Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Ufuk ÖZDEMİR (Dr.) Kategorisi

Türkiye de Zindanda Özgürlük!


28 Aralık 2014 00:02

Yorum Yapılmamış

 NSAN ÖZGÜR DOĞAR,ANCAK BUGÜN HERYERDE ZİNCİRE VURULMUŞ DURUMDADIR.KİMİSİ KENDİNİ BAŞKALARININ EFENDİSİ SANIR,OYSA ONLARDAN DAHA ÇOK KÖLEDİR.NASIL DOĞMUŞTUR BU DEĞİŞİM?  EVET İNSANOĞLU ÖZGÜR DOĞMAKTA,AMA ÖMRÜNÜ...

Cami Yaptırma Derneklerine Yapılan Ödemeler Gidere Yazılırmı?


21 Aralık 2014 00:02

Yorum Yapılmamış

Bağış ve yardımlar esas itibariyle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve ileri teknoloji bentlerinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.Maddesinin birinci fıkrasının 4, 5, 6, 7, 8...

Muhasebe Mesleğinin Psikolojisi


01 Nisan 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Meslektaşlarımın, yaşamı boyunca bastırmış bulunduğu ve durmadan yeni gereçlerle yeniden doğan kişisel bilinçdışının tersine, ortak bilinçdışı, baştanbaşa insan türüne özgü öğelerden oluşmaktadır....

Şirket Ortağının SSK (4/1-A)dan Emekli Olmasında


31 Mart 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Şirket Ortağının  SSK (4/1-A)dan  Emekli Olmasında Bağkur (4/1-B)Problemi 01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında( Bağ-Kurlu) sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları...

Mahkeme Kararı İle İcradan Ödenen İşçi Alacakları


26 Mart 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Mahkeme Kararı İle İcradan Ödenen İşçi Alacakları ve Muhasebe Kayıtları Mahkeme kararı ile işçi lehine hükmedilen, kıdem, ihbar tazminatı, ücretli izin, fazla çalışma, ulusal bayram, genel...

Antrepo Rejimi ,Antrepoda Malın el Değiştirmesi,


25 Mart 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Antrepo Rejimi, Antrepoda Malın el Değiştirmesi, KDV  Problemi! -İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın,...

Gelir Vergisi Beyanında,Matraha Ücret de Dahilse


24 Mart 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Gelir Vergisi Beyanında,Matraha Ücret de  Dahilse Oluşan Gelir Vergisi Adilmi? 2011 YILI İLE İLGİLİ  7 GELİR UNSURUNDAN İSTİSNA HADLERİ GEÇEN GELİRLERİN 25.03.2012 TARİHİNE KADAR BEYANI GEREKMEKTEDİR,...

Yurt İçi Teslimler İle İhraç Kayıtlı Kur Farklarında KDV


23 Mart 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Yurt İçi Teslimler İle İhraç Kayıtlı Teslimlerde Satıcı Lehine Oluşan Kur Farklarında KDV KDV Kanununun 26 ncı maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin,...

İlluminati Anlayışı ve Beklenen Son


22 Mart 2012 00:01

2 Yorum

Rönesans döneminde 1 Mayıs 1776'da kurulmuş gizli bir cemiyet,Modern İlluminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek...

Kemalist Diktatörlüğün Bir Huyu Var !


21 Mart 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Bence “normal” delilik kavramını,ilk kez,aktöre(ethics)adlı yapıtında spinoza dile getirmiştir,TBMM çatısı altında bu milletin bir vekilinin başlıktaki ifadesi başka türlü bilimsel bir şekilde izah edilemez....

Gelecek Umutlarımızda Saklıdır


08 Nisan 2011 00:00

1 Yorum

Umut ile ilgili söyleneceklerden önce, düşünmeyi ele almak istiyorum. İnsanın en önemli meziyetlerinden birisidir düşünmek, aklın göstergesidir, maalesef bilinçli,...

Egemen Güçlerin Savaş Psikolojisi


21 Mart 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Bazıları insanların kuzu, bazıları da kurt olduğuna inanır, hatta daha ileri giderek kendi görüşlerini destekleyecek uygun kanıtlarda bulabilirler....

Geçici İhracat Rejiminde Kdv…


20 Mart 2011 00:01

1 Yorum

Geçici İhracat Rejiminde Kdv Açısından İhraç Kayıtlı Teslim Mümkün mü? 1 sıra nolu Gümrük genel tebliğinde, geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirilmiştir....

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı