Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Bilal UÇAR (Doç.Dr.) Kategorisi

STK’nın Yasama Sürecine Katılımı ve Etkisi III


13 Ocak 2012 00:01

1 Yorum

STK'ların Yasama Sürecine Katılımına İlişkin Genel ve Özel Durum ve Önerilerimiz Dernekler ve vakıflar başta olmak üzere STK’lar, bazen birçok nedenle devletin resmi olarak bürokratik devletçilik anlayışı ile yapamadığı veya baş edemediği başarısız görev ve...

STK’nın Yasama Sürecine Katılımı ve Etkisi II


11 Ocak 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

STK ve Yasama Süreci etkileşim-Dönüşümü STK’ın yasama sürecine katılımı ve etkisi sadece taslak tasarı ve teklifler için değil, Meclis kararları, par­lamenter denetim mekanizmalarının aktif olarak işletilmesi ve kanun­ların uygulanmasında ortaya çıkan sorunların tespiti için de...

STK’ların Yasama Sürecine Katılımı ve Etkisi


24 Aralık 2011 00:01

Yorum Yapılmamış

Çağdaş demokrasilerde artık STK’ların yasama sürecine etkisi zorunlu bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir. Yasama sürecine stk katılımı anayasal temel bir hak ve görevdir. Örgütlü toplumlarda halk, STK’ı ile daha tez, etkin ve verimli olarak her aşamasında...

Ehli Beyt ve Sünnet ile Emaneti Kur’ânı Öğrenme


20 Ocak 2011 00:01

1 Yorum

EHLİ BEYT VE SÜNNETİ İLE EMANETİ KUR’ÂNI ÖĞRENMENİN HİKMETİ, ÖNEMİ VE FAZİLETİ İlgili Ayet Ve Hadisler * “Kur’an’ı tertîl ile, ağır ağır, güzel güzel oku!” (Müzzemmil suresi, 4. ayet)....

Ehli Beyt Alevilik ve Hasan ile Hüseyin Muhabbeti


01 Kasım 2010 00:04

1 Yorum

İslam’da Ehli Beyt-i Rasül, Alevilik ve Hasan ile Hüseyin Muhabbeti Alevi: Allaha, kuran ve peygambere kâmil velayetinden ötürü Hz. Ali’yi seven ve mensubu demektir. İslam’ın makbul merkezi olan Ehli Beyt ile sünnet vel-cemaat içerisinde öz,...

Türkiye-AB Ülkeleri Dernekler Mevzuatının Gelişimi (II)


24 Mart 2010 00:04

Yorum Yapılmamış

Cumhuriyet Dönemi: Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından mirası üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti birey ile devlet arasında ve devlet ile üçüncü sektör arasında yeni bir toplumsal sözleşme yapılmasını sağlamıştır. Sivil-ordu...

Türkiye-AB Ülkeleri Dernekler Mevzuatının Gelişimi (I)


23 Mart 2010 00:04

Yorum Yapılmamış

Bilindiği gibi, dünyada çağdaş sosyal devlet anlayışının olmadığı dönemler de bile, kültür ve medeniyet tarihimizde atalarımızın cemiyet ve vakıflar vb STK’lar aracılığı ile toplumlara yaptığı tüm hizmetler, sosyal devletin yokluğunu o dönemde bile aratmamıştır. Günümüzde...

AB Uyumunda TC KOBİ, Dernek ve Vakıfları (II)


28 Haziran 2009 00:03

Yorum Yapılmamış

AB müktesebatına uyum sürecinde adeta iç içe giren ve birlikte uygulanması gereken 5253 sayılı yeni Dernekler Kanunu 23.11.2004 de yürürlüğe girmiş ve 22.11.2001 de kabul edilen 4721 sayılı Türk Medeni...

AB Uyumunda TC KOBİ, Dernek ve Vakıfları


27 Haziran 2009 00:10

Yorum Yapılmamış

Yeni bin yılda AB üyeliği sürecinde Türkiye’de hızlı gelişmeler  olmaktadır. Bunun için AB yolunda Türkiye’de KOBİ-dernek-vakıf mevzuatı ile muhasebe ve maliyesi konularında inkılap düzeyinde değişiklik olmuştur....

AB İşbirliğinin KOBİ, Vakıf ve Dernekler Üzerine Etkileri


26 Ocak 2009 01:00

1 Yorum

Avrupa Birliği Türkiye İşbirlğinin Kobi Dernek Vakıf Vb. ler Üzerindeki Etkileri Siyaset biliminde, aynı zamanda siyasal bir baskı gurubu ve aracı olarak kabul edilen KOBİ, Dernek, kulüp ve Vakıflar, yasal  çerçevede tüzel kişilikleri ile,...

12
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı