Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Vitamin D’ nin Kanseri ve Kalp Hastalıklarını Önlemediği Bir Kere Daha İspatlandı

HERŞEYİN BAŞI SAĞLIK
Prof.Dr. Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA

29 Aralık 2018 00:01

Yorum Yapılmamış

Bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı randomize araştırmada D vitamini desteğinin kanserleri ve kalp hastalıklarını önlemediği ortaya çıktı.Kısa adı VITAL olan çalışma New England Journal of Medicine’ de yayımlandı (1).

Araştırma kanser ve kalp hastalığı olmayan 26 bine yakın katılımcı üzerinde yapıldı.

kasa fişiBunların bir grubuna vitamin D + plasebo, bir grubuna omega 3 + plasebo, bir grubuna hem vitamin D hem omega 3 ve bir grubuna da iki plasebo verildi ve katılımcılar ortalama 5.3 sene takip edildi.

Vitamin D verilenlerde kanda vitamin D seviyesinin çalışma boyunca ortalama yüzde 40 arttığı ama buna rağmen invasif kanserlerin ensidansının gruplar arasında farklılık göstermediği belirlendi.

Vitamin D grubunda 793 kişiye (yüzde 6.1), plasebo grubunda 824 kişiye (yüzde 6.3) çalışma süresinde kanser teşhisi kondu, kalp krizi gibi kalp damar hastalıklarıyla ilgili hastalıkların görülme sıklığı da iki grup arasında farklı değildi.

Takip sırasında 341 kişi kanserden öldü, bunların 154 ü vitamin, 187’ si ise plasebo alıyordu ve bu fark istatistikler olarak anlamlı bulunmadı ama kanserden ölümlerin iki grup arasında zamanla genişlemeye başladığı dikkat çekiyordu.

Bu sebeple araştırmacılar katılımcıları 2-5 sene daha takip ederek kanser ölümlerinde bir farkın ortaya çıkıp çıkmayacağını incelemek istiyorlar.

Laboratuvar sonuçlarına göre, yüksek vitamin D seviyelerine sahip olanlarda kanserin saldırganlığı ve metastaz yapma ihtimali azalıyor ama bunun kanser ölüm risklerine etkisinin kesin olarak belirlenebilmesi için uzun süreli takipler icap ediyor.

Nitekim düzenli vitamin D kullanımının kanser ölümlerini azaltabileceğini gösteren çalışmalar da var.

Omega 3 desteklerinin kanser ensidansı ve kanser ölümlerine bir tesirinin bulunmadığını gösteren sonuçlar ayrı bir makale olarak yayımlandı (2).

Araştırmada, vitamin D seviyelerine bağlı yüksek kalsiyum değerleri ve omega 3 ile ilgili mide-bağırsak şikâyetlerinde plaseboya kıyasla herhangi bir artış görülmedi.

D vitamini seviyeleri yüksek olanlarda kanserlerine daha az rastlandığını gösteren birçok epidemiyolojik araştırma olmakla beraber bunlar bir illiyet bağını değil sadece bir birlikteliği gösteriyor.

Gerçekten D vitamini eksikliği olanlarda kemik sağlığı ve kırıkların önlenmesi için vitamin D desteklerinin kullanılmasına kimsenin itirazı yok ve D vitamini alalarda birçok hastalık riskinin azaldığını bildiren birçok gözlemsel araştırma da var.

Gel gelelim, vitamin kullananların kullanmayanlara göre daha yüksek sosyo-ekonomik tabakadan olmak,  daha az sigara içmek, daha az kilolu olmak ve sağlık sigortasına sahip olmak gibi birçok farklı hususiyetleri olabilir ve bu kişilerde kanser ve kalp hastalıkları buna bağlı olarak daha az görülüyor olabilir.

Bu araştırmada, D vitamini ve omega 3 desteklerinin kanser ve kalp hastalıkları gelişme riskine etkileri ve kanserden ölüm riski incelendi.

Gelelim neticeye

BİR: Bu sonuçlar bir kere daha hastalıklardan korunmak için vitamin D ve omega 3 almanın bir faydası olmadığını ortaya koyuyor.

İKİ: D vitamini de D vitamini, omega 3 de omega 3 diye tutturanların ticari hesapları varsa onlara saygı duyarım ama herhangi bir beklenti içinde olmadan bunları tavsiye edenlere şaşıyorum.

ÜÇ: Tek bir faktör üzerinden sağlıklı olma düşüncesi zaten akıl ve mantığa mugayirdir.

DÖRT: Sağlıklı yaşamanın tek yolu adam gibi beslenme ve doğru hayat tarzıdır.

Kaynaklar:

1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30415629

2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30415637

Okunma Sayısı: 13

Yazarın Diğer Yazıları

Kısır Erkeklerde Kanser Riski de Yüksek

Yeni bir araştırmada azospermisi olan yani menilerinde sperm bulunmayan erkeklerde kanser riskinin de yüksek olduğu...

25 Senelik Öksürük İlaçsız Nasıl Düzeldi

71 yaşındaki adam 25 seneden beri öksürüyordu ve 3 senedir de öksürükleri daha da artmış...

Dünyanın En Kötü Sağlık Sistemi

Sağlık konusunda uzmanlaşmış, kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Commonwealth Fund (CF) tarafından gerçekleştirilen bir...

Obezite ve Diyabet Salgınına Bilim Dışı Çözüm

Bugün tüm dünyada 400 milyon diyabet hastası var ve 2040’ta hastalığı önlemek için alınan tüm tedbirlere...

Vitamin Kandırması Mahkeme Kararıyla Yasaklandı

Stuttgart Bölge Mahkemesi, ağrı kesicilere “C vitaminin bağışıklığı güçlendirdiği” ifadesinin eklenmesini yasakladı (1). Gerekçe, C...

Yorum Yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı