Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Mehmet Salih ÖZALP Kategorisi

Ön Kabuller


07 Aralık 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

Kendimizle ilgilidir ilk kuşku; biz var mıyız, gerçek miyiz sahiden? Yoksa bir oyun muyuz, bir düş müyüz başka bir zihinde. Belki de düşünmüyoruz; Renatus Descartes dahi bilemedi işin hakikatini, çözemedi hakikatin duru hâlini. Hem bir...

Varlığın Yapısı


02 Temmuz 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

Varlık üzerine çok şey söylenebilir, bizim burada bulunmamız dahi her şey varlık ile ilgilidir. Peki neden hiçbir şey yerine çok şey vardır? Bu soruyu düşünürler kendilerine sormuşlardır. Bu soru farklı şekillerde cevaplandırılabilir; herkes kendi dünya...

Tanrı ve İsrail Devleti


12 Aralık 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Tanrı ve İsrail Devleti Yahudilerin Tevrat’ı yorumlama biçimlerine sadece bir örnek vereyim; adamın biri Hz. Yakup’a “Artık sana Yakup değil, İsrail (=Tanrıyla Güreşen) denecek. Çünkü Tanrı’yla ve insanlarla güreşip yendin.” (Yaratılış, 32: 28) dedi ve...

Yezidilik (=Êzîdiyatî) Üzerine Bir Deneme


25 Kasım 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İsa Mesih’ten yaklaşık bin yıl önce, Arya kavimleri ayrışarak bir kısmı Batı’ya göç etti; Parsalar (=Persler) İran’ın merkezine, Madalar (=Kürtler) ise Kermanşah[1] ve Urmiye Gölüne doğru ilerledi. Medler üzerine Tevrat’ta ‘’Madai’’ ismine rastlıyoruz, Yunan, Asur...

Kısaca Kürt Milleti (Köken, Geçmiş ve Gelecek)


28 Eylül 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Araştırmacıların ‘’Verimli Hilal’’ dedikleri Coğrafyanın sakinleri, bugünkü İran, Irak, Suriye ve Türkiye sınırlarına yayılmış ve Kadim Tarihte Yukarı Mezopotamya’da yaşayan kavim, Kürtler. Dilleri Kürtçe, bugün 30 ile 40 milyon arası bir nüfusa sahip oldukları tespit...

19 (Sayı mı, Mucize mi?)


17 Eylül 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

1974’den bu yana Kur’an-ı Kerim’in 19 sayı sistemiyle kodlandığını iddia edenler oldu. İleri düzeyde, Hz. Muhammed’in son Peygamber olmadığı, ondan sonra Elçilerin gelebileceği (Halife Reşat, E.Yüksel vb) ve böylece Peygamberliğin algılandığı biçimiyle yüce bir makam...

Kürt Sorununun Çözümüne Doğru ‘Kürdistan Sorunu’


06 Ağustos 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Kürt sorunu Türkiye sınırları içerisinde çözülmüştür, kastedilen Kürdün varlık sorunuydu; her Türk Türk doğar, her Arap Arap doğar ve artık her Kürt Türk veya Arap değil Kürt doğuyor. Bu şu demek, siyasetin (Cumhuriyetin kurucu iradesi...

Kadınlar Üzerine Temel Hurafeler


05 Ağustos 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Bütün kirliliklerin, savaşların temel sebebinin ‘kadın’ olduğu söylenir. Bunu Platon, Sokrates ve Aristoteles, bu hurafeyi Batı Felsefecilerinin çoğunluğu nakarat gibi tekrar eder. Acaba birkaç tane uyanık kadın, gelecek kadınların ezilmesi için eşleri olan bu Filozofları...

İslam’ın İlk Basamağında Yakın Çevre


17 Haziran 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Bilinmezlik çekicidir, bilinen sıradanlaşır; bilinmeyene tutunmak ise cehaletin göstergesidir, zan ve tahmine dayanan bilgiler avuntudur, ‘’(İnsanların) çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiçbir şeyi sağlayamaz.’’[1] Zan ve tahminle hareket eden insanların belirgin özellikleri,...

Evren Üzerine Yaratıcı Masallar


04 Haziran 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Bir zamanlar zaman yoktu, yeryüzü boştu, gökyüzü bu derece görekemli değildi, gerçeği söylemek gerekirse şu masmavi gökyüzü yoktu; milyarlarca yıl önce bir karar alındı, bu kararı kim aldı, nasıl aldı, kimse bilmiyor ancak, birdiğimiz bir...

Yalnızlık Üzerine


03 Haziran 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İnsan nereye giderse gitsin kendisidir ancak, en çok yalnız kaldığında kendisidir; öyle bir durum olur ki duygular, düşünceler, sosyal bağlarınız ve inançlarınız biter, geride sadece kendiniz kalırsınız. Geçmişte yaşadıklarınızın tümü bir hayalden ibaret olur, kimlikleriniz,...

Aliyyü’l Mürteza


25 Mayıs 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Bir gün Hz. Peygamber üzerinde simsiyah bir cübbeyle dışarı çıktı, Ali’nin oğlu Hasan’ı, cübbesinin altına aldı, Sonra Hüseyin geldi, abisinin yanına girdi. Sonra Fatma geldi, onu da cübbesine aldı. Derken Ali geldi, onu da yanına...

Semavi Metinlerde >> Emek ve Mülkiyet


01 Mayıs 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Semavi Kitaplar için insanlığın yeryüzünde bulunma sebebi, insanlığın atası kabuledilen Adem’in çiğnediği yasakla ilgilidir. Hz.Adem’in sembolik yada başka birçok yoruma neden ilk yasağı çiğneme cüreti, kısa vadede sürgünle cezalandırılır. Tanrı, bu kısa vadeli cezadan sonra,...

Varlık Şiiri


20 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

‟O, görülemez, kavranamaz olandır.’’[1] Görülen ile bilinenler ortadadır, tümü de sınırlıdır, biri diğerine bitişiktir. O görülmezdir, zira görünmeyendir; gören gözlerin de bir sınırı vardır fizik âlemde.   Kavrayış beynin bir fonksiyonudur, onu da üreten beyindir;...

Peygamberin Özel Yaşamı


16 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Bu makale, Hz. Muhammed’in özel yaşamında tuhaf karşılanan konular üzerine hazırlanmıştır....

III. Dünya Savaşının Mikro Sürümleri ile Kökleri


15 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Kutsal Savaşlar, Kökler, Ortadoğu ve Yeni Dünya’da Tanrı Devleti, Tanrı Geri Mi Döndü?...

Tanrılaştırmanın Psikolojik Kökenleri


30 Kasım 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

İnsanın bilinçaltı ‘Süpermenleri’ arzuluyor. Günümüzde buna ‘Model’, “Hayatımın Kahramanı” denir. Nedeni açıktır: olamadığım şeye taparım! İnsan güç itibarıyla sınırlı olduğu için ‘sınırsız’, ‘kusursuz’, ‘olağan üstü’ kişiliklere kasvetli bir ihtiyaç duyar. ...

Kripto-Hayalperest Cübbe Giymemiş Din Adamı Edip Yüksel


14 Ekim 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Yüksel, hayalinde gördüğü her din adamına verip veriştiriyor, hakaretler savuruyor… Onları bağnazlıkla suçlayıp müşrik ilan ediyor. Tamam… Bu doğru! Peki ya sen? ...

Erdoğan’ın İç Dünyasına Yolculuk


08 Eylül 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Erdoğan’ın kendi dünyasında ‘büyük bir dünyası’ vardır. Kriterleri, amacı veya emellerini burada tartışacak değiliz ama adamın kendince bir siyasi tarzı vardır....

Çözüm Süreci | Silahsızlanma Vaazı Üzerine


07 Eylül 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Ortadoğu’da süregelen bir ‘sorun’ vardır. Aydınlar ve araştırmacılar bu soruna “Kürd Sorunu” demişler. Türkiye baştanberi Kürd kavramına soğuk baktığı için, buna...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı