Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Tek Millet Kavramı Doğru mu?


07 Nisan 2019 00:03

2 Yorum

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ce sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bunu bozup yeniden tanımlamaya gitmek, ülkeyi parçalamak, yok olmaya götürmektir. Ne yazık ki ülkemiz, Cumhuriyetimiz bir bilgisizler ordusunun yönetiminde sancılı bir dönem içine girmiş, kavramları karma karışık olmuştur.

Toplumsal olarak önce tanımları ortaya koymak gerekir.

Dil: Toplulukların birbirleriyle anlaşmak, iletişim kurmak için kullandıkları, oluşumu soy ile geleneklere dayanan, yapısı ile kullanımı kurallı sözel araçtır. Örnek; Türkçe, İngilizce, Slavca, Yunanca gibi.

Din(yovrak): Yaratan adına, her biri kendine göre yaratılışın gizemini açıklayan, güzel, birlikte, barışçı yaşam için yol, yöntem gösteren, koyduğu kurallarla düşünme ile davranışı sınırlandıran, sorgulatmayan, irdeletmeyen, kanıtı olmayan kalıp inançtır. Örnek; İslam, Hristiyan, Musevi, Zerdüşt, Budist, Şaman gibi.

Soy: Yeryüzünün bir bölgesinde ortaya çıkarak, bir kökenden geldiğine inanan, bir dili konuşan topluluktur. Soylara kimlik veren; renk, görünüş, biçim ile o soya özgü dildir. Örnek; Oğuz, Kürt, Laz, Gürcü, Ermeni, Yahudi, Slav, Yunan, Çinli, Moğol, Hint, Arap, Fars, İtalyan, Germen gibi.

Ümmet: Soyu, dili, ülkesi ne olursa olsun, aynı inanç-din çevresinde toplanmış topluluktur. İslam ümmeti, Hristiyan ümmeti, Musevi ümmeti gibi.

Millet: Bir soydan gelmiş, bir inancı olan, ancak; bir bayrağı, yurdu, ordusu, devleti, belli bir ülkesi olmayan topluluktur. Örnek; Kürt milleti, Laz milleti, Rum milleti, Suryani milleti, Kızılderili milleti, Pomak milleti, Oğuz milleti, Çingene milleti, Tatar milleti, Gagavuz milleti, Sami milleti, Türkmen milleti gibi.

Ulus: Her soydan, her dilden, her inançtan gelmiş, ancak bir ülke, bir bayrak, bir ülkü, bir ordu, bir ortak dili kullanan, bir devlet kurmuş örgütlü topluluktur. Örnek; Türk ulusu, Amerikan ulusu, İngiliz ulusu, Rus ulusu, Çin ulusu, Japon ulusu gibi. Ulus devletlerde bireyin inancı olabilir, devletin bir dini olmaz.

Şeriat Devleti: Soyu ne olursa olsun, bir din çevresinde buluşmuş, yasası din kitabı olan devletlere “şeriat devleti” denir. Örnek; Kuran’a göre yönetilen Afganistan, İran, Arabistan gibi.

Bilimgüder(Laik-secular) Devlet: Ulusun yaptığı anayasaya göre yönetilen devletlerdir. Örnek; Türkiye, Suriye, Ürdün, İsrail, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek gibi.

Tüm bu bilimsel tanımlardan sonra, gelelim konumuza. Örnek olarak: Amerika birleşik Devletleri; çok soylu (Avrupalı, Asyalı, Afrikalı, Güney Amerikalı gibi), çok milletli (İspanyol, İngiliz, Fransız, Ermeni, Yunan, Türk gibi), tek dili İngilizce, tek bayrağı, tek ülküsü, tek sınırları, tek ordusu olan bir devlettir. Onlara Amerikan milleti değil, Amerikan ulusu denir. Onlar, Amerikan ulusu adına ant içerler, İngiliz, Fransız kökenlerine göre değil. Bu olgu, İngiliz, Hintli, Afrikalılardan oluşan Britanya’da da tıpkı böyledir. Onların tümüne İngiliz denir.

Şimdi gelelim Türkiye Cumhuriyetine. Türkiye Cumhuriyetinde, çeşitli uygarlıkların, çeşitli köklerden gelen yerli ile göçmen soylulardan oluşmuştur, tıpkı ABD gibi. ABD’nin yerlileri, çok azınlıkta kalan Kızılderililerdir. Ne var ki, ABD’de yerli soy olan Kızılderililerin dili değil, baskın olan İngilizlerin dili ana dil, ayrıca devlet dili olarak konuşulur.

Türkiye’de yaşayan soylar saymakla bitmez; Luvi, Karyalı, Urartu, Sümer, Bitinyalı, Romalı, Trak, Lidyalı, Hitit, Frigyalı, Pontus, Ermeni, Rum, Kürt, Arap, Süryani, Laz, Tatar, Kazak, Kırgız, Oğuz, Türkmen, Gürcü, Çerkez, Arnavut, Boşnak, Bulgar, Avar, Peçenek, Pomak, İskit, Galat, Latin, Slav, Rus, Alman gibi.

Asya kökenli Turan soyluların, Anadolu, İran, Azerbaycan yaşayanlarına “Oğuz” denir. Oğuzların; Çepni, Kıpçak, Kayı, Karakeçili, Akkeçili gibi boyları vardır. Oğuz’un Müslüman olmuşuna “Türkmen” denir.

Türk, bir soy ya da köken adı değildir. Türk’ü soy yapan bazı bilgisiz kesimlerdir.

“Türk”; bir ülkü, bir devlet, bir bayrak, benzer gelenekler çevresinde örgütlenmiş topluluk demektir. İçinde bütün soyları bütünleyerek barındırır.

O nedenle, kökeni, inancı ne olursa olsun, Türkiye’de yaşayan tüm soyların ortak ulus kimliği ile adı Türk’tür. Türk; bir ulus kimliğini (Amerikan, İngiliz, Rus, İsveç gibi), soy ise kökeni gösterir (Kürt, Oğuz, Suryani, Ermeni gibi). Örnek; ben bir Ermeni kökenli Türküm, ben bir Oğuz kökenli Türküm, ben bir Fars kökenli Türküm, ben bir Boşnak kökenli Türküm, ben bir Kürt kökenli Türküm gibi.

Dolayısıyla, ulusal ant hepimizin ortak andıdır.

Kısacası, birinin TEK MİLLET, TEK DEVLET, TEK BAYRAK, TEK ÜLKE gibi saymaya kalkması bölücülüktür.

Türkiye Cumhuriyet, Türk ulusuyla bölünmez bir bütündür. Bu ulus devlet; çok soylu, çok inançlı, ancak tek ülkeli, tek bayraklı, tek ordulu bir ulustur, millet değildir.

Yanlış olan ulusal ant değil, İstiklal Marşında Mehmet Akif ERSOY’ UN dediği, …” Kahraman ırkıma….” sözüdür. Onun ..”Kahraman ulusuma..” olarak değiştirilmesi gerekir.

Bu bir görüş mesafesidir.

Okunma Sayısı: 372
Kategori: Murat FİDAN

Yazarın Diğer Yazıları

Resmi Görüşümdür

Bilindiği gibi ülkemizde 15 Temmuz 2016 itibarıyla bir ayaklanma (Darbe girişimi) olmuştur. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı,...

TBMM’de Kabine Olamamış, Kabile…

Elazığ’da yaşanan depremin hemen ardından iktidarı“ deprem vergileri ne oldu, olası depremler için hangi önlemler...

Bbp 27. Yaşını Kutluyor

Türk Siyasi hayatına, 27 yıl önce Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde 99 kurucu ile katılan...

Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi!

Demokratik toplumlarda bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma karşı yapılmış sayılır. Bu bilinç yerleştirilmedikçe, haksızlıkların...

Tek Adam Demokrasisi’nde, Bürokrasi Hazretleri

02.11.2019 Pazartesi günü için; MHRS’den aldığım randevu üzerine Devlet Hastanesi’ne gittim, Biopsi yaptırmak için… (lütfen...

Yazıya Yapılan Yorumlar

  1. Hamdi ORUÇ dedi ki:

    İstiklal Marşında Mehmet Akif ERSOY’ UN dediği, …” Kahraman ırkıma….” sözüdür. Onun ..”Kahraman ulusuma..” olarak değiştirilmesi gerekir.

    Dikkat çekici bir fikir

  2. Murat FİDAN dedi ki:

    Sayın Hamdi Oruç beyefendiye, konumuza İlgi ile dikkat çektikleri için teşekkür ediyorum.

    Saygılarımla