Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Ercan HARMANCI Kategorisi

Gülen İronisi…

Ercan HARMANCI

08 Ocak 2015 00:02

Yorum Yapılmamış

Paralel ironi, yamuk olan her şeyde bir paralellik varmış, paralel olmazsa yamukta olmazmış. Yamuk hakkında insanların çoğunun bilgisi yoktur ama artık paralel konusunda öyle değil....

Tapınaklar Kapanıyor…

Ercan HARMANCI

03 Aralık 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

DERSHANELERE GİTMENİN FARZ OKULA GİTMENİN NESH OLDUĞU YILLARDI ARTIK TAPINAKLAR KAPANIYOR… Sınav kavramı, toplumumuzun 1960 yılında tanıştığı ve her geçen gün içselleştirdiği bir kavramdır. Sınav zamanla toplumumuzun geleneklerinden biri oldu. Sınava...

Eğlenceye Davetlisiniz

Ercan HARMANCI

02 Aralık 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Eğitimin bir köşesinden başlamak gerektiğine inanıyorum. İnsanların yapabilecekleri, faydalı olacaklarına inandıkları işlerin bir köşesinden tutmaları sorumluluk bilincinin...

Eğtim İle Öğretimin Arasını Açmak (!)

Ercan HARMANCI

12 Nisan 2013 00:01

Yorum Yapılmamış

Tevhid-i Tedrisat bir kanundu ve birleştirildi anne olacaklar ve baba olacaklar birleştirildi. Ne anneler anneliği öğrenebildi...

Hakikatsiz Bir Müfredat

Ercan HARMANCI

12 Ocak 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Eğitim sistemimiz, her geçen gün daha çok çözülmesi zor sorunlar üretmektedir. Eğitim sisteminin sorularında önem ve öncelik sıralaması yapılmadan bir takım çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde bakanlıkların misyon ve vizyonuna baktığımızda en iyi olması...

Eğtim Okulsuz Olmaz…

Ercan HARMANCI

14 Aralık 2011 00:01

Yorum Yapılmamış

Modern dünyanın kabullenmek istemediği tüm öğretim kurumlardan soyutlamaya çalıştığı O kuldur. O kulun olmadığı bir eğitim ve öğretim modeli için uğraşıp durmaktadırlar. O kul kelime sehven ayrı yaşılmamıştır. Okul dediğiniz ve umutlarınızı bağladığınız kurumun...

Edebsiz Eğitim…

Ercan HARMANCI

21 Kasım 2011 00:01

Yorum Yapılmamış

Edeb, yıllardır birey ve toplum olarak uzak kaldığımız eski çok eski bir aile dostumuzdur. O bizi hiç unutmasa da biz onu unutalı çok oldu. Edebi, medenileştiğimiz gün dedemizin ve ninemizin dizleri dibine bıraktık. Edeb,...

Gelecek Eğtimi

Ercan HARMANCI

31 Ekim 2011 00:01

Yorum Yapılmamış

İnsan üç zaman diliminde yaşar. Geçmiş, şimdi ve gelecek… Tüm zaman dilimleri önemlidir. Gelecek daha önemlidir. İnsanların tüm beklentileri gelecektedir. İnsanının tüm çabası da gelecek içindir....

Gaye Eğtimi

Ercan HARMANCI

10 Ekim 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Eğitim ve öğretim hep birlikte düşünülen iki kavramdır. Eğitim ruhu terbiye eder: öğretim zihni terbiye eder. Eğitim, Rahmani; öğretim ise nefsanîdir. Öğretimden beklenenlerle; eğitimden bekleneler aynı değildir....

Milli Eğtim Sistemi İflas mı Etmiştir ?

Ercan HARMANCI

22 Eylül 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Bir toplumu ayakta tutan ve toplumları güçlü kılan o toplumdaki olmazsa olmaz kurumlardır. Tüm toplumların olmazsa olmaz kurumlarından biri de eğitim kurumudur. Ülkemizde bu kurum...

Mahallenin Eğitimdeki Rolü

Ercan HARMANCI

15 Eylül 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Eğitim kurumu toplumların vazgeçilmez kurumlarındandır. Eğitim kurumlarının niteliği ve niceliği diğer kurumların işlevini belirler. Bir toplumdaki kurumların sağlığı o toplumun eğitim kurumlarının sağlığıyla doğru orantılıdır....

Bilinçaltı Eğitim

Ercan HARMANCI

29 Ağustos 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Eğitim kavramı, kökleri insanlığın ilk günlerine kadar uzanan kavramların başında gelmektedir. Eğitimin iki yansıması vardır. Eğitilmiş birey ve eğitilmiş toplum. Bulunduğunuz zaman ve mekânda huzur istiyorsanız bu ikisi için çalışmalısınız. Eğitim bir...

Merak Eğitimi

Ercan HARMANCI

16 Ağustos 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

           Eğitim, bireyleri ve toplumları sahip olunan değerler dünyasına uygun biçimlendirme uğraşıdır. Öğretim ise bireylerin meraklı oldukları konularda onların merakını giderme etkinliğidir....

Milli Eğitim-Sivil Eğitim

Ercan HARMANCI

02 Ağustos 2011 00:00

1 Yorum

Eğitim, tüm zamanların ve toplumların vazgeçilmezidir. Eğitim, insan yetiştirme sanatıdır. Tüm adı bilinen sanatların en zorudur. Toplumların ileri ya da geri kalmışlığını belirleyen kıstasların başında eğitim gelir....

Aşk; Kadere Başkaldırıdır

Ercan HARMANCI

21 Temmuz 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Aşk, üç harften müteşekkil bir kavram… Tüm üç harfli kavramlar kadar gizemli ve tehlikeli bir kavramdır. Aşk istilacı bir kavramdır. Aşk tahammülsüzdür…...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı