Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

19 Mayısta Atatürk’ü ve Gençliği Anlamak…

ŞAFAK ÖTESİ
M.Nihat MALKOÇ

11 Haziran 2018 00:02

Yorum Yapılmamış

19 Mayısta Atatürk’ü ve Gençliği Anlamak…

Gençler sürekli olarak büyükleri tarafından anlaşılmadıklarından şikâyet ederler. Bu, ergenlik psikolojisinin tabiî bir yansımasıdır. Büyüklerinden baskı ve kısıtlama gören gençler, sıkışan gazın küçük bir boşluk bulunca püskürmesi misali, küçük bir serbestlikte içlerinde biriken stresi adeta kusarlar. Böyle bir imkân yakalayan gençler fırsat bu fırsat deyip ruhlarında çöreklenen zehri dışarı atarlar. İşi bu noktaya getirmemek gerekir.

Atatürk, gençleri fazlasıyla sever, onların görüş ve düşüncelerine saygı duyar, her fırsatta fikirlerini dinlerdi. Gençlere ve çocuklara ‘yarının büyükleri’ gözüyle bakardı. Dünyada gençleri onun kadar doğru anlayan ve gençlere onun kadar yakınlık gösteren bir başka lider göstermek sanırım mümkün değildir. Onun içindir ki dünyada gençleri düşünüp onlara bayram ilan eden yegâne liderdir 0…Bu onur sadece ona aittir.

Atatürk de gençlerin büyükleri tarafından yeterince anlaşılmadığı iddiasındaydı. Onun için “Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik” sözünü söylemiştir. Demek ki gençliği anlamak ve o doğrultuda hareket etmek başlı başına bir erdemdir. Baskı ve korkuyla otorite sağlamak kalıcı neticeler getirmez. Anlamalı, anlatmalı, yol göstermeli…

Gençlik, Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek için öncelikle Ata’sını çok iyi anlamalıdır. Atatürk’ün karakterinin temel dinamiklerini bilmeden, onun görüşlerini idrak etmeden çağdaş uygarlık yolunda ilerleyemezsiniz. Bunlar sözlerle değil, hareketlerle yapılacak işlerdir. Nutuk’u okumayan ve anlamayan bir gençliğin Atatürkçülük iddiası temelsizdir, bu kuru bir iddiadan öteye de gitmez. Zira bilmeden anlamak olmaz. Kurtuluş Savaşı’nın öncesini, gerçekleşme safhalarını ve sonrasını çok iyi anlamalı ve etüt etmeliyiz. Bu savaşı kazanan ruhun inceliklerini kendi ruh dünyamıza nakşetmeliyiz.

Gençliği bilinçli yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Her gencin belli bir misyonu ve vizyonu olmalıdır. Kuru sloganlarla hiçbir yere varamayız. Dudaklarımızdan dökülen sözler yürekten geçmedikten sonra bir şey ifade etmez, tesirli olamaz. Gençlerimize milli ve manevi değerleri, dayatmayla değil, ikna ettirerek ve inandırarak benimsetmeliyiz.

Her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türk gençliği Ata’sına bağlılığını belli bir metne bağlı kalarak dile getirir. Güzel bir metindir “Gençliğin Ata’ya Cevabı”… Fakat bu sözler acaba bilinçli olarak mı söylenir? Gençler bu sözleri söylerken manasını idrak ederler mi? Bu hususta ciddi endişelerim var. Gençliğin Atatürk’ü hakkıyla tanıması, iyi bir düşünce altyapısının kurulmasıyla mümkündür. Bunu inşa edemedikten sonra, söylenen sözler beklenen tesiri gösteremez.  Sözün bu noktasında “Gençliğin Ata’ya Cevabı”ndan bir bölümü dikkatinize sunmak istiyorum:

“Ey Büyük Ata, varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir.

En kıymetli emanetimiz olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklâl ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek, gerçek amacımız olacaktır.”

Gençlik, çağın gereklerine uygun olarak tam donanımlı yetiştirilmelidir. Zira Türk gençliği iyi yetiştirilirse ülkemizin güven kaynağı olur. Gençlik bayramınız kutlu olsun…

Okunma Sayısı: 21
Kategori: M.Nihat MALKOÇ

Yazarın Diğer Yazıları

Şiir Nedir?… Ne Değildir?

İnsanı diğer varlıklardan ayıran hususiyetlerin başında düşünme kabiliyeti gelmektedir. İnsan düşünen bir varlıktır; irade sahibidir....

İslâm’ın Hüzün Coğrafyası

lim ve fen kapısını dünyaya açan Müslümanlar olmuştur. Bu ulvî hizmet, uzun asırlar boyunca devam...

Soru Sorar Gibisin

Eğitim, bireyin dünyaya gelişiyle başlayan ve dünyadan göçüşüyle sona eren uzun ve zahmetli bir süreçtir....

Hicri Yılbaşınız Kutlu Olsun

Biz Müslümanlar geçen zamanla birlikte değerlerimizden çok uzaklaştık. Kendi değerlerimizi bir kenara bırakarak Batı dünyasının...

Hayatın Anlamı

HAYATIN ANLAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER…   Hayat diri olma, sağ olma, canlılık demektir. Bu yönüyle insanla...

Yorum Yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı