemizin Atatürk’ün gösterdiği hedef olan ‘çağdaş uygarlık düzeyine’ çıkması en büyük ereğim olmuştu. Ülkemin her alanda neden ulaşamadığımızı zihnimde sürekli sorguladığım dünyanın en güçlü devleti olması bugün hala...

Garp Yokuşunda Dindarlar

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

14 Nisan 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Eskilerin deyişiyle “garplılaşma”, günümüz ifadesiyle “batılılaşma”, “çağdaşlaşma”, “modernleşme”, Batı karşışında birden uçuruma düşercesine bir anda karşılaştığımız ve hala devam eden sade bizim değil tüm İslam dünyasının yaşadığı korkunç bir kabustur. Yaklaşık üç yüzyıldır bu kabusı...

Toplum Veri Tabanı

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

27 Ocak 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

“Teknoloji ve benlik” başlıklı yazımızda psikolojide ‘ego’dan hareketle toplumlarında birer birey olduğunu belirterek şöyle demiştik: “Burada toplumu kişileştirerek her toplumun bir benliği, egosu olduğunu ifade ediyoruz. Kişileşen bu toplumun varlığı onun tarihsel ve kültürel birikimidir....

Batılılaşma Sendromu

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

03 Kasım 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

Batılılaşmadan çok batılılaşamama sendromu daha doğru olacak. Ülke olarak tanzimattan bu yana yaşadığımız sorun ve sıkıntıların temel kaynağı batılılaşmadır. Yani Selçuklulardan Osmanlılara dünyaya yön veren güç iken Osmanlı son döneminde çok geç olarak ve birden...

Garp Yokuşunda Dindarlar

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

09 Ekim 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

Eskilerin deyişiyle “garplılaşma“, günümüz ifadesiyle “batılılaşma“, “çağdaşlaşma“, “modernleşme“, Batı karşışında birden uçuruma düşercesine bir anda karşılaştığımız ve hala devam eden sade bizim değil tüm İslam dünyasının yaşadığı korkunç bir kabustur. Yaklaşık üç yüzyıldır bu kabusı...

Hz. Ömer, Hz. Muaviye İle Sekülerliğe Yol mu Verdi

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

21 Ağustos 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

Dilimize batı dillerinden giren seküler kelimesi farklı anlamlarda kullanılmakla birlikte sade ve yalın anlamıyla ifade edecek olursak ‘dünyevilik’ demektir. Dünyaya ait olan, hiçbir şekilde dini ve ahireti çağrıştırmayan. Dünya hayatını hedefleyen, yaşamı ve menfaati öne...

Güncelleme Ve Müceddid

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

01 Nisan 2018 00:03

Yorum Yapılmamış

Ebu Davu’un süneninde rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: Allah her yüzyılın başında bu ümmet için dinini yenileyecek birini (müceddid) gönderir.(Ebu Davut, melahim1) Sahihliği tartışmalı hadiste geçen “müceddid” ifadesi yenileyen, yenileyici olarak tercüme...

İslamcıların Etkensizliği

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

20 Şubat 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

Burada ‘İslamcılar’la kastettiğimiz günümüz siyasal İslamcıları olmadığı gibi Osmanlı son döneminde imparatorluğun dağılmaması için ortaya atılan suni İslamcılık akımı da değildir. Batı’nın Doğu’ya karşı bilim teknik ve sanayi de kat ettiği atılım karşısında asırların verdiği...

İki Cenahında Karşıt Olduğu Sultan

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

19 Aralık 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Başlıktaki sultan ifadesiyle elbette Sultan İkinci Abdülhamit’i kastediyoruz. İki cenahtan birincisi lale devriyle başlayan batılılaşma sürecinde bugünkü ifadeyle ‘radikal batılılaşmacılar’ diyebileceğimiz bazı Osmanlı aydın kesimidir. Batı karşısında meşhur tarihi üstünlüğünü kaybetmiş Osmanlı devlet yönetimi bütün...

Firavun’un İmanı

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

25 Ekim 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Hz.Musa, İsrailloğulları, Firavun ve maiyeti Kur’an-ı Kerim’de bir çok yerde bazen tekrarlarla anlatılmakla birlikte Firavun’un denizde boğulması yalnızca Yunus Suresi 90-92. ayetlerde anlatılır. “İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhal...

Teknoloji VE Farkındalık

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

06 Eylül 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Ortaöğretimde bazı öğretmenlerimiz zaman, zaman Batının gelişmişliğine, bizim geri kalmışlığımıza vurgu yaparlar ve Batının sanayi ve teknolojisinin kıymetli olduğunu dolayısıyla bize çok pahalıya sattıklarından dem vururlardı. Bir vida için tarım ülkesi olarak bir kamyon buğday...

HZ. Süleyman’ınki Bir Sevda Mıydı?

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

30 Temmuz 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Kuranda Hz.Süleyman, Enam 84, Nisa 163.ayetlerde isim olarak,  Sad 30-34, Sebe 12-14, Enbiya 78-82.ayetlerde ona verilen imkan ve nimetlerden bahsedilmekle birlikte onunla ilgili daha fazla ayrıntıya Neml süresinde(15-44.ayetler) yer verilir. Bu ayetlerde anlatıldığı üzere Hz....

İslam Oluştan Günümüze Değişen Hassasiyetler

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

18 Temmuz 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İslam oluştan itibaren Türkler özellikle çocuklarına isim vermede Peygamberimizin ismini direk ve olduğu gibi kullanıp telaffuz etmemişlerdir. Zira Peygamber’e olan sevgi, saygı ve muhabbetten ötürü bu sevgide, saygıda, muhabbette boş bulunup kusur ederiz hassasiyeti bu...

Teknoloji Ve Benlik

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

12 Temmuz 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Psikolojide Freud’un ‘ego’ diye ifade ettiği ve farklı değerlendirme, tarif ve isimlendirmelerin yapıldığı ‘benlik’, genel anlamda kişinin kendi varlık bilincinde olması, bir diğerine göre kendini fark etmesi olarak ifade edilebilir. Burada toplumu kişileştirerek her toplumun...

İlahi Kelam’la Seküleri Hedeflemek

AKTÜEL PENCERE
Hasan TÜLÜCEOĞLU

22 Haziran 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Mehmet Akif’in “inmemiştir hele Kuran şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için” ifadesiyle Kuran-ı Kerim, sırf uhreviyete yönelik ruhlar ve ruhlar alemiyle ilgili olarak inmediği gibi kesinlikle sırf dünyayı, dünya hayatını, beklenti ve...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı