Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

SGK’lıların Hizmet Çakışma Çilesi Bitti


07 Ekim 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Sigortalılar, çalışma hayatında farklı statülerde çalışabilmektedir. Örneğin bir kişi çalışma hayatında SSK, Bağ-Kur ve devlet memurluğu yaparak çalışabileceği gibi, aynı dönemde hem SSK hem de Bağ-Kur hizmeti olabilmektedir.

İşte bu tür çakışma durumlarında sigortalılar ciddi bir mağduriyet yaşıyor, hatta emekliliklerinde sorunlar yaşıyorlardı. Okurlarımızın da en çok yakındığı konuların başında bu SSK ve Bağ-Kur çakışmaları geliyordu.

Prim affı kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Torba Kanun da prim affı yanında birden fazla kapsamda sigortalılığı bulunan kişilerin öncelikli olarak hangi kapsamda sigortalı sayılacaklarına ilişkin önemli değişik yapılmıştır. Düzenleme yapılmadan önce SSK ve Bağ-Kur çakışması olduğundan önce başlayan statü bitmeden diğer statüden sigortalılık geçerli olmamaktaydı.

6111 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur çakışması olduğunda Bağ-Kur SSK’dan önce başlamış olsa dahi SSK çalışması başladığı anda Bağ-Kur sigortalılığı durdurularak  SSK sigortalılığı başlatılması öngörülmüştür.

SGK tarafından bu düzenleme üzerine yapılan program ile Bağ-Kur kapsamında çalışması bulunan kişilerin işverenleri tarafından SSK’lı olarak çalıştırmaya başladıklarının SGK’ya bildirildiği anda Bağ-Kur sigortalılığının durdurulması için talepte bulunmasına gerek kalmadan program aracılığı ile otomatik olarak SSK kapsamında çalışmaya başladığı tarihten bir önceki tarih itibariyle Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılık sona erdirilmektedir. Bu düzenleme sigortalılar açısından çok önemli bir sorumluluğu ortadan kaldırmaktadır.

Aynı sigortalının SSK kapsamında sigortalılığın sona ermesi halinde ise, yine program aracılığı ile sigortalılığının başlatılmasına esas bilgiler bir tabloya kaydedilerek sigortalının dosyasının bulunduğu merkez müdürlüğünün ekranında görüntülenerek ilgili personel tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tek bir tuşa basarak Bağ-Kur kapsamında sigortalılık yeniden başlatılmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile kişinin her iki statüden sigortalılığı devam etmediği gibi SGK’na müracaat etmesine gerek kalmadan kapsama alınacağı sigortalılık belirlenerek sigortalılık işlemleri otomatik yapılıyor. Böylece yıllar geçtikten sonra tespit edilen ve büyük hak kayıplarının önüne geçildiği gibi, SGK personeli içinde hizmetleri ayıklamak, primleri doğru statüye aktarmak için işlem yapması önlenmiş oluyor…

SGK borçlanmalarında makbuz çilesi bitiyor

Sigortalıların geriye doğru hizmet kazanmaları ancak askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları gibi borçlanmalarla mümkün olabiliyor. SSK ve Emekli Sandığına tabi olarak çalışanların bugüne kadar yapmış oldukları askerlik ve diğer borçlanmalar karşılığı olarak ödenmesi gereken tutarlar SGK vezneleri veya bankalar tarafından tahsil edilerek ödemeye ilişkin ödeme makbuzları SGK personeli tarafından manuel olarak sisteme giriliyordu. Borçlanma karşılığı ödenen tutarların sisteme kayıt işleminin yapılmaması sonucunda aradan uzun yıllar geçtikten sonra sigortalı ödeme makbuzunu veya dekontonu bulamayınca çoğu kez sorunlar yaşanıyor, sigortalılar mağdur oluyordu.

Sigortalının mağduriyetinin engellenmesi ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması ile ilgili olarak SGK borçlanma ödemelerinin on line tahsilatına ilişkin Ziraat Bankası ile ortaklaşa yapılan yazılım tamamlanarak bir hafta içinde tüm Türkiye’de işleme alınması planlanıyor.

Açılacak olan program aracılığı ile SSK ve emekli sandığına tabi çalışanların yapmış oldukları borçlanma talepleri işleme alınacak ve ödenecek borçlanma miktarları ile son ödeme tarihlerine ait bilginin biri sigortalıya diğeri bankaya gönderilecek, sigortalı bankaya borçlanma miktarını ödemek için gittiğinde TC kimlik numarasını veya sicil numarasını banka personeline verdiğinde borçlanma tutarının son ödeme süresi geçmemiş ise, sigortalı borçlanma tutarının tamamını veya bir kısmını ödeyebilecek. Sigortalı veya hak sahibi tarafından ödenen borçlanma tutarı on-line olarak aynı anda kurum muhasebe kayıtlarına yansıyacak, otomatik muhasebe işlemi yapılmasını mütakip ödenen tutara karşılık borçlanılan süre hizmet kayıtlarında borçlanma hizmeti olarak görülecek.

Hem vatandaş, hem de SGK kazançlı çıkıyor… Bize de bu güzel hizmette emeği geçenlere teşekkür etmek kalıyor.

Okunma Sayısı: 360

Yazarın Diğer Yazıları

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile...

Asgari Ücret İşçinin Cebine Nasıl Yansıyacak

4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesine göre iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanunun...

Kısa Çalışmada Neler Değişti?

Son aylarda neredeyse tüm çalışanların yakından bildiği bir kavram oldu “Kısa Çalışma”. Koronavirüsü (COVID-19) salgın...