Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

“Fitne Uykudadır, Uyandırana Lanet Olsun!!-IV

Mehmet ALPEREN

05 Ekim 2008 00:08

Yorum Yapılmamış

Mehmet ALPEREN

SON DURUM

Dünden devam:

Gelelim ayete ; Bu ayet Hud As, peygamberin  kavmi için gelmiştir. Nuh tufanından  sonra  olduğu  için örneği  Nuh  tufanından vermektedir. Buradaki  güçlenme  ise bilgi ve ibretlerden  kaynaklanır. Hatta insanlığın tecrübesi de  denilebilir.  Bir insan için bile geçirdiği musibetler  bir güç olur.  Nuh  as da dahil olmak üzere  helak olan bir çok kavim vardır. Bunların  hepside bir medeniyet kurmuş  kavimlerdi.  Sapıttıkları için helak edildiler. Genetik evrim  geçirmeleri için değil.  Ancak   şu anlamda evrim  diyebilirsin. İman anlamında. Ad kavmi  Lud kavmi bir medeniyet  kurmuş kavimlerdir. Bu ayetleri  sapık iddialara delil olarak koymak bile cehlinizi ifade etmekten başka anlam taşımaz. Bir sürü yarı  İngilizce deyimleri ve kavramları  sıralayarak fitne üretmeyin  milletin anlayacağı  dile  ve açık yazın .

Fitne devam ediyor;İnsanların Allah’ın halifesi olamayacağını, halifenin Kuran’daki anlamının “izleyen” veya “daha sonra gelip egemen olan” olduğunu, meleklerin Adem’in yeryüzünde yaratılışından önce yeryüzünde kan döken vahşi bir cinsin varlığını bildiğini düşünürsek aşağıdaki ayet bu konuda ilginç ipuçları verir:

2:30 Rabbin, meleklere şöyle demişti: “Yeryüzüne bir halife yerleştireceğim.” Melekler de: “Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birisini mi yerleştireceksin? Halbuki biz seni överek yüceltiyor ve mutlak otoriteni onaylıyoruz,” dediler. “Bilmediğinizi Ben bilirim,” dedi. Sadece  bu ayet değil devamındaki ayetlere de bakalım . Elmalılı mealinde bu ayet ve  hemen arkasından gelen ayetler  şöyle 2,30- 31-32-33-34-34  “Ve düşün ki Rabbin meleklere” ben yer yüzünde bir halife yapacağım.  “dediği vakit “A.!. Orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar dökecek bir mahluk mu yaratacaksın. Biz hamdinle  tesbih  ve seni takdis edip dururken” dediler. Muhakkak ki ben sizin  bilmediğiniz şeyleri bilirim “ buyurdu.  ( 32 ) Ve Ademe bütün isimleri öğretti. Sonra  o alemleri meleklere  gösterip “Haydin davanızda haklı iseniz bana  şunları  isimleri ile  haber verin” dedi. (32 ) “ Her şeyden münezzeh ya Rab. Bizim için senin bize  bildirdiğinden  başka ilimler ne  mümkün.  Muhakkak ki her şeyi  bilen alim ve hakim  ancak sensin”  dediler. (33) (Allah) “ Ey Adem  bunlara onları isimleri ile haber ver”  buyurdu. Bu  emir üzerine  Adem onlara isimleri ile bunları  haber verince  (Allah) Ben size ;göklerin ve yerin gayblarını  bilirim. Sizin açıkladığınızda  gizlediğinizi de bilirim  dememiş miydim?” buyurdu. (34) O zaman meleklere””  Adem için secde  edin”  dedik.  Derhal secde ettiler. Ancak İblis dayattı.Kibrine yediremedi. Zaten  o  kafirlerden  idi. (35) Dedik ki “ Ey Adem  sen ve eşin cennette  oturun.  İkinizde ondan  dilediğiniz  yerde bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa  haddi aşanlardan olursunuz.” 

Bu ayetlerden de  anlaşılıyor ki Adem yaratıldığında  bir insan olarak yaratıldı ve  kendisine bir takım  bilgiler verildi. Fitnecilerin iddia ettiği gibi akıl mikroskobik organizmaların  evreleşmesi  sonucu  oluşmuş  değil.

Öyle olsa bu  eşeklerin bir çoğu şimdiye kadar  insan  kadar  akıllı olmaları gerekirdi. Ama görüyorsunuz  insanların yanında kırkı yıl yaşadıkları halde nedense akılları bile evrimleşmiyor.

Devam Edecek…

Okunma Sayısı: 139
Kategori: Mehmet ALPEREN

Yazarın Diğer Yazıları

Yakın Tarih Uydurması

Bu yalancı  tarih daha ne kadar nesillere okutturulacak? Mustafa Kemal Atatürk İngilizlerin istediklerini yerine getirmek...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 500 Program

Bende son zamanlarda Atv de hafta içi her gün yayımlanan Tatlı Sert programına müdavim oldum....

New York da Beş Minare

Önce kendi kendime  sordum. Neden “ New York da beş minare?” dedim belki de film...

Yahudileri ve Hıristiyanları Dostlar Edinmeyiniz-(II)

BU BİR DİN SAVAŞIDIR -(II) Erdemleri ile dost olabiliriz” anlayışı. El cevap ;Bu da yanlış....

Yahudileri ve Hıristiyanları Dostlar Edinmeyiniz-(I)

BU BİR DİN SAVAŞIDIR -(ı) Bu bir din savaşıdır. Gazze ye yapılan saldırı ve soykırım...