Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yeni Yıldan Beklentiler…

ULUSAL GÖZLEM
Burhan ÖZFATURA

13 Ocak 2018 00:03

Yorum Yapılmamış

Acılarla, sıkıntı ve üzüntülerle dolu bir yılı geride bıraktık. Ve şimdi 2018 yılının daha huzurlu, mutlu ve başarılı geçmesini ümit ediyoruz, diliyoruz.

Elbette, bu dileklerin gerçekleşmesi için, ülkemizi yönetenlerin daha basiretli, ferasetli ve hoşgörülü davranmaları, 15 yıldır sürdürdükleri “gerilim politikasını” terk etmeleri dışlama, suçlama, hakaret ihtiva eden üsluplarından vazgeçmeleri gerekmektedir. Ve ne yazık ki, yılın ilk iki haftasında, aynı üslûbun devam ettiğini, üzülerek, görmekteyiz.

Ülkemizin, iktidar aksini iddia etse de, tam anlamı ile bir çöküntü içindedir. Ekonomik ve sosyal kriz, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış tehditler, terör, ahlâki de jenerasyon, had safhadadır.

İktidar gerçekleri inkâr etmekten vazgeçmeli ve gerekli tedbirleri bir an önce almalıdır.

Başarı için neler gereklidir?

1- Tam demokrasi. Gerçek hukuk düzeni ve bağımsız yargı. İşleyen, liyakate dayanan, dürüst, torpil, rüşvet ve kayırmadan uzak, bir Devlet çarkı.

2- Tam anlamı ile fikir, ifade, inanç ve teşebbüs hürriyetleri ile can ve mal güvenliklerinin sağlanması. Keyfi ve illegal uygulamaların sona ermesi. Tek adam yönetiminin sona ermesi. Bağımsız medya.

3- Kaliteli, yüksek teknolojiyi ön plânda tutan, vasıflı elemanlar yetiştiren, plânlı bir eğitim sistemi.

4- Plânlı yönetim. (DPT’nin yeniden ihdası, Ar-Ge ve proje üretim merkezleri, teknoparklar, silikon vadileri.)

5-Yatırımlara aktarılacak düzeyde, bir tasarruf oranı.

6- Yatırımlara imkân sağlayacak teşvik politikaları. Alt yapı ve beynelmilel rakamlara vakan girdi maliyetleri. (Başta enerji olmak üzere.)

7- Huzur ortamı. Terörün bitirilmesi. OHAL’in kaldırılması. Keyfî tutuklamaların, işten atmaların, el koymaların, sona ermesi.

8- Dış politikada istikrar. Herkesle kavga etme döneminin bitmesi. Ancak, milli birlik ve beraberlik, bölünmez bütünlük konularında, taviz verilmemesi. Terör örgütlerine tekrar imkânlar sağlanmaması.

9-Güçlü bir ordu ve güvenlik gücü. Kendimize yeterli bir savunma sanayi potansiyeli.

10- Dürüstlük, çalışkanlık, kalite, organizasyon, motivasyon, disiplin, faktörlerinin bayata geçirilmesi.

11- Bu amaçları sağlayacak, bütçe, vergi, kur, enflasyon, eğitim politikaları.

12- Şeffaf ve devamlı denetlenen kamu icraatları ve harcamaları.

13- Her türlü lüks, israf ve saltanatın sona erdirilmesi.

14- Dürüst ve şeffaf bir ihale düzeninin sağlanması. Yap-İşlet uygulamalarının ve Varlık Fonu’nun iptali. Şaibeli özelleştirmelerin iptali.

15- Gümrük kaçakçılıklarının, elektrik hırsızlıklarının, vergi kaçakçılıklarının önlenmesi.

16- Gerçek İslâmiyeti öğreten, politikadan uzak din eğitimi ve Diyanet Teşkilâtı. Kökü dışarıda cemaatlere karşı tedbirler alınması.

17- Kamu mallarına, yeşil alanlara, ormanlara, sahillere vb. değerlere sahip çıkılması. Gözü doymazlara geçit verilmemesi.

18- Dışa bağımlı olmayan, en geniş biçimde güneş ve rüzgâr potansiyelimizi değerlendiren, enerji politikası.

19- KİT zararlarının önlenmesi, vs.

Konularında uzman kişilerden yararlanılsa, çok daha sayıda ve önemli görüşler elde edilecektir. Yeter ki, istişare sistemine değer verilsin. Her konu, tek bir kişinin ağzından çıkana bağlı olmasın. Ve düzen Sarayı memnun etmeye değil, halkı memnun etmeye odaklansın.

Şu an ülkemizde, çok yoğun bir huzursuzluk ve mutsuzluk havası hakimdir. Gün şahsi beklentileri değil, ülkenin ve halkın çıkarlarını ön plâna alma günüdür.

Okunma Sayısı: 23

Yazarın Diğer Yazıları

Dünya Nerede Biz Neredeyiz?

Ülkesini seven, yurtiçindeki ve yurtdışındakileri takip eden, beyninin hiç kimseye ipotek etmemiş, şahsi çıkarlarına değil,...

Yerli ve Milli?

Son 10 yılda, milli trenden, milli muharip uçağa, milli otomobilden, milli ilaca kadar, küçüklü büyüklü...

Tekzip ve Düzeltme Metni

Gözlem Gazetesi’nin 21.09.2018 tarihli baskısında ve ilgili gazetenin internet sitesinde, Burhan Özfatura imzası ile yayınlanan...

Suç Kimde?

AK Parti iktidarı yaşadığımız son ekonomik krizle ilgili sorumluluğu ABD ve dış güçlere yıkarak kendisini...

Bu Kadro İle Başarı Sağlanamaz…

Her yazımda belirtiyor; Ülkemin düştüğü perişanlık karşısındaki endişe ve üzüntülerimi dile getiriyor; içimdeki yangını, satırlara...

Yorum Yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı