Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Armağan ÖZTÜRK (Doç. Dr) Kategorisi

Ermeni Soykırım Tartışmaları ve Hannah Arendt


10 Ocak 2020 00:04

Yorum Yapılmamış

Hep şu iki görüş arasında sıkışıp kaldık: İlk tez soykırım tartışmasını yadsıyan bir içeriğe sahiptir. Türkiye toplumunun ezici bir çoğunluğu ve devlet aygıtı 1915’de yaşanan olayların soykırım olmadığını ileri sürdü. Türk milleti ve devletini soykırımla...

Hardt ve Negri’nin Haklı Savaşa Bakışı Üzerine Bir Değerlendirme


15 Mart 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Haklı savaş düşüncesi aynı anda hem devlet egemenliğinin sınırlarını tartışmaya açar hem de bu yolla adil savaş ile savaşta adalet gibi konularında normatif yanı ağır basan bir meşrulaştırma düzeyini tutturmaya çalışır. Haklı savaş tezleri realist...

Arendt’in Siyaset Felsefesi Üzerine Değerlendirme


11 Mart 2019 00:04

Yorum Yapılmamış

Arendt felsefesinin temelinde kamusal alanın çöküşünden duyduğu kaygı vardır. Çünkü kamusal alanın çöküşü ve özel alan-kamusal alan ayrımının işlemez hale gelmesi eğilimleri bakımından totalitarizmin yükselişi tüm insanlığı tam bir kölelik durumuna mahkum etmiştir. Özellikle yalanla...

Murray Bookchın Düşüncesi Özelinde Toplumcu Ekolojizmin Eleştirisi


08 Mart 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Bu çalışmanın amacı Bookchin’in eko-anarşist perspektifi üzerinden toplumsal ekoloji anlayışının eleştirel bir değerlendirmesini yapmaktır. Anarşizmi ekolojizme yaklaştıran düşünür bu yolla ideoloji içerisindeki gerilimleri çözmeye çalışır. Bireysel özgürlükle kolektif bağlılık arasındaki çelişkiyi ekolojist bir zeminde aşmaya...

Popper’ın Marx Eleştirisi Üzerine Düşünceler


18 Şubat 2019 06:15

Yorum Yapılmamış

Popper’ın siyaset felsefesinin temelinde totalitarizm eleştirisi yatmaktadır. Onun için totalitarizm eleştirel akılcılığa karşı yanlışlanamayan kuram ve tezlerin toplamıdır. Kuramın yanlışlanabilmesinin temel ölçütü ise sınamadır. Marx’ın tarih kuramı yanlışlanmaya müsait olmayan önermelerden oluştuğu için bilimsel değildir....

Tarih ve Siyaset


08 Şubat 2019 00:03

3 Yorum

Önceleri insan olabilecek her yerde yaşıyordu. Mağara köşelerinde, ağaç kovuklarında, çayırda, çimende üst üste ve alt alta. Güneş onu kavuruyor, soğuk öldürüyor, korku yakasını bırakmıyordu. Bu böyle gidemezdi. Bir gün toplanıp tüm insanlar bu durumu...