Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Mehmet Salih ÖZALP Kategorisi

19.Org Sitesinde Komik Bir Makale


31 Ocak 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Çalışmama yapılan eleştiriye (!) birkaç dakika ayırdım, böyle komedi görmedim: https://19.org/tr/abdullah-ocalan-19/ Bir haber sitesinde rastlamıştım, bir şey zannetim. Şimdi bu komediye biraz vakit harcayalım. 1. “Özgür İnsan Savunması” (19 Harf) Diyor ki: “20’den fazla kitap...

19 Fitnesi


25 Ocak 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Kur’an-ı Kerim’in 74. Suresinin 31. Ayetinde, mucizevi bir şekilde 19 Fitnesinden söz eder. Orijinal ifadeyle “الا فتنة” (ancak fitnedir) diyor. Peki nedir bu fitne? 1974 tarihinde Mısırlı bir adam güya Kur’an-ı Kerim’in matematiksel bir mucizesini...

Kürtçe ve Latin Alfabesi


05 Ocak 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Diller dört birim üzerinde kurulur; bunlar harf, hece, sözcük ve cümledir. Bazı alfabeler harf esaslıdır; günümüzde yaygın biçimde kullanılan Latin Alfabesi bu türdendir. Bu alfabe türüne kodlama sistemi de denir. Bazı alfabeler heceleri esas alır,...

Muaviye bin Ebu Süfyan (602-680)


22 Aralık 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

Doğu bilimci Philip K. Hitti’nin ‘’Arap Tarihinin Mimarları’’ adlı eseri, Hz. Muaviye’nin tarihteki yerini kavramaya yönelik yerinde bir sınıflandırma içerir. Hitti’nin tasnifi oldukça ilgi çekicidir. Birincisi din, cemaat ve devletin kurucusu Hz. Muhammed ise, bu...

Ön Kabuller


07 Aralık 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

Kendimizle ilgilidir ilk kuşku; biz var mıyız, gerçek miyiz sahiden? Yoksa bir oyun muyuz, bir düş müyüz başka bir zihinde. Belki de düşünmüyoruz; Renatus Descartes dahi bilemedi işin hakikatini, çözemedi hakikatin duru hâlini. Hem bir...

Varlığın Yapısı


02 Temmuz 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

Varlık üzerine çok şey söylenebilir, bizim burada bulunmamız dahi her şey varlık ile ilgilidir. Peki neden hiçbir şey yerine çok şey vardır? Bu soruyu düşünürler kendilerine sormuşlardır. Bu soru farklı şekillerde cevaplandırılabilir; herkes kendi dünya...

Tanrı ve İsrail Devleti


12 Aralık 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Tanrı ve İsrail Devleti Yahudilerin Tevrat’ı yorumlama biçimlerine sadece bir örnek vereyim; adamın biri Hz. Yakup’a “Artık sana Yakup değil, İsrail (=Tanrıyla Güreşen) denecek. Çünkü Tanrı’yla ve insanlarla güreşip yendin.” (Yaratılış, 32: 28) dedi ve...

Yezidilik (=Êzîdiyatî) Üzerine Bir Deneme


25 Kasım 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İsa Mesih’ten yaklaşık bin yıl önce, Arya kavimleri ayrışarak bir kısmı Batı’ya göç etti; Parsalar (=Persler) İran’ın merkezine, Madalar (=Kürtler) ise Kermanşah[1] ve Urmiye Gölüne doğru ilerledi. Medler üzerine Tevrat’ta ‘’Madai’’ ismine rastlıyoruz, Yunan, Asur...

Kısaca Kürt Milleti (Köken, Geçmiş ve Gelecek)


28 Eylül 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Araştırmacıların ‘’Verimli Hilal’’ dedikleri Coğrafyanın sakinleri, bugünkü İran, Irak, Suriye ve Türkiye sınırlarına yayılmış ve Kadim Tarihte Yukarı Mezopotamya’da yaşayan kavim, Kürtler. Dilleri Kürtçe, bugün 30 ile 40 milyon arası bir nüfusa sahip oldukları tespit...

19 (Sayı mı, Mucize mi?)


17 Eylül 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

1974’den bu yana Kur’an-ı Kerim’in 19 sayı sistemiyle kodlandığını iddia edenler oldu. İleri düzeyde, Hz. Muhammed’in son Peygamber olmadığı, ondan sonra Elçilerin gelebileceği (Halife Reşat, E.Yüksel vb) ve böylece Peygamberliğin algılandığı biçimiyle yüce bir makam...

Kürt Sorununun Çözümüne Doğru ‘Kürdistan Sorunu’


06 Ağustos 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Kürt sorunu Türkiye sınırları içerisinde çözülmüştür, kastedilen Kürdün varlık sorunuydu; her Türk Türk doğar, her Arap Arap doğar ve artık her Kürt Türk veya Arap değil Kürt doğuyor. Bu şu demek, siyasetin (Cumhuriyetin kurucu iradesi...

Kadınlar Üzerine Temel Hurafeler


05 Ağustos 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Bütün kirliliklerin, savaşların temel sebebinin ‘kadın’ olduğu söylenir. Bunu Platon, Sokrates ve Aristoteles, bu hurafeyi Batı Felsefecilerinin çoğunluğu nakarat gibi tekrar eder. Acaba birkaç tane uyanık kadın, gelecek kadınların ezilmesi için eşleri olan bu Filozofları...

İslam’ın İlk Basamağında Yakın Çevre


17 Haziran 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Bilinmezlik çekicidir, bilinen sıradanlaşır; bilinmeyene tutunmak ise cehaletin göstergesidir, zan ve tahmine dayanan bilgiler avuntudur, ‘’(İnsanların) çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiçbir şeyi sağlayamaz.’’[1] Zan ve tahminle hareket eden insanların belirgin özellikleri,...

Evren Üzerine Yaratıcı Masallar


04 Haziran 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Bir zamanlar zaman yoktu, yeryüzü boştu, gökyüzü bu derece görekemli değildi, gerçeği söylemek gerekirse şu masmavi gökyüzü yoktu; milyarlarca yıl önce bir karar alındı, bu kararı kim aldı, nasıl aldı, kimse bilmiyor ancak, birdiğimiz bir...

Yalnızlık Üzerine


03 Haziran 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İnsan nereye giderse gitsin kendisidir ancak, en çok yalnız kaldığında kendisidir; öyle bir durum olur ki duygular, düşünceler, sosyal bağlarınız ve inançlarınız biter, geride sadece kendiniz kalırsınız. Geçmişte yaşadıklarınızın tümü bir hayalden ibaret olur, kimlikleriniz,...

Aliyyü’l Mürteza


25 Mayıs 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Bir gün Hz. Peygamber üzerinde simsiyah bir cübbeyle dışarı çıktı, Ali’nin oğlu Hasan’ı, cübbesinin altına aldı, Sonra Hüseyin geldi, abisinin yanına girdi. Sonra Fatma geldi, onu da cübbesine aldı. Derken Ali geldi, onu da yanına...

Semavi Metinlerde >> Emek ve Mülkiyet


01 Mayıs 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Semavi Kitaplar için insanlığın yeryüzünde bulunma sebebi, insanlığın atası kabuledilen Adem’in çiğnediği yasakla ilgilidir. Hz.Adem’in sembolik yada başka birçok yoruma neden ilk yasağı çiğneme cüreti, kısa vadede sürgünle cezalandırılır. Tanrı, bu kısa vadeli cezadan sonra,...

Varlık Şiiri


20 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

‟O, görülemez, kavranamaz olandır.’’[1] Görülen ile bilinenler ortadadır, tümü de sınırlıdır, biri diğerine bitişiktir. O görülmezdir, zira görünmeyendir; gören gözlerin de bir sınırı vardır fizik âlemde.   Kavrayış beynin bir fonksiyonudur, onu da üreten beyindir;...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı