Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Davos Mülksüzleştirmeyi Konuşur mu?


26 Ocak 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

Sosyal devletin sağladığı refahı dağıtarak, yarattıkları yoksullara, kredi vererek, sorunu çözeceklerini sananlar duvara tosladılar. Şimdi Davos’ta toplanan zenginlerin, yani çok uluslu şirketlerin CEO’ları acaba neyi konuşacaklar?  Daha önceki Davos toplantılarında, şu veya bu şekilde, bir...

Halkın Susmaması Haktır / En iyi Yargıç Halktır

CANCA
Muhsin DURUCAN

26 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

 “Halkın birini aldatırsınız kimi zaman, birkaçını aldatırsınız zaman zaman, ama birçoğunu hiçbir zaman, hiçbir zaman…” Abraham Lincoln Haksızlığa karşı direnme içerikli Atatürk’ün Bursa Nutku bir anda belleğime hücum etti! Aşağıdaki yazıyı uğraştaşım Hüseyin Erkan yolladı....

Zincirin Halkaları


26 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Yaşanan olaylardan çeşitli deneyimlerin kazanılması kişilerin mutluluğu adına önemlidir. Çünkü, deneyim kazanılacak ve gelişen olaylara bakış açısı çok daha farklı olacaktır. Bu açıdan doğa olayları, yıkımı ile dahi topluma çok şeyler kazandırır. Şöyle ki, insanlar...

Hiçim Dedin mi?.. Deprem Hiçliğini Hatırlattı mı?


26 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Hiçim dedin mi?.. Deprem hiçliğini hatırlattı mı? Komşun açken acısını çektin mi? Bu kopukluk ne? Üşüdükçe üşüdün mü? Apartmanına kibirle girdin ve o yıkılır yıkılırsın… Hiçsin Kur’anla inşa etmeliyiz insanlığımızı. Hedefimizi cemal olarak belirledik mi?...

Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi!


26 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Demokratik toplumlarda bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma karşı yapılmış sayılır. Bu bilinç yerleştirilmedikçe, haksızlıkların ve adaletsizliklerin önüne geçmeye olanak bulunamaz. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” felsefesi toplumun bütün bireylerini sarar ve birçok insan; “Adam...

Küplüce’deki Köşk


26 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

İnanılmaz derecede İstanbul sevgisi ile dolu olan Samiha Ayverdi; roman, hikaye, makale, inceleme ve hatıra alanlarında eserler vermiştir. Tarihi, mimarisi, kültürü, coğrafi konumu, doğal zenginlikleri gibi sahip olduğu her yönü ile İstanbul’u çok iyi tanıyan...

Politika Kavramının Çarpıtılması

SİSİFOS'UN KADERİ
Hüseyin ŞENGÜL

26 Ocak 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Ülkemizdeki politik zihniyet ve pratiğinde popülist politikaların varlığı öteden beri bulunmaktaydı. Ancak son yıllarda bu varoluş hali, egemen varoluş, yani iktidarın politikası haline Sosyalist Blok geldi. Politika kavramı ülkemizde ciddi ölçüde bir anlam kaymasına ve...