Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yanlışlar ve Doğrular


17 Ağustos 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

1-Tek bir adamın kurtarıcı olması,her şeyi çözebilme yeteneğinin tek adamda olabileceği dogması tarih boyunca yanlış , zülüm,sıkıntı ve diktatoryal idareler yaratmıştır.Peygamberler bile havari, sahabe, arkadaş, yoldaş ihtiyacı hissetmişler. Türkiyede yeni ucube anayasa ile gelen Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhurbaşkanını yalnızlaştırmaktan ve üzerine  kaldıramayacağı yükleri yükleyip iş yapamaz hale getirmekten başka hiç bir şeye yaramayacak.Tek adam rejimleri denetlenemez,sorgulanamaz .Meclis başkanının Cumhurbaşkanına doğrudan soru soramazsınız savı tamamen kendi içinde doğrudur. Çünkü bu rejim kollektif bir akla,demokratik,âdil ve hukuki bir sisteme işaret etmez.Tek adam, tek başına iyi yada kötü vasıflarıyla vardır.
2- Türk eğitim sisteminin fecaatını demiştik.Türk eğitim sistemi tek bir hedef üzerine kitlenmiştir. En üst seviyede üniversite sınavında başarılı olmak.Hatta büyüyünce doktor olmak bizim değil ana babalarımızın hayalidir.Oysa her yıl 3 milyon öğrenci sınava girer.Yukardaki tek adam rejimine gidişimizin bu tekdüze eğitimden kaynaklandığını düşünüyorum.Tek başına en tepeye çıkma hastalığı çocuklarımıza “büyüyünce ne olacaksın?” Sorusunda gizli.Oysa ahlak temelli var olma eğitimi verilse ve dünya hayatının yüksek ideallere , büyük hırslara değil insanca yaşamak ve kul olarak abidler yolunda olmaktan gayrısının matah bir iş olduğu işlenebilse daha anaokulunda müsamerelerde başlayan “neden benim çocuğum en önde gösteride değildi?”eblehliği ile ego savaşı vermemiz çocuklarımızı mahvediyor. Bu mahvoluşlar ile tek adama biat edişler arasında doğrusal ilişki var.
3-Padişahlıktan cumhuriyete tam geçememişliğimiz Cumhuriyetin kurucusunu tek adam , ulu önder, deha , büyük kurtarıcı kabullenmemiz tamamen içsel bir durum.Birazda bu insan olmanın sorumluluğundan kaçma, insanı insan yapan hasletleri içselleştirememe durumudur.Mesuliyet yaradılışın gayesidir.Gayesi ve sorumluluğu olmayan İslam dairesinde olamaz.Müslümanlar tek olan Allah dışında mabud edinemez. Allah dışında kimseye tapınmamak için insanın kendi olması şarttır.
4-Bu yazdıklarım ışığında tek adam rejimleri,sorgulamaya,araştırmaya,öğrenmeye ,bilmeye yönelik olmayan yarıştırmacı Türk eğitim sistemi tarafından doğrudan beslenmektedir.Türk eğitim sisteminin hemen değiştirilmesi şarttır.Önce çocuklarımızı kaybediyorken bu eğitim modeli ülkenin topyekün mahvolma sebebidir.EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM
Okunma Sayısı: 16
Kategori: Emin ORHAN

Yazarın Diğer Yazıları

Kirli İşler İmparatorlukları ve Özgür İnsan

Milli devletlere saldıran ve uluslararası dolaşımda mal, hizmet, para, politika, kültür her şeyi alıp satan...

Değişen Dünyada Bireyin Gücü

Birey, üstün nitelikleriyle değer yarattığı zaman gücünden bahsedilebilir. Bireyin gücü yeteneklerinden, tecrübelerinden, bilgisinden, eğitim ve...

Kalkınma ve Liderlik

Türkiye’nin zorlukları var. Doğru insanları bir araya getiren, sorunları çözmek için gerekli koşulları sağlayan bir...

İktisadi Olaylar Işığında Ekonomik Tutarsızlıklarımız

Ahmet Güner Sayar hocamız bize ; ”Olaylar bizden büyük arkadaşlar.” derdi. Birde ”Ekonomi narh siyasetini...

Eğitimde Metedoloji Üzerine Bir Deneme

Eğitim Modeli ile Kalkınma adlı Muharrem Ergin’in kitabını okuduğumda 20 li yaşlardaydım. Özel hoca tutup...

Yorum Yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı