Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Bülent ESİNOĞLU Kategorisi

Davos Mülksüzleştirmeyi Konuşur mu?


26 Ocak 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

Sosyal devletin sağladığı refahı dağıtarak, yarattıkları yoksullara, kredi vererek, sorunu çözeceklerini sananlar duvara tosladılar. Şimdi Davos’ta toplanan zenginlerin, yani çok uluslu şirketlerin CEO’ları acaba neyi konuşacaklar?  Daha önceki Davos toplantılarında, şu veya bu şekilde, bir...

Önce Emperyalist Olup Sonra Kapitalist Olunmaz!


17 Ocak 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

Emperyalizm sözcüğü ilk kez bir İngiliz Düşünürü J.A. Hopson tarafından kullanılmıştır. Emperyalizmin, kapitalizmin en üst aşaması olduğunu, Lenin, 1916 yılında yazdığı bir kitapta kullanmıştır. Çok uluslu şirketler henüz ortada yokken, yani tekeller öncesi kapitalizmde, ekonomi...

İran Amerikan Finans Sisteminin Mezarını mı Kazıyor?


11 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

ran’ın Irak’taki iki Amerikan üssüne yaptığı füze saldırısı konuşulurken, hep sorulan tek bir soru var. Bundan sonra ne olur? Bu büyük ve önemli soruya cevap vermek için savaş olgusuna sistematik bakmamız gerekir. Savaşın, siyasetin sıcak devamı...

Kasım Süleymani ve Franz Fernidand Suikastlarında ki Benzerlik


07 Ocak 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

Birinci Dünya Savaşından önce, şimdi yaşadığımız sürece benzer bir yeni dünya oluşumunun sancıları yaşanıyordu. Kurulmakta olan yeni denge ile var olan arasındaki gerilim, o kadar artmıştı ki, bir prense uygulanan suikast dünya savaşının çıkmasına neden...

Önce Ahlaki Sınır Test Edildi


04 Ocak 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

Parçala-yağmala sisteminin, finans kapital tarafından uygulandığı, artık hepimizin malumudur. Sistem uygulamaya konulmadan önce, toplumların, bu sisteme ne kadar rıza göstereceği hususu çeşitli stres testleri ile tanımlandı. Parçala-Yağmala kapitalizminin, gözlemci örgütü Google ’un biriktirdiği, telefon ve bilgisayarlar verileri, Parçala-Yağmala uzmanlarınca titiz...

Yetenek Piyasası


31 Aralık 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Mercimeğin, altının, bononun, tahvilin piyasası olur da yeteneğin piyasası olmaz mı? Neo liberalizm ya da hissedarlar kapitalizminin, insanlığa telkin ettiği hatta dayattığı bir yetenek olgusu vardır. Herkes çocuğunu iyi okullarda okutup, bir işletmenin, bir kurumun...

Kapitalizm Sonrası Bir Döneme Giriş


26 Aralık 2019 00:04

Yorum Yapılmamış

Kapitalizmin, bir birikim modelinden, başka bir birikim modeline geçişini, tarihsel olarak incelersek; 40 ya da 50 yıl aralıklarla bir modelden başka bir modele vardığını gözlemleriz. Yaşanan kuvvetli alametler, bir dönemin sonunu işaret etmektedir. Hatta bazı...

Sınırlı Paradan Sınırsız Paraya Geçiş ve krizler


24 Aralık 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Küresel krizin yaklaştığı şu günlerde, başımıza gelen bu krizlerden neden kurtulamıyoruz merakı içinde olanlara, bir nebze faydalı olacaktır diye yazdım. Toprağın ve insan emeğinin kaderini, paranın yani piyasanın egemenliğine bıraktığımızdan beri krizlerden çıkamıyoruz. Her şeyi...

Sadaka Veya Düşük Faizli Borç


18 Aralık 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Sistem(kapitalizm) işsizlik sorununu çözemediği için ya sadaka ya da düşük faizli borç vererek, ortaya çıkabilecek sorunları erteler. İnsanlara yeterli geçim sağlayamayan sistem düşük faizli borç vererek varlığını sürdürmektedir. Düzgün ücret vermek yerine borç vermek! Kapitalizmin...

Altın Fiyatları Neden Hep Manipüle Edilir?


13 Aralık 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Uluslararası altın standardı, Amerika tarafından terk edildiğinden bu yana, Altın fiyatları, hep ABD tarafından, manipüle edilir. Altın konusunda serbest piyasa rekabeti işlemez. Altın, Doların gerçek rakibi olması dolayısıyla hep baskılamaya maruz kalır. Hatta bazen Altın...

En Büyük Düşman Borçtur


10 Aralık 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Küreselleşme ile birlikte sermaye, var olan kapitalizmi bir başka boyuta taşıdı. Finansallaşma denilen bu modelde, sermayenin önündeki tüm kurallar kaldırıldı. Adına da kuralsızlaştırma denilmişti. Sermaye kendini daha da büyütebilmesi için piyasa içindeki dolaşımını hızlandırması gerekiyordu....

1968 NATO ve 2019 NATO


05 Aralık 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

1968’li yıllarda, yerlere, NATO’ya HAYIR yazdığımız için, bizleri tutuklayıp ceza evlerine gönderirlerdi. NATO’yu o yıllarda, Amerikan emperyalizmine karşı olduğumuz için protestolar yapıyorduk. Bugün NATO’ya hayır diyenler, Altıncı Filo’nun yanında, Dolmabahçe’de bize karşı direniyorlardı. Onların kim olduğunu, şimdilerde söylemeye gerek...

Sermayenin Tarihi Amerika’nın Tarihidir


04 Aralık 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Amerika’nın tarihi sermayenin tarihidir. Bu tarihte, halk yoktur. Emek yoktur. Amerikan halkının iç görüsü, perspektifi sermayeden ibarettir. Amerikan halkının en fakiri, kendini yönetsin diye, ABD’nin en zenginini seçer. Sermaye ile yatıp, sermaye ile kalkan bir...

İktisadi Aklın Cinneti


26 Kasım 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Kapitalizmde, bireyselleşme ve zengin olma hırsı; esas olarak, sonlanması imkânsız bir sonsuzluktur. Buna sol literatürde, İktisadi Aklın Cinneti tabiri kullanılır. Cinnet sözcüğünün günümüzde sıkça kullanıldığını biliyoruz. “Toplum cinnet geçiriyor”. “Bireyselleşme çok aşırıya gitti, sonumuz hayrola…” Bu...

Ağlayan Bebekler!


20 Kasım 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Krizlere girilmenin hemen öncesinde, devletin yakasına yapışarak, zombi şirketini kurtarmaya çalışan şirket sahipleri için, ABD’de, ağlayan bebekler ifadesi kullanılıyor. Craying Baby. Amerika’da devlet ve şirketler sanki resmi bir ortak gibi davranıyorlar. Ve birlikte hareket ediyorlar. Devlet nerede...

Çok Alametler Belirdi


13 Kasım 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

2007- 2008 büyük Amerikan krizinden çıkmak için; Amerikan Merkez Bankası FED, Bankaları kurtarmak ve ekonomiyi yoluna koymak üzere 2008-2013 yılları arasında sürekli para bastı. Bankalardaki toksik bonoları satın aldı. Yirmi trilyon dolara yakın para bastı. Hatta paranın...

2020 Yılı Yeni Bir Para Sistemine mi Gebe?


08 Kasım 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Ekonomi ile ilgili sivil toplum örgütleri, Nobel Ödülü almış ekonomistler, devlet adamları, kapitalizmin yeni bir tıkanma noktasına geldiği ile ilgili, o kadar çok şey söylüyorlar ki, yeni bir krizin geleceği kesin gibi. Anlaşamadıkları tek husus;...

Er ya da Geç Ekonomik Gerçeklerle Yüzleşeceğiz


06 Kasım 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Kim söylemiş bilmiyorum ama şöyle bir söz var; Gerçeklerin er ya da geç, ortaya çıkma gibi bir yeteneği vardır. Yalancıların mumu yatsıya kadar yanar ama Monopollerin yalanlarının, 2020’de ortaya çıkacağı şimdiden görünüyor. Büyük bir ekonomik alt üst...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı