Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

“Kel Kızı Saçlı Aramak…”

DİBÂCE
İlhan YARDIMCI

23 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

“KȆL KIZI SAÇLI ARAMAK…”
Halk arasında güzel bir söz vardır: “Kel kızı saçlı aramak” …
Ölen bir kişinin arkasından söylenecek sözlerden biri. Başka bir söz daha var: “Ölenin ardından konuşulmaz…”
Asrımızın kaosunda iki sözün de pek önemi yok gibi… “Kel kız şöyleydi, böyleydi”, demeye gerek yok, Kel kız keldir, saclı anlatmaya yer olmaz. Ölünün ardından söz söylenmez ise, tartışılır bir görüştür. Ölen niceleri var ki, Kıyamet’e kadar ardından söylenir, tan edilir, zân edilir. Yıkanlar, yakanlar, perişan edenler, temel değerlere kusanlar, Milletine/Devletine ihanet edenler, zarar verenler Boş kubbede hoş bir seda olamamışlar ise, bal gibi söylenir. Ebu Cehil, Firavun, Nemrut, Şeddat,Neron, Kazıklı Voyvodo, Milli Şef, Atatürk……. gibileri hakkında arkalarından çok söz söylenir. ( 1-Burhan Bozgeyik. Dünden bugüne Meşhur zalimler ve akibetleri. 2- Veyis Ersöz. Tarihte ünlhü kefereher vce ünlü zalimler kitaplarını tavsiye ederim.)
Selanik’ten Şebinkarahisar’a göçen, kendisinin Yahudi” ve “ Musevi Dinine İnanan” bir kişi olduğunu söyleyen Rahşan, esas adı Raşel olan kadın için öldükten sonra neler yapılmadı ki?… Devlet Mezarlığına gömüldüğü gibi, Medyada nerede ise türbe haline getirildi.
Evet Ben Selanikliğim isimli Ilgaz zorlu’nun eserinde, daha detaylı bilgiler ve belgeler okumak mümkün.
Önce İnternet sitelerine düşen bilgileri birlikte okuyalım:

” RAHŞAN ECEVİT’İN GERÇEK ADI RAŞEL’DİR ”

Ben anne tarafından “ Sabetaycı kökenli” bir aileye mensup olarak doğmuş ve dolayısıyla “Yahudi” ve “ Musevi Dinine İnanan” bir kişiyim.
Tüm hayatım boyunca “ Sabetaycılığın Musevi Dininin ve Musevi Kültürü’nün Bir Parçası” olduğunu savundum, bu sebeple nüfus kağıdımda yer alan din hanemi değiştirmek için yargıya başvurdum, taleplerim tarihinde Mahkemesi tarafından kabul edildi, Nüfus Cüzadanıma dinim Musevi olarak yazıldı ve bu karar da Türkiye Hahambaşılığı tarafından da tasdik edildi. Bugün artık Türkiye Yahudi Cemaati’nin bir üyesi konumundayım.

Türkiye’de kamu yönetimi alanında tamamladığım üniversite eğitim sonrasında İsrael’de Tevrat’ta da adı geçen ve bugün Yavne Kibutzu’nun içinde yer alan “Yavne Din Okulu” nda bir yıla yaklaşık bir süre ile “Yahudi Din ve Tarih Eğitimi” aldım.

Bir dine inanmış olduğunu söylemekle hakikaten inanma arasındaki farkı da bilmekteyim. Bu sebeple Türkiye’de müslüman olduğunu söyleyerek başta A.B.D olmak üzere Avrupa ülkelerinde “Türkiye’de baskı gördükleri için gizli yahudi kaldıklarını belirten” sabetaycı cemaatin bu davada adı geçen üyelerinden faklı olarak ben açık ve seçik olarak yahudi olduğumu bildirmiş ve bunu da mahkeme kararı ile tescil ettirmiş olmaktayım.

Sabetaycılık konusunda, savunmamın ekinde verdiğim çeşitli lisanlardaki makalelerden de anlaşılacağı gibi onyedi yıla yakın bir zamandır yapmış olduğum araştırmalar Jerusalm Report, Jerusalem Post, Ha’Ertz, Yeruşalayim gibi dünyaca tanınan ve saygı gören basın organlarında yayımlanmış, hakkımda internette onlarca site açılmış, pek çok araştırmacı beni ve eserlerimi kaynak olarak göstermiştir.

Sabetaycılıkla ilgili yaptığım çalışmalarımı “Evet Ben Selanikliyim” isimli kitabımda topladım. Bu kitap Türkiye’de ve dış ülkelerde olumlu tepkiler gördü, satış rakamlarına göre onbinden fazla okura ulaştı.

Sabetaycılık konusundaki çalışmalarımla ilgili olarak dünyaca ünlü tarihçimiz Ankara S.B.F Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı şunları yazmaktadır: “Bugün sabetaycılar henüz kendilerini açılamaz, bu inanç üzerinde bir araştırma yapıp yayınlamaz. (Tek istisnanın ama hakikaten tek istisnanın Tiryaki ve Toplumsal tarih gibi dergilerde yazan Ilgaz Zorlu olduğunu takdirle belirtmek gerekiyor) (Tiryaki Mayıs 1998 Sayı:24)

Sabetaistliğin kurucusu Sabetay Sevi’nin soyundan gelen torunu Ilgaz Zorlu, Rahşan Ecevit’in asıl isminin “Raşel” ve Sabetayist olduğunu açıkladı.

– Benzer şekilde Gazeteci Mehmet Barlas’ın eşi Canan Barlas için de Sabetayist asıllı açıklamasını yaptı.
– Türk Masonlarının büyük çoğunluğu Sabetayistlerin “Kapani” kolundan geliyor.

– Fahri Korutürk başta olmak üzere Türkiye’de seçilen Cumhurbaşkanlarının önemli bir kısmı da Sabetayist idi.
– Türkiye’de “İslam inancını” baskı altına alarak devre dışı bırakmayı amaçlayan “katı Laiklik” söylemleri ve “Atürkçülüğün dine karşıymış gibi gösterilmesi”nde Sabetayistlerin önemli yönlendirmesi var.
– Türkiye’de ordu kumandanlarından önemli bir kısmı da Sabetayist inancına bağlı.

– İstanbul’da Sabetayistler için Bülbülderesi mezarlığı var.”
“GİZLİ SEÇİLMİŞ” lerden oldouğu iddia edilen, Cefakar Türk insanı üzerinde oynanan bir çok oyun ve fenalıkta parmağı olduğu söylenen Rahşan Ecevit, “Karaoğlan” etiketli Bülent Eceviti’i de ölene kadar maşa gibi kullanan, bir ittifak zamanında: “Benim oğlum yok ama, Devlet Bahçeli gibi oğlum var…” diyen bir Sabataist…”Başörtüsü şiddete yol açar…” diyebilen, başına örtü nasip olmayan bir zavallı…
Devlet mezarlığında, 81 Milyon insanın hakkı vardır.
Ben böyle bir kişinin, bu mezarlığa gömülmesinde hakkımı helal etmiyorum.,

Okunma Sayısı: 126
Kategori: İlhan YARDIMCI

Yazarın Diğer Yazıları

Ak Parti Nereye Gidiyor?…

GÜL DİKENİ REİS/KUMANDAN BELLİ… Tabûlar yıkılıyor, Devr-i Saadet yakın. Rozetler takılıyor, gelen gençliğe bakın. Tıpalar...

Büyük Hata/İhânet Olan Bu Karar Düzeltilmelidir!..

BÜYÜK HATA/İHÂNET OLAN BU KARAR DÜZELTİLMELİDİR!.. Dünyanın en büyük ve uzun ömürlü imparatorluğu Osmanlı’nın son...

Fatihin Sembolü Kelepçeli Ayasofya, Ne Zaman İbâdete Aılacak?…..

İBÂDETE AÇILACAK?….. “Papazlar kaldırırken kadehleri Şerefe, Ayasofya’da maznun Minber ile Şerefe.” Beyitinde acı bir gerçek...

Tabular Yıkıldı, Keller Göründü…

GÜL DİKENİ RÜZGÂR EKEN Rüzgâr eken kimseler, Fırtınalar biçerler. Bilinmeyen Nesneler, “Boş ver” deyip geçerler....

“İstanbul Sözleşmesi” Bir Zina Tuzağıdır!

GÜL DİKENİ ÂR İLE HÂYAMIZ Âr ile Hâyamızı, kapı ardına koyduk. Utanma nedir bilmez, bu...