Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

II. Dünya Savaşından Önce de Milliyetçi Akımlar Vardı


13 Kasım 2018 00:03

Yorum Yapılmamış

Sanayi devrimlerinin ürettiği ürünlerin pazarlanması, yani yeni sömürge arayışları Birinci Dünya Savaşının ana nedeniydi.

Bir başka ifadeyle kapitalist emperyalizm yapısal bir krizin içindeydi. Genişleyerek sorununu çözeceğini düşünüyordu.

Bu yapısal krizini aşmak için ucuz ham madde ve enerjiye ulaşması gerekiyordu. Savaş kapitalist ülkeler arasında ki anlaşmazlık bölgelerinin bölüşümünü de çözecekti.

Türkiye’den Birinci Dünya savaşına bakarsak, Birinci Dünya Savaşı Osmanlıyı paylaşma savaşıydı.

II. Dünya Savaşının nedenleri arasında sayabileceğimiz birinci neden; Birinci Dünya Savaşı kapitalist emperyalizmin sorunlarını çözememiş olmasıydı. Kapitalist emperyalizmin yeniden Pazar bölüşümüne ihtiyacı vardı.

Amerika’nın 2008 ekonomik krizi göstermiştir ki, kapitalist emperyalizm kendi yapısal krizini çözebilmesi için yeni bir paylaşım savaşı  yapması gerekmektedir.

Kur savaşları, arkasından ticaret savaşları ve hızlanan silahlanma üçüncü dünya savaşının yolunda olduğumuzu göstermektedir.

Dünya savaşlarını yürütecek liderlerin tam yetkili ve böyle bir savaşı yönetecek karaktere ve ruh haline sahip olması gerekir. Otoriter liderlerin birer ikişer ortaya çıkması tesadüfi değildir.

Oluşan yeni dengeler ve rekabetler (aslında rekabetten ötede, örtülü savaşlar) yeni bir hesaplaşmanın mecburi olduğunu ortaya koymaktadır.

Emperyalist kapitalizm, sömürü sebebiyle hem kendi halkları hem de dünya halkları ile çelişki halindedir. Kapitalist emperyalizmin hâkim olduğu tüm ülkelerde, yönetenlerle yönetilenler arasında temsil krizi vardır.

Milliyetçi akımların hızla yükselmesinin asıl nedeni temsil krizinden kaynaklanmaktadır. Avrupa’daki milliyetçi akımların “yabancı düşmanlığına” bağlanması egemen sermayenin, milliyetçi akımları kendi çıkarları etrafında kotarmaya çalışmasındandır.

Gelişen milliyetçi akımlar özünde emperyalizme karşı oluştan kaynaklanır.

Yerli büyük sermaye ve egemen işbirlikçi elitler, yapısal krizden çıkmanın yolu olarak otoriter yönetimler isterler.  Halkın talebi ise yaşam sınırında olmaktan kurtulmaktır.

Baskı ve otoriter düzen marifetiyle yapısal krizlerden çıkılsaydı yeni yapısal krizlerin içine yeniden dalınmazdı.

Emperyalist mücadele vatan mücadelesi ile içe olduğundan, yani çalışanların sorunları ortada bir vatan varsa mümkün olacağından, üreten işletmelerin ayakta kalması hem işverenlerin hem de çalışan işçinin sorunudur.

İşveren kendi krizinden çıkması için sadece işçiden fedakârlık beklerse ne vatan bütünlüğü ne de emek sorunu çözülebilecektir.

İkinci Dünya Savaşından önceki yıllarda, Avrupa’da, milliyetçi ve sol akımların yükseldiğini biliyoruz.

Milliyetçi örgütlenmelerin, egemen sermaye çevrelerince ele geçirilmesi ve sadece kendi yapısal sorunlarının, çalışanlar üzerinde ki baskılarla aşılmasından yana olması riski her zaman vardır.

Üçüncü dünya savaşına doğru yaklaştıkça iç ve dış sorunlarımızın artacağını göreceğiz. Neoliberal piyasa radikalizmi ile bu sorunları çözemeyiz.

Savaş hem ekonomik hem toplumsal topyekûn planlamayı gerektirir.

Bülent Esinoğlu
ulusal.com.tr

Okunma Sayısı: 18

Yazarın Diğer Yazıları

Savaş Baronlarına karşı İran Direnişinin Olası Sonuçları

Sınıfsal karakterli bir bakış açısından olsa gerek, Amerika’ya hiçbir zaman bir devlet olarak bakmadım. Köktenci...

TÜSİAD İktidara Aba Altından Sopa mı Gösteriyor?

Önce Amerika’nın Türkiye’yi Avrasya’ya düşman cephede tutma gayretlerini hatırlatarak başlamalıyım. ABD bu çabaları sadece diplomatik...

Döndük Dolaştık Gene İdlib’e Geldik

Dış siyasetimizin ana eksenini İdil’de  ve Suriye’nin kuzeyinde bir şeriyad devleti kurmak olduğundan, Suriye sorununu...

Ekonomik Çöküntü Daha Çok Seçim Yaptırır

Karlar özelleştirildi, yani sahiplerini buldu, lakin zararları paylaşmaya sıra gelince kıyamet koptu. Ben ekonomik çöküntü...

Şimdi Bizden İstenen Siyasetsizleşerek Ekonomikleşmektir

Ekonomiye egemen elitler, siyaseti bırakalım ekonomiye bakalım diyorlar. İçinde yaşadığımız ortama çok uygun gibi görünen...

Yorum Yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı