Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Bürokrasiden Şikayet Etmek…

ULUSAL GÖZLEM
Dr. Burhan ÖZFATURA

26 Ekim 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Bürokrasiden Şikayet Etmek… Sayın Başbakan , zaman zaman, bürokrasiyi tenkid etmektedir. Şikayetçi olmaktadır. 2002 yılından buyana iktidarda oldukları halde , hala reform ihtiyacından söz etmektedir. Kendi adıma , büyük çoğunluğu ile , bürokratlara haksızlık yapıldığı kanaatindeyim: 1- Bürokratlara , tam bir yetki ve tam bir güvence veriyor muyuz? İcraat yapanları , insiyatif kullananları , takdir ediyor gerektiğinde savunuyor muyuz? Aksine, mevut teftiş sistemi ile , her türlü insiyatife engel oluyor muyuz? Çok iş yapan , elbette hatalar da yapacaktır, önemli olan ,çıkar hesaplarının / kasıtlarının olmamasıdır.

Ama, kanunların sadece lafzi tefsirlerine göre hareket eder , vicdani ve mantıki tefsirleri dışlarsanız , bürokratların heveslerini kırarsınız. 2-Parti teşkilatları ve milletvekilleri ,bürokratları rahat bırakmakta mıdır? Tayin / terfi/ torpil / iş ve ihale takibi düzeni sona erdirilebilmiş midir? Dürüst bürokratlara karşı baskılar ve tehditler sona ermiş midir? Dürüst ve çalışkanlar , hak ettiği iltifatı , övgüyü ve takdiri görmekte midirler? Tayinlerde , liyakat mı esas alınmaktadır, yandaşlık mı? 3- Niçin , yetkilerin bir çoğu , valilere devredilmez? Her şey , Ankara’ya gider , aşırı iş yüküne sebebiyet verilir? 4- Kanunlarda niçin açık ve net ifadeler kullanılmaz, Fuluğ noktalar bırakılır ille de şahsi yorumlamaların kapısı açılır? Rüşvet ve istismarlara zemin hazırlanır? Özellikle , uzun ve anlaşılmaz tebliğlerle , iş daha da karmaşık hale sokulur? 5-Belirli istisnalar dışında ; adaptasyon eğitimine meslek içi gelişim eğitimlerine önem verilmekte midir? Performans sistemi uygulanmakta mıdır? Dürüstlük , çalışkanlık,başarı, insiyatif kullanma vb. faktörlere önem verilmekte midir? 6- Bir tür “siyasi müsteşar “ olarak gündeme getirilen , Bakan Yardımcıları , yarar mı sağlayacaktır ; bürokratların üstünde bir baskı aracı olarak , görev mi ifa edeceklerdir? İş takipçiğini meslek edinmiş , politikayı çıkar için yapan tiplerin , arzularını mı gerçekleştireceklerdir? 7- Sayın Başbakan ve bakanlar , her işe karışıyorlar mı ; yoksa bürokratlara insiyatif veriyorlar mı ? Daha bir çok faktörü sıralamak mümkündür.

Amaç ; gerçekten hızlı işleyen , insiyatif sahibi, verimli ve dürüst bir bürokratik düzeni sağlayabilmek olmalıdır. Bunu Anayasa ve diğer kanunlar ile sağlamak mümkün değildir. Önemli olan insan unsurudur.İktidarın üst seviyelerinin sergileyeceği tutum ve davranışlarıdır. Hasbelkader ; bir çok bakanlıkta , üst düzeyde görevdeki kişileri tanıyorum. Çoğunun , ne kadar iyi niyetli , bilgili ve dürüst olduğunu biliyorum. Yeter ki , bu insanlara karışılmasın . Baskı yapılmasın. İnsiyatif verilsin. Çıkarcılarla , partizancılık yapanlarla , muhatap edilmesinler ve korunsunlar. Korunsunlar ; zira , Türkiye terörün ve mafyanın cirit attığı , herkesi rahatlıkla tehdit edebildiği , bir ülke haline gelmiştir.

Devlet otoritesi zaafa uğramıştır. Verilen tavizler yüzünden , dış mihrakların içerideki maşaları , tam anlamıyla gemi azıya almışlardır. Herkesin hayatı tehdit altına girmiştir.Ne zaman ve nerede , bir hain kurşuna veya bombaya hedef olunacağı , bilinmez hale gelmiştir. Özellikle terör bölgesinde görev yapan kardeşlerimizin , Cenab-ı Hak yardımcısı olsun. Kötülerden korusun . Hainlere fırsat vermesin Bu olumsuz şartlarda Ülkesine sadakatle hizmet edenlere , teşekkür etmemiz gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 237
Etiketler: ,

Yazarın Diğer Yazıları

Savunma Sanayi (I)

Savunma sanayinin gelişmesi için Kırıkkale’de entegre bir silah sanayinin kurulması hususu, ilk kez İzmir İktisat...

Suyun Değerini Bilelim… (II)

Tasarruf ve kaçakları azaltma çalışmaları: Mevcut şartlarda su arzını arttırmak pek mümkün değildir. Kaldı ki...

Suyun Değerini Bilelim… (I)

Su, insanın en temel ihtiyacıdır. Bir kişi, karnını doyurmadan epey bir süre dayanabilir ancak susuzluğa...

İki Motorun Öyküsü ve TEİ’nin Başarısı

Türkiye savunma sanayi, roket ve hava araçları için ihtiyaç duyduğu motorların büyük bir bölümünü yurt...

Avrasya Paktı…

Azeri kardeşlerimizin muhteşem zaferi; Ermeni çetelerini bozguna uğratması ve işgal altındaki topraklarını kurtarması, hepimizi çok...