Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kalkınma ve Liderlik


11 Şubat 2019 00:04

1 Yorum

Türkiye’nin zorlukları var. Doğru insanları bir araya getiren, sorunları çözmek için gerekli koşulları sağlayan bir ülke çok uzak değil. Türkiye, etkili liderlikle potansiyelindeki muazzam fırsatları kavramak imkânına sahiptir. Doğru sistemi kurmak liderliğin becerisine bağlı.  Fakat mevcut sitemleri dönüştürme isteği olmalı. Doğru yollar iyi kurumlarca bulunur. Bağımsız ama sistematik olarak birbirine sımsıkı bağlı organizmalar yaşamı güçlü kılan kurumsal varlıklardır. Liderlik, sistemleri anlayan ve yöneten, kavrama ve çalışmada pasif olmayan yönetim anlayışlarıdır. Zorlukları ve fırsatları dönüştüren ve değiştiren liderlik kalıcılığı hak eder. Sistem liderleri karmaşık ve gelişen dünyada büyük bir meydan okuma ile dönüşüme çabalarlar. Başarılı sistem liderleri, ortak vizyonu, uzun vadeli ilham verici çerçeve ile yarını şekillendirmek isteyeceklerdir. Liderler, misyonlarının çaba ve zaman gerektirdiğinin bilinci içindedirler. Liderlik, güvenilir olduğu gibi spesifik karakterler ihtiva etmelidir. Kendine özgü liderlik olmaz ise ilham verici misyon ve vizyon kalıpları çöker. Liderlik, özgünlüktür. Türkiye’de aradığımız yarını bugünden inşa etme becerisini ruhuna nakşetmiş, hak ve adalete bağlı, çalışma aşk ve şevkine kendini adamış akıl ve nakil dengesini çok iyi kavramış liderliktir. Sistem liderliği, toplumun sınırsız yaratıcılığını açığa çıkarır. Halkının, dinamik, sürekli gelişen ihtiyaçlarına daha iyi cevap verir.

Türkiye, kalkınma yolunda yeni bir liderlik paradigmasına ihtiyaç duymaktadır. İnsanları, fırsat ve refaha yönlendiren üretim yapmalarını, üretime dahil olmalarını dönüştürebilecek lidere ihtiyaç   duymaktayız. Teknolojik gelişmeler değişimi tahrik eder. Eşitsizlikleri törpülemek için yenilikçi yönetim yeni ekonominin doğal bir sonucu dur. Üretimi değer sistemlerinin en birinci ayağı gören liderler, dönüşümü yükselterek, iş güçlerini, eğitimi etkinleştirerek ekonomik kalkınmayı ve refahı desteklerler.

İnsanı merkeze koyan üretim liderleri şunları yapabilirler; ekonomik büyümede işçi yararına olumluluklarda yaratmak. Temel liderlik davranışını benimsemiş sistemlerde yeni ortaklıklar, yardımcı işletmeler, bürokratik kademeler, eğitim kurumları, sosyal kurumlar ve sendikal kurumlar arasında uyum ve olumlu eylemler gelişir. Zorlukları ve potansiyel çözümleri birlikte bulma çabası oluşur.

Türkiye’de dijital devrimi anlayan, dördüncü sanayi devrimini isteyen liderlik, kalkınma paradigmasının kilidini açabilir. Liderlik, meydan okuma işidir. Sorumluluk, hesap verebilirlik, girişimcilik, yatkınlık, misyon ve vizyon ufku, sistem liderlerinin temel vasıflarıdır. Liderler, fikir birliği, anahtar tema ile gerçeğin kapısını araladıklarında devrimci olurlar.

Türkiye, yarının başarısını sağlayacak devrimci liderlere bugünden ihtiyaç duymaktadır.

Değişimin de değiştiği dron çağında devrimci liderlik sisteme bağlı ama değişime kulaklarını tıkamayacak yeni ilkeler, protokoller, kurallar ve politikaları geliştirecektir.

Türkiye’nin, sistem liderlerine, kalkınmacı liderlere ihtiyacı var.

Okunma Sayısı: 50
Kategori: Emin ORHAN

Yazarın Diğer Yazıları

Kirli İşler İmparatorlukları ve Özgür İnsan

Milli devletlere saldıran ve uluslararası dolaşımda mal, hizmet, para, politika, kültür her şeyi alıp satan...

Değişen Dünyada Bireyin Gücü

Birey, üstün nitelikleriyle değer yarattığı zaman gücünden bahsedilebilir. Bireyin gücü yeteneklerinden, tecrübelerinden, bilgisinden, eğitim ve...

İktisadi Olaylar Işığında Ekonomik Tutarsızlıklarımız

Ahmet Güner Sayar hocamız bize ; ”Olaylar bizden büyük arkadaşlar.” derdi. Birde ”Ekonomi narh siyasetini...

Eğitimde Metedoloji Üzerine Bir Deneme

Eğitim Modeli ile Kalkınma adlı Muharrem Ergin’in kitabını okuduğumda 20 li yaşlardaydım. Özel hoca tutup...

Türk Ekonomisi Darboğazdan Nasıl Çıkar ?

Ekonomizin iyi olmadığı malum.İlan edilecek bir durum yok. Dış baskı ,ekonomik saldırı ile karşılaşsak da...

Yazıya Yapılan Yorumlar

  1. “Türkiye, kalkınma yolunda yeni bir liderlik paradigmasına ihtiyaç duymaktadır. İnsanları, fırsat ve refaha yönlendiren üretim yapmalarını, üretime dahil olmalarını dönüştürebilecek lidere” Cumhuriyetin ilk 15 yılındaki gibi bir lidere…

Yorum Yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı