Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yeşilçam ve Göç – 3


13 Ekim 2019 00:06

Yorum Yapılmamış

Bitmeyen Hayallerin Şehri İstanbul! Sanayileşme hamlesi ve devlet politikalarıyla desteklenen göçler sebebiyle 1960’ta 1 buçuk milyon, 10 yıl sonrasında ise 2 buçuk milyon sınırına dayanmıştır. İstanbul böylesine hızlı bir değişimden geçerken Türk Sineması bu duruma...

Yeşilçam ve Göç – 2


12 Ekim 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Ekonomik yaşamın giderek liberalleşmesi, kitle kültürünün ve ürünlerinin doğuşu ile birlikte sinemada göç ve bağlantılı sorunlar 1960 larda Türk Sineması’nda da yer bulmuştur. Bu yıllar Türkiye’de her türlü sosyal, siyasal ve kültürel tartışmaların yaşandığı yıllardır....

Yeşilçam ve Göç – 1


11 Ekim 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Türkiye’nin sinema ile tanışması, “Yedinci Sanat”ın tarihi kadar eskidir. 1896 yılında Lumieres Kardeşler’in “sinematograf” adını verdikleri ilk sinema aygıtını keşfetmelerinden hemen ardından Lumieres Kardeşler’in dünyanın dört bir yanına belgesel çekimi için gönderdikleri ekiplerden birinin Türkiye’ye...

Ben Bir Göçmen Kızı Gördüm Tuna Boyunda


10 Ekim 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

“Vatan, üzerinde hür yaşadığımız, milletimiz ve ailemizle hatıralarımızı oluşturduğumuz, kültürümüzün, devletimizin ve tarihimizin ortak öğesi olan toprak bütününe verdiğimiz isimdir. Bizim kültürümüzde; namusumuzun da bir parçasıdır, mutluluğumuzun da. Çünkü dünyanın herhangi bir yerindeki toprak vatanımız...

İstanbul ve Göç


09 Ekim 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Kaybedilen topraklardan gelenler, savaşın yıkıcı etkisi ile yaşantısına İstanbul’da devam ettirmeyi tercih edenler, bekâr hanlarında yaşamayı göze alarak iş için memleketlerinden (ailesiz olarak) gelenler, şehrin girişimcilik merkezi ve bağlantı yolları üzerinde olmasından kaynaklı sermayenin akışı...

Stratejik Planlara Stratejik Bir Bakış – 2


05 Ekim 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Stratejik Planlar konusundaki ilk yazımda, yayınlanan planlara eleştirel bir gözle bakarak tespitlerimi kaleme almıştım. Bu yazımda ise: “Stratejik Plan hazırlanmasındaki aşamalar nelerdir?” sorusunu (bir varsayımdan yola çıkarak) cevaplamayı amaçladım. Strateji Geliştirme Müdürlüğü olan bir kuruluş...

Stratejik Planlara Stratejik Bir Bakış – 1


02 Ekim 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Son zamanlarda kurum ve kuruluşların kriterlerini, tüm süreçlerini kapsayan, kaynaklarını yönetme yönündeki yol haritasını ve performans takibini sağlamak amacıyla yayınladıkları stratejik planlar dikkatimi çekiyor. Ve biliyorum ki; bu konuda yayınlanmış sayısız kitap-makale-analiz-yüksek lisans-doktora tezi, bu...

Kapsayıcı Kent – 5


01 Ekim 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Bir kentin sahip olabileceği en değerli varlıklardan biri sosyal sermayedir. Sosyal sermaye; toplumun sahip olduğu normlar, kurallar, ağlar, iletişim ve karşılıklı güven olarak tanımlanır. Ülkemizde sosyal sermayenin en doğal halini komşuluk ve mahallelilik kavramlarında görmek...

Kapsayıcı Kent – 4


28 Eylül 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Kendi yeteneğini, yetkinliğini, birikimini, zenginliğini tanıyan ve bunlardaki gelişimi izleyip günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre revize eden kentler için gelecek fırsatlarla doludur. Eğer kent sahip olduklarını küresel ölçekte rekabet edebilir ve de sürdürülebilir kılarsa başarıyı...

Kapsayıcı Kent – 3


27 Eylül 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Kentlerin gelişimindeki en ciddi tehdit unsurları ekonomi ve işsizliktir. Sermaye birikimi ve iş altyapısı sağlanamamış kentlerde ekonomide gelişme ihtimali zayıflar. Bazı kentlerde ise iş kültürünün ve nitelikli girişimciliğin gelişmemiş olması kentin varlığını ve sürdürülebilirliğini ciddi...

Kapsayıcı Kent – 2


25 Eylül 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Literatürde şehir ve kent çoğunlukla aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu sebeple insan yerleşimi olarak kasaba ve köy gibi birimlerden daha fazla nüfusu barındıran aynı zamanda idari ve tüzel bir oluşumu ifade eden şehir/kent bu yazıda aynı...

Kapsayıcı Kent – 1


24 Eylül 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

2009 yılında kentte yaşayanların sayısı kırda yaşayanların sayısını geçmiştir. Dünya çapında haftada üç milyon kişinin göç ettiği günümüzde, kentler nüfus artışıyla beraber büyüyüp yayılmaktadır. Baş döndürücü bir hızla artarak devam eden göç olgusu akla bazı...

Kent Nedir?


18 Eylül 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Geçmişte giriş katta oturduğumuz apartmanın caddeye bakan mutfak camını sonuna dek açık unuttuğum bir iş gününde, karşı komşu telefon ederek durumu bana haber verdi. Haber vermekle birlikte çareyi yine kedisini üretmiş, camı basitçe kapalıymış gibi...

Ahi Ahmed Çelebi ve Evliya Çelebi


17 Eylül 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Topkapı Sarayı cariyelerinden biri kaygan zeminde yere düşerek, başını çarpmış, çok kan kaybetmişti. Saray koridorlarında herkes “Yetiş Mevlana Kemal!” diyerek saray hekimini çağırdığı o gün; elinde alet çantasıyla ve cübbesinin ucundan tutmuş ufacık bir çocukla...

Aile Sosyal Destek Eğitim Programı (ASDEP)


12 Eylül 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Günümüzde yaşanan değişim ve gelişmeler, toplumsal hayatta bireyler arası iletişim ve ilişkinin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bununla beraber; ailenin, çocuk – genç ve yetişkinlerin sorunları çoğalmakta, yeni sorumluluklar ve beklentiler ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda aile kurumunun...

Yahya Kemal Beyatlı ve Türk Sanat Müziği


11 Eylül 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Yahya Kemal Beyatlı Türk Sanat Müziği’ne en çok “beste” veren şairlerdendir. Yahya Kemal –Münir Nurettin Selçuk birlikteliği ise Sanat Müziği’ne altın çağını yaşatmıştır denilebilir. Bu birlikteliğin en önemli ürünlerinden biri “Endülüs’te Raks” isimli eserdir. Yahya...

Yahya Kemal’in Büyük Aşkı: Celile


10 Eylül 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Yahya Kemal’in Büyük Aşkı: Celile Celile Hikmet güzelliği ile İstanbul sosyetesinin en çok konuşulan kadınlarından biridir. Dedesi Mustafa Celaleddin Paşa Alman zulmünden kaçarak Osmanlı’ya sığınmış Polonyalı bir Musevi’dir. Müslümanlığı seçmiş, Türk Dili ve milli bilincin...

Portekiz’den Pakistan’a: Yahya Kemal’in Siyasi Hayatı


07 Eylül 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Portekiz’den Pakistan’a: Yahya Kemal’in Siyasi Hayatı Paris’te geçen 9 yılın ardından yurda dönen Yahya Kemal Beyatlı 1913 yılında Darüşşafaka’da edebiyat ve tarih öğretmenliği görevlerinde bulunmuş aynı zamanda, “Süleyman Sadi” takma adıyla birçok gazetede makaleleri yayınlanmıştır....

12
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı