Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Fırat AYHAN Kategorisi

Ankara’nın Göbeğinde Görgüsüzlük

Fırat AYHAN

28 Temmuz 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

Nereden geldikleri konuşmalarıyla giyimleri ile belli olan iki İnsan!.. Kavaklıdere’de bir binada asansöre binerler. Asansörde bayan ve çocuklar olduğu halde sigarasını çıkartıp yakan mağara adamı....

Nasıl Bir Yönetim?

Fırat AYHAN

12 Şubat 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

‘İletişimin Bittiği Yerde Dedikodu Başlar’ Bu söz herhangi bir ortamda diyalogun kesilmesi halinde huzursuzluğun ve çekememezliğin başlayacağını anlatır. İletişimin kesilmesi demek hiç konuşulmaması demek değildir. Üstün asta karşı takındığı...

Siz de Böyle misiniz?

Fırat AYHAN

26 Aralık 2009 00:03

1 Yorum

Kafese beş maymunu koyarlar. Ortaya bir merdiven ve tepesine de iple muzları asarlar. Her bir maymun merdivenleri çıkarak muzlara ulaşmak istediğinde dışarıdan üzerine soğuk su sıkarlar. Her bir...

Memurların Sendikaya Güven Sorunu ve Verimlilik

Fırat AYHAN

30 Kasım 2009 00:03

Yorum Yapılmamış

İşgörenleri verilen bir işi sadece yapan, yorum yapmayan, eleştirmeyen, fikir beyan etmeyen, kaytarmaya meyilli, katı disiplin ve prim ücret desteği ile verimli çalışabilen bir varlık olarak gören klasik yönetim düşünce teorisinin düşüncelerini ıspatı amacıyla yapılan...

Kamu Binalarındaki Sorunlar Çözülebilir mi?

Fırat AYHAN

27 Haziran 2009 00:05

Yorum Yapılmamış

Ankara’nın başkent olması nedeniyle tüm bakanlık ve bağlı kurum binaları bu şehirde yer almaktadır. Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında nüfusun ve araçların yoğun olamaması nedeniyle binaların şehirde yerleşmesi...

Bor Madenlerinde Oynanan Oyunlar

Fırat AYHAN

20 Mart 2009 01:05

Yorum Yapılmamış

Bor Rezervleri Çok Düşük Bedelle Elimizden Gidiyor……. Türkiye bor madeni rezervinde dünyada %73 oranına sahip bir ülkedir. Dünyada bu madenin önemini bilen bazı ülkeler bor madenin zararlı olduğu spekülasyonunu yayarken, ABD Etibank’ın özelleştirilmesine talip oldu....

Merkez Bankası’nın Kararları Uygun mu?

Fırat AYHAN

12 Mart 2009 01:02

Yorum Yapılmamış

Türkiye’de döviz ve faiz politikasında dengeli bir politikanın olmadığı çeşitli defalar kamuoyunda işlenmişti. 2008 yılında dolarda görülen düşmelerin cari piyasaların altında gerçekleştiği hep eleştirilmişti. Özellikle dış ticaret işlemlerinde döviz girdisi olan sektörler düşük kurdan şikâyet...

Af Konusunda Vicdanlı Bankalar Aranıyor

Fırat AYHAN

24 Şubat 2009 01:02

1 Yorum

Sicil Affı İçin Çıkarılan Kanunun Uygulanması Bankaların Vicdanına Kaldı Ekonomik kriz nedeniyle daralan piyasalarda gerek mali gerekse reel ekonomide talep daralmasının önüne geçilmesi, durgunluğun aşılması gayesiyle, sicil affı olarak bilinen 5834 sayılı kanun yürürlüğe girmişti....

Sicil Affı KKB Listesi Engelini Aşar mı?

Fırat AYHAN

12 Şubat 2009 01:02

15 Yorum

Hükümetin piyasayı rahatlatmak amacıyla çıkarmış olduğu sicil affı kararından sonra, bankalara olan borçlarını daha önce ödemiş olan vatandaşların karşısına bu sefer de KKB (Kredi Kayıt Bürosu) listesi engeli çıktı....

Yerel Yönetimlerde Finansman Sorunları

Fırat AYHAN

01 Ocak 2009 01:00

Yorum Yapılmamış

Fırat AYHAN EKO-POLİTİK Üniter yönetim sistemine sahip ülkemizde kamu idaresi bir bütündür. Kamu görevleri merkezi yönetimle yerel idareler arasında bölüştürülmüştür. Fakat ana sorumluluk merkezi idare elindedir. Merkezi yönetim hızlı ve dengeli kalkınmayı sağlamak için yerel...

Yerel Yönetimlerde Şeffaflık: Halk Denetimi

Fırat AYHAN

25 Aralık 2008 01:03

1 Yorum

  Fırat AYHAN EKO-POLİTİK Ülkelerin kamu yönetim sistemleri sınırları içinde yaşayanların kültürel, siyasal, sosyo-ekonomik ve tarihi faktörlerinin etkisi altında oluşarak gelişir. Merkezden yönetim sisteminde genel ve yerel bütün kamu hizmetleri tek elde yani merkezde toplanmıştır....

Bu Kampanya Protesto Edilmeli

Fırat AYHAN

06 Aralık 2008 01:03

Yorum Yapılmamış

Fırat AYHAN EKO-POLİTİK Öğretim üyeleri ile gazetecilerin internette bir kampanya başlatacakları haberleri yayılmaya başladı. ‘Özür Diliyorum’ adıyla başlatılacak kampanyada Ermenilerin ‘Büyük felaket diye tanımladıkları 1915 Ermeni tehcirinde yaşanan olaylar nedeniyle, duyarsız kalınmasını, bunun inkâr edilmesini...

Çocukların Sigorta Ettirilmesinde Suiistimaller

Fırat AYHAN

03 Aralık 2008 01:16

Yorum Yapılmamış

Fırat AYHAN EKO-POLİTİK Sosyal Güvenlik Sisteminde miladi tarih 1 Ekim 2008.. Bu tarihten önce çalışan ya da çalışmayan bebeklerin ve çocukların emeklilik tarihi, prim gibi konuların belirleneceği önemli bir tarihti. Bebeklerinin ve çocuklarının geleceği konusunda...

Nüfus Kayıt Sistemi ve Elektronik Oy

Fırat AYHAN

02 Aralık 2008 01:05

1 Yorum

    Fırat AYHAN EKO-POLİTİK Genel seçimler sonrası bir yıl içinde seçmen sayısındaki 6 milyonluk artış, sahte beyanda bulunanların varlığı iddialarını gündeme getirmiştir. Muhalefet partili İzmir milletvekili Ahmet Ersin’in TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Adrese...

Küresel Krizde Galipler ve Malupler

Fırat AYHAN

28 Kasım 2008 01:05

Yorum Yapılmamış

Fırat AYHAN EKO-POLİTİK Globalleşme sözcüğünün babası olan Marshall Mcluhan, yazdığı kitabında iletişimin gelişmesiyle dünyanın global bir köye dönüştüğünü belirtmişti.Küreselleşme; Devlet içi ve dışı tüm etmenleri kapsayan sosyal yaşamların zaman ve sınır kavramlarını aşan bir şekilde...

Kara Liste Uygulamasındaki Yanlışlıklar

Fırat AYHAN

27 Kasım 2008 01:05

Yorum Yapılmamış

Fırat AYHAN EKO-POLİTİK Ekonomideki durgunluğa karşı, hükümetin üzerinde çalıştığı kriz paketinde yer alan kara liste sicil affı, 1.1 Milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu rakamın küçümsenecek bir rakam olmadığı görülmektedir. Rakamın yüksek olmasının sebeplerini irdelersek, karşımıza uygulamadaki...

12
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı