Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

2018 Nobel İktisat Ödülü

EKO-TÜRKİYE
Dr. Halit SUİÇMEZ

06 Aralık 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

2018 Nobel Ekonomi Ödülü iki kişiye paylaştırıldı. Ödül sahibi kişilerden biri ünlü iktisatçı Romer oldu.

Paul M. Romer (1955, ABD), “…teknolojik gelişmeleri uzun dönemli makro ekonomik analizlerle birleştirdiği…” için 2018 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü.

Romer’e göre; teknolojik gelişme piyasada girişimci kararlarına bağlıdır.

Romer 1986 yılındaki çalışmalarıyla “içsel büyüme” diye anılan teorisini oluşturmuştur.

Romer’e göre ekonomik büyüme, karlarını en üst seviyeye çıkarmak isteyen yatırımcıların meydana getirdikleri teknolojik gelişmelerden kaynaklanmaktadır. (Romer, 1990, s. 71).

Teknolojik yenilik büyümenin temel kaynağıdır. Ayrıca teknolojik gelişmeler marjinal verimliliği de arttırmaktadır. (Romer, 1986, s. 1002)

Teknolojik yenilikler firma bazında, firmanın pazar payını büyütmesi ve karlılığını arttırmasına olanak sağlarken makro açıdan bakıldığında ekonomik büyümeyi de hızlandırmaktadır.

İçsel büyüme teorisinde sermaye tanımı sadece fiziksel sermaye ile sınırlı kalmamıştır. Model, beşeri sermaye ve bilgiyi de ekonomik büyümenin kaynağı olarak göstermektedir. (Becsi ve Wang, 1997, s. 51) Romer’e göre, (araştırma-geliştirme) Ar-Ge sektöründeki teknolojik gelişme büyümenin itici gücüdür.

Romer’in çalışması bir anlamda ekonomik büyüme sürecinde teknolojik gelişmeyi içselleştiren Arrow’a (1962) dayanmaktadır.

Arrow, bilgi üretimindeki artışın dağılma (spillover) ve yaparak öğrenme (learning by doing) yoluyla tüm ekonomiye sağlayacağı katkının, firmanın kendi kazanımlarından daha fazla olduğunu savunmaktadır.

Dostlar;

Görüldüğü gibi Solow ile başlayan; büyüme ile teknolojik gelişme, toplam faktör verimliliği, artık (residual), faktör miktarları artışı, faktör verimlilikleri artışı arasındaki ilişkileri inceleyen literatür günümüzde de devam etmektedir.

Özcesi, “sağlıklı büyüme-verimlilik ilişkisi” ekonomilerin dünya çapında temel konularından biri olarak gündemdedir.

Sevgi ve üretkenlikle…

Okunma Sayısı: 16

Yazarın Diğer Yazıları

Çocuklar “Akıl Yürütme” de Niçin Başarısız?…

Dostlar; Haber şu; “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5. ve 8. sınıflara yönelik fen ve matematik...

Aldatmak, Şiddetten Daha Ağır Bir Suçtur..

“Öykü nasıl yazılıyor, nasıl kuruluyor?” , diye sorar bazen dostlarım.. Bilmem ki.. Ne desem.. Gelip...

24 Ocak 1980 Kararları Üzerine…

Tam 39 yıl oldu. Türkiye Ekonomisi için dönüm noktasıydı. 24 Ocak’tan önce ülkemizde, ithal ikameci...

2019’da Beklenebilecek Bazı Ekonomik Sonuçlar..

Dostlar; Ekonomik kriz deyince genellikle faiz, döviz, enflasyon göstergelerindeki ani sıçramalar anlaşılır. Peki diyelim ki...

Sağlıklı Ekonomik Büyüme İçin Yaklaşım..

Dostlar; Ekonomik Büyüme üzerine her dönem tartışmalar yapılır. Daha çok büyümenin niceliği üzerinde durulmakta, nitelik...

Yorum Yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı