Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Nobel İktisat Ödülü/2018

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

11 Ekim 2018 00:03

Yorum Yapılmamış

2018 Nobel Ekonomi Ödülü iki kişiye paylaştırıldı.
Ödül sahibi kişilerden biri ünlü iktisatçı Romer oldu.

Paul M. Romer(1955, ABD), “…teknolojik gelişmeleri uzun dönemli makro ekonomik analizlerle birleştirdiği…” için 2018 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü.

Romer’e göre; teknolojik gelişme piyasada girişimci kararlarına bağlıdır.
Romer 1986 yılındaki çalışmalarıyla “içsel büyüme” diye anılan teorisini oluşturmuştur.
Romer’e göre ekonomik büyüme, karlarını en üst seviyeye çıkarmak isteyen yatırımcıların meydana getirdikleri teknolojik gelişmelerden kaynaklanmaktadır. (Romer, 1990, s. 71).
Teknolojik yenilik büyümenin temel kaynağıdır.

Ayrıca teknolojik gelişmeler marjinal verimliliği de arttırmaktadır.(Romer, 1986, s. 1002)
Teknolojik yenilikler firma bazında, firmanın pazar payını büyütmesi ve karlılığını arttırmasına olanak sağlarken makro açıdan bakıldığında ekonomik büyümeyi de hızlandırmaktadır.

İçsel büyüme teorisinde sermaye tanımı sadece fiziksel sermaye ile sınırlı kalmamıştır. Model, beşeri sermaye ve bilgiyi de ekonomik büyümenin kaynağı olarak göstermektedir. (Becsi ve Wang, 1997, s. 51)
Romer’e göre, (araştırma-geliştirme) Ar-Ge sektöründeki teknolojik gelişme büyümenin itici gücüdür.
Romer’in çalışması bir anlamda ekonomik büyüme sürecinde teknolojik gelişmeyi içselleştiren Arrow’a (1962) dayanmaktadır.
Arrow, bilgi üretimindeki artışın dağılma (spillover) ve yaparak öğrenme (learning by doing) yoluyla tüm ekonomiye sağlayacağı katkının, firmanın kendi kazanımlarından daha fazla olduğunu savunmaktadır.
Dostlar;

Görüldüğü gibi, Solow ile başlayan; büyüme ile teknolojik gelişme, toplam faktör verimliliği, artık(residual), faktör miktarları artışı, faktör verimlilikleri artışı arasındaki ilişkileri inceleyen literatür günümüzde de devam etmektedir.
Özcesi, “sağlıklı büyüme-verimlilik ilişkisi” ekonomilerin dünya çapında temel konularından biri olarak gündemdedir.

Sevgi ve üretkenlikle..

Okunma Sayısı: 40

Yazarın Diğer Yazıları

Kuyunun Dibindeki Kurbağalar/ Sanır ki Gökyüzü Kuyu Ağzı Kadar

Ne güzel değil mi Dostlar, Bir dize, bir -iki satırlık şarkı sözü veya başlangıcı bir...

2018 Nobel İktisat Ödülü

2018 Nobel Ekonomi Ödülü iki kişiye paylaştırıldı. Ödül sahibi kişilerden biri ünlü iktisatçı Romer oldu....

Hayat ve Hayal Ortaklığının Meyvesi..

Bugün pazar. Bugün beni, bilmem kaçıncı kez, ağaçlara, göğe bakan pencerenin önüne oturttular. Kim? Kim...

Çözüm; Etkin Sanayi Ve Teknoloji Politikalarında

Dostlar; Ülkelerin kalkınması, hem tarihsel hem de toplumsal olarak anlaşılması zor konulardan biri. Bu alanda...

Teknolojik Gelişme ve Verimlilik Politikası

Dünya Bankasının son raporunun adı; Dünya Bankası 2019 Kalkınma Raporu. Raporun ana teması, “İş’in Geleceği”. Teknolojik...

Yorum Yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı