Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Faşizm, Amerika’nın Rahat Döşeğidir


14 Şubat 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Yer altı ve yer üstü kaynaklarının, tekeller eliyle, yabancı güçlerin eline geçmesine emperyalizm denir.

Bu cümle deneylerle, gözlemlerle kanıtlanmış, bilimsel bir cümledir. Cümlenin orası burası değiştirilebilir gibi görünse de, esas itibari ile insanım diyen herkesin, kabul etmesi gereken bir ifadedir.

Emperyalizmin uzantısı görevli kişiler, ömürlerini bu cümlenin yanlışlığını, halklara anlatmakla geçirir.

Ama nedense, iki yüz yıldır anlatamadılar.

Uygulamaya dönersek.

Emperyalist tekellerin, ekonomik kurumları, üretim tesislerini ele geçirmesi, ulusal pazarı istediği gibi kullanması yeterli değildir.

Ulusal pazarın emperyal güçler tarafından kullanılmasının, sürdürülebilir olması, onlar için vazgeçilmez ilkedir.

Amerika ve Avrupa Türkiye’deki veya başka sömürgelerindeki bankalarını ve ortaklıklarını ayakta tutabilmelidirler ki, kendi ülkesindeki halklara senede 40 bin dolar gelir temin edebilsin. Kendi tekellerini ayakta tutabilsin.

Amerika ve Batı elde ettiği kazanımları sürdürülebilir kılması için kazanımlarını kurumsallaştırması gerekir.

Bu kurumsallaşmada, parçalı ve güçsüz yapılar onlar için elverişli yapılardır.

Parçalı yapı, büyük kurumsal yapıların küçültülmesini gerektirir. Bunun içinde yürürlükte olan rejim ve kurumların değiştirilmesini gerektirir.

Kazanımlarını bu noktaya getirmiş emperyal güç, dirençle karşılaşmaya başlar. Onun için tek yol faşizmdir.

Son tahlilde, emperyal güçler, sömürdükleri ülkelerde faşizme mecburdurlar.

Amerika’nın hep diktatörleri destekliyor olması bundandır.

Emperyalizm(Amerika’nın) Ordu Sorunu

Emperyalizm için milli ordu daima sorundur. Ticari ve ekonomik bir kuruluş olmadığından, çalışanlarının ömür boyu ülke savunması için eğitilmiş ve bu yönde belirlenmiş olması dolayısı ile dönüştürülmesi zordur.

Hatta milli ordu olmasa, emperyalizme bağımlı bir ordu bile olsa, ordu emperyalizm için sorundur. Kendisinin dışında, her an hükmetme gücü olan, her an halkı arkasına alarak emperyalizme başkaldırma tehlikesi olan silahlı bir kuruluş istemez.

Dönüştürülmesi ve tam olarak ele geçirilmesinin zor olduğu dönemlerde, başka güçler kullanılarak zayıflatılır. Edilgenleştirilir.

Ama emperyalizm için buda yetersizdir. Çünkü kendi dışında silahlı bir organ orada durmaktadır. Emperyalizmin zaafını kollamaktadır.

Böyle olmasa bile emperyal güçler böyle düşünürler.

Özetler ve tekrar pratiğe dönersek; edilginleşen ordunun üzerine emperyal güçler daha ağır saldırılar yapmaya devam edecektir.

Bu süreç, ordunun karşısına yeni bir emperyal ordu kurana dek devam eder.

Ne zaman ki, Mısır’daki gibi, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi halk buna hayır derse, orada hesaplar değişmeye başlar.

Yaşadığımız faşizm, Amerika’nın ülkemizdeki işbirlikçilerini kullanarak uygulanan faşizmdir.

Emperyalizmin olduğu yerde faşizm kaçınılmazdır.

Faşizmler de, seçimlerle değil, halk devrimleri ile çözülen durumlardır.

Okunma Sayısı: 56
Etiketler: ,

Yazarın Diğer Yazıları

Teknolojik Olarak Üretilen Paralar Finans Kapitali Yıkabilecek mi?

Teknolojinin mülkiyetinin, servet sınıfının elinde olması sebebiyle, teknolojilerin nimetinden önce servet sınıfı nemalanıyor, belli bir...

Borç Veren Sınıf ve Borç Alan Sınıf

Her şeyin borç ile finanse edilmesi, endüstriyel kapitalizmden finans kapitale geçişle başladı. Endüstriyel kapitalizmde, malların...

Taze Gladio Devşirme Planı

Oldum olası çok garipsedim. Gladio’ya biz neden FETO dedik? Oysa FETO Amerika’nın Türkiye içindeki gladio...

Borç Tsunamisi Siyaseti Alabora Eder mi?

Borçlu olmak insan dünyasını nasıl etkilerse, devlet ve millet hayatını da öyle etkiler. Borçlu olmayı...

Faiz Artınca Gırtlağa Gelmiş Borçlar Ödenir mi?

Finans kapitalin kâğıt al, kâğıt sat, üretmeden kar et sistemi, S.O.S veriyor. Borçlar orada yığılı...