Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Bülent ESİNOĞLU Kategorisi

Doların Şahane Bozgununu Paylaşacak Mıyız?


02 Temmuz 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

En namuslu paranın Altın olduğunu söyleyerek söze başlayalım. Amerikan Dolarının fiziki Altın ile savaşını birkaç kez yazmıştım. Bu savaşın, eninde sonunda, Altın tarafında zaferle sonuçlandırılacağını herkes biliyor. Ama hiç bilmiyormuş gibi yorumlar yapıyor. Tarih bize, sınırsız...

Belirsizlikler Çoğalırken


30 Haziran 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Sovyetler Birliği yıkılmazdan önce, ABD ve Rusya arasında bir denge vardı. Tüm dünya ilişkileri, bu denge etrafında bir dengeye oturmuştu. Denge, yani belirsizliklerin asgariye ulaştığı yer, yani bir ölçüde önünüzü görme hali… Belirsizliğin ve dengesizliğin...

Neo Liberalizmin Depolitizasyon Stratejisi


25 Haziran 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Siyaset yaptığımızı sanırız. Hep siyaset konuştuğumuzu sanırız. Oysa neo liberalizm birçok konuyu siyaset dışına taşımıştır. Havanda su dövmek diye güzel bir anlatım özetimiz vardır, tıpkı öyle. Neo liberalizmin temel uygulayıcıları çok uluslu tekellerdir. Biz dünyaya...

Ulusal Pazarlarımızda Çok Uluslu Fransız Şirketleri


20 Haziran 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Libya’da Fransa ile karşı karşıya geldik. Kuzey Afrika’yı Osmanlıdan aldıktan sonra, buraların hep kendisinin olacağını sanan Fransa, aslında emperyalist emellerinin sonuna geldi. Fransa’nın gücü, yani dili, askeri ve siyasi yapılanması artık Kuzey Afrika’yı tutacak güçte...

Batı Yapısal Irkçılığıyla Yüzleşiyor mu?


17 Haziran 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Crona Virüsü her şeyi yerinden oynatacak, diyorlardı. Galiba oynattı. Batı bizim gibi ülkelere, hep, geçmişinizle yüzleşin diyordu ve dayatıyordu. Ermeni meselesi ve diğer şantajları hatırlayın. Yüzleşmekten amaçları; tarihten husumet devşirerek, mevcut düzen içinden, kendilerine yandaş...

Twitter Veya ABD Gerçekte ne Yapmaya Başladı?


15 Haziran 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

Twitter 11 Haziran 2020 günü ülkemize ait 7 bin ’in üzerinde ki hesabı kapattı. Ak trollerin hesapları kapatıldı diye sevinenler oldu. Bence neye sevindiklerini bilmiyorlar. Meselenin aslı sudur. Açıklayalım. Amerika haberleşme egemenliğini kaybettikçe böyle olaylar...

Dolar Altın İle Olan Savaşını Kazanabilir mi?


12 Haziran 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

2002-2009 krizi sırasında, sürece bakarak, Altın’ın onsu 10 bin dolar olur diye yazı yazmıştım. Benim bu yazıma bakarak, Altın satın alan bir okurum, sonradan bana epey bir sızlanışta bulunmuştu. “Ben de ona, ben ekonomik danışmanlık...

Krizlerin Asıl Sebebi Servet Sınıfının Açgözlülüğü mü?


10 Haziran 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

Krizler geldi mi, aydınları bir derttir alır. Bu krizin sebebi ne diye… Genelde krizlerin sebebi bellidir ama ille de özel bir sebep bulmaya çalışırlar. Tıpkı enflasyonda zam şampiyonu aramak gibi… Aslında herkes, krizlerin sebebini bilir de kriz...

Kentilyonerler Düzeni Zorlanıyor


06 Haziran 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Eskiden milyonerler denirdi. Şimdilerde kentilyoner diyorlar. Artık zenginliğin ölçüsü üstlü kemiyetler* ile ifade ediliyor. Aşırı servet birikiminin, aşırı imtiyazlı belli ellerde toplanmasının matematiksel ifadesi olsa gerek. Zenginliğin ölçüsünü bulduk da yoksulluğun ölçüsü konusunda çeşitli tevatürler var. Şimdilik yoksul,...

Yönetilemeyen Devletler ve Küresel Bozgun


04 Haziran 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

George Floyd’un, ABD polisinin dizinin dibinde, boğularak katledilmesi; devletin kullanması gereken meşru şiddetin nasıl da istismar edildiğini tüm dünyaya anlattı. Önce şu gerçeği bilerek düşünmemiz gerekir; anarşik şiddetin denetim altında tutulması amacıyla, halklar tarafında devlete verilen, meşru şiddet yetkisi, devletleri ayakta...